Navigatie en inhoud

Incoterms®


De transportregels van Incoterms® worden wereldwijd vaak gebruikt in internationale en binnenlandse contracten en beschrijven de verantwoordelijkheden tussen kopers en verkopers met betrekking tot kosten, risico's, verantwoordelijkheden voor vrachtverzekering en naleving van de regelgeving.

2020 versus 2010


Belangrijke wijzigingen

  • DAT (Delivered at Terminal) is omgedoopt tot Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) maakt het nu mogelijk dat de Bills of Lading (vrