Navigatie en inhoud

Vrachtverzekering uitgelegd

Ontdek waarom verzenders een vrachtverzekering nodig hebben en hoe u uw risico kunt verlagen


Een chemische brand op het vrachtschip MV Express Pearl in de buurt van Colombo, Sri Lanka in mei 2021 is voor ons allemaal een herinnering dat waardevolle goederen verloren kunnen gaan en beschadigd kunnen raken tijdens het transport. Bovendien kan vracht onderweg gestolen worden.

Wat kan er misgaan?


In mei 2021 werden we eraan herinnerd dat lading onherstelbaar verlies en schade kan lijden tijdens het transport. Continue updates uit Sri Lanka beschreven de chemische brand die woedde op het vrachtschip MV Express Pearl toen het vastliep in de wateren voor Colombo, de hoofdstad en belangrijkste haven van Sri Lanka. Alle bemanningsleden werden gered door de Sri Lankaanse marine, maar het schip en de vrachtcontainers waren volledig verwoest.

Maritieme fiasco’s

Grote maritieme fiasco’s zijn zeldzaam, maar als ze zich voordoen zijn ze meestal opzienbarend. Een van de ergste ooit is de vernietiging van de MOL Comfort, die medio 2013 in tweeën brak, waarna bijna 4.300 containers naar de bodem van de Indische Oceaan zonken. Gelukkig hebben alle bemanningsleden het overleefd door het schip snel en veilig te verlaten.

Uit onderzoek van de World Shipping Council (WSC) in 2017 is gebleken dat er op elk willekeurig moment wereldwijd zo'n 6.000 containerschepen actief waren op de zeeën en waterwegen. Dit vrachtvolume komt neer op ongeveer 90% van alle wereldhandel.

Incidenten in de lucht

Statistisch gezien is de lucht de veiligste manier om te reizen, maar luchtvracht kan soms toch schade oplopen en lading kan verloren gaan. Opvallende incidenten zijn onder meer de Lufthansa-vrachtvlucht 8640 uit 2010 die te hard landde in Riyad in Saoedi-Arabië en brak op de landingsbaan, waarbij een brand het middengedeelte van het vliegtuig verwoestte. De gezagvoerder en co-piloot aan boord wisten te ontkomen, maar liepen verwondingen op.

Schade bij wegvervoer

Verkeersongevallen zorgen elk jaar voor aanzienlijk ladingverlies en schade. Daar komt bij dat ladingdiefstal een groeiende dreiging is, die zich voordoet bij vrachtwagenparkeerplaatsen, parkeren langs de weg en zelfs bij inbraken op omheinde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Hele voertuigen en opleggers kunnen onder schot worden gekaapt. Of als een bestuurder een pauze neemt, kan zijn voertuig met geweld worden geopend en de inhoud worden meegenomen. Voedsel, drank, alcohol en tabak worden het vaakst gestolen, evenals auto-onderdelen en elektronica.

Rampen op het spoor komen relatief weinig voor, maar in maart 2021 waren er een aantal ontsporingen. Ruim 40 treinwagons met gemengde lading, waaronder gevaarlijke stoffen, crashten in het zand van de Zuid-Californische woestijn. In het Russische Siberië ontspoorden 20 wagons en ook in Plymouth in Minnesota ontspoorden ruim 20 wagons, gelukkig zonder gewonden. En een paar weken later botsten in Tsjechië twee goederentreinen op elkaar.

Ladingverlies kan ook optreden als lading is opgeslagen. De catastrofale explosie in een magazijn in de haven van Beiroet in 2020 zorgde naar schatting voor $ 15 miljard aan materiële schade en had tragisch genoeg meer dan 200 doden en 7.500 gewonden tot gevolg.

Hoeveel is er verloren?


Verliezen van containerladingen kunnen per jaar aanzienlijk variëren. In 2020, toen het maritieme verkeer aanzienlijk minder was vanwege de coronapandemie, gingen in december bijna 2.000 containers verloren tijdens slechts één incident. Dit 'vrachtbloedbad' werd veroorzaakt door het ONE Apus-containerschip, 1.600 zeemijlen ten noordwesten van Hawaï.

Wat ladingdiefstal betreft wijzen gegevens uit dat de kosten naar schatting wereldwijd elk jaar tientallen miljarden dollars bedragen. In 2015 schatte het British Standards Institute dat de wereldwijde vrachtcriminaliteit $ 22,6 miljard kostte en recenter blijkt uit een analyse dat alleen al de VS een probleem van $ 15 - $ 30 miljard dollar heeft.

In EMEA verdubbelden het aantal ladingdiefstallen tussen 2018 en 2019 (van 3.981 naar 8.548 incidenten), met een gemiddelde waarde van 'grote vrachtcriminaliteit' van $ 641.200, volgens de Transport Asset Protection Association. Bij twee afzonderlijke incidenten werden auto-onderdelen ter waarde van meer dan $ 2.000.000 gestolen uit vrachtwagens in Roemenië en Duitsland. En als spectaculairste van allemaal werden juwelen en edelmetalen ter waarde van bijna $ 21 miljoen gestolen uit een opslag in Zuid-Afrika.

Wat kan er nog meer gebeuren?


Naast rampen die de krantenkoppen halen en misdaden op zee, in de lucht en op het land, zijn er een groot aantal kleine en soms vrij alledaagse gebeurtenissen waarbij lading schade of verlies oploopt. Hoewel er altijd maatregelen moeten worden genomen om de lading goed te beschermen, blijft de kans op beschadiging of verlies tijdens het transport veel groter dan de kans op bijvoorbeeld een woningbrand.

Als een container of een ander deel van de vracht valt of stukgaat, kan dit materiële vrachtschade veroorzaken. Een ander risico is natte schade, meestal veroorzaakt door vocht, condensatie, regen en binnendringend zeewater. Bovendien kan lading beschadigd raken door verontreiniging en aantasting of temperatuurgerelateerde schade oplopen als de goederen bederfelijk zijn. Ook opportunistische dreiging is een constant gevaar.

Redenen voor deze gebeurtenissen waarbij lading verloren gaat, kunnen zijn: onjuiste of onvoldoende verpakking om de lading te beschermen, gebruik van het verkeerde containertype, niet handhaven van de juiste temperatuur- en vochtigheidsinstellingen in een temperatuurgereguleerde container, overbelading en onjuiste gewichtsverdeling en onjuiste etikettering (in het bijzonder voor gevaarlijke goederen) die onjuiste opslag en problemen met de beveiliging en het toezicht tot gevolg heeft.

Met al deze risico’s in gedachten is het sterk aan te raden om een goede vrachtverzekering af te sluiten in plaats van te vertrouwen op internationale verdragen voor goederenvervoer voor eventuele compensatie.

Hoe kunt u het risico verlagen?


We hebben enkele catastrofale gebeurtenissen voor de lading vastgesteld plus andere, meer alledaagse gebeurtenissen waarbij lading verloren gaat en die elke dag over de hele wereld plaatsvinden. Verlies en schade van lading zijn vaak te wijten aan nalatigheid, gebrek aan deskundigheid, luiheid en foutieve besparingen. Het is onvermijdelijk dat onvoorzichtigheid, weinig aandacht voor detail, ontoereikende verpakking en opportunistische criminelen het risico van de verzender vergroten. Laten we nu eens kijken naar het enorme financiële risico dat gepaard gaat met vertrouwen op internationale verdragen voor goederenvervoer voor compensatie in plaats van een goede vrachtverzekering af te sluiten.

Meerdere verwerkingspunten

In feite kunnen al deze dingen gebeuren wanneer een internationale zending meerdere verwerkingspunten heeft. Tijdens één reis kunnen er meerdere belanghebbenden of 'handen' zijn die in contact komen met de zending.

Dit zijn leveranciers en aannemers die de vracht laden, evenals logistieke dienstverleners die de lading afleveren aan opslagplaatsen en verder van de opslagplaats naar bijvoorbeeld de zeehaven of luchthaven. En dan zijn er de stuwadoors die de goederen binnen de haven of luchthaven naar en op het schip of vliegtuig vervoeren. Daarnaast moet de lading door douanebeambten worden gecontroleerd en verwerkt en via douane-entrepots worden vervoerd. En als de goederen uiteindelijk het land van bestemming bereiken, hebben ze vaak nog een laatste rit in een vrachtwagen om de ontvanger te bereiken.

Schadecompensatie

Hoewel er internationale verdragen voor goederenvervoer voor compensatie bij schade of verlies van lading van kracht zijn, is de uitbetaling veel lager dan de werkelijke waarde van de goederen. Dit komt omdat vergoedingen voor vrachtaansprakelijkheid vaak gebaseerd zijn op het vrachtgewicht, niet op de vrachtwaarde. En doorslaggevend is dat de eigenaar van de lading moet bewijzen dat de vervoerder nalatig is geweest. Dat is een proces van hoor en wederhoor dat maanden kan duren en logischerwijze altijd elke vorm van natuurramp of 'overmacht' uitsluit waarvoor de vervoerder nooit verantwoordelijk kan worden gehouden.

Let op het gat


Om goed te begrijpen waarom verzenders een vrachtverzekering nodig hebben, kijken we naar het gat tussen de compensatie zonder verzekering (volgens de internationale verdragen van vrachtaansprakelijkheid en gebaseerd op het gewicht van de lading) en compensatie met verzekering (gebaseerd op de volledige waarde van de lading). Compensatieberekeningen verschillen per vorm van transport, dus hier zijn twee voorbeelden: de ene betreft luchtvracht, de andere zeevracht.

Verzenden per schip

In ons eerste voorbeeld worden twee freesmachines met een gezamenlijk gewicht van 2.850 kg over zee vervoerd en gaan verloren tijdens het transport. We gaan ervan uit dat de vervoerder aansprakelijk wordt gesteld en de vordering onder de vrachtaansprakelijkheid valt. Volgens de op gewicht gebaseerde Haags-Visbysche Regels krijgt de verzender slechts $ 7.980 aan compensatie, veel minder dan de werkelijke waarde van de machines. Maar met een vrachtverzekering ontvangt de verzender de totale waarde van beide machines als compensatie, zonder dat zijn bedrijf enige financiële schade leidt. Dat is een groot gat: $ 7.980 tegenover $ 70.000!

Verzenden per vliegtuig

In ons tweede voorbeeld wordt een zending luxe handtassen en accessoires tijdens het luchtvervoer volledig vernietigd. Bij deze zending is de waarde hoog, maar het gewicht relatief laag: de goederen zijn $ 120.000 waard en de totale zending weegt 1.560 kg. Laten we er nogmaals van uitgaan dat de vervoerder aansprakelijk is en dat de vordering onder de vrachtaansprakelijkheid valt, dit keer onder het Verdrag van Montreal. Zonder verzekering krijgt de verzender slechts een vergoeding van $ 34.320, maar met een vrachtverzekering is dit $ 120.000.

Ongewenste afleiding

Als u geen vrachtverzekering hebt, kan het krijgen van compensatie een tijdrovend proces zijn dat uw team afleidt van andere belangrijke taken, zonder dat er garantie is op succes. Het is dus logisch om in ieder geval te overwegen om uw lading te verzekeren voordat u deze laat vervoeren, hoe alledaags het transport ook mag lijken.

De juiste vrachtverzekering afsluiten

Zoals bij elke verzekering is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw vrachtverzekering voldoet aan de specifieke behoeften van uw bedrijf, aangezien de verschillen tussen een goede en slechte polis uw bedrijf duur kunnen komen te staan.

Hebt u hulp nodig met een specifiek verzendprobleem?


Onze verzendexperts staan voor u klaar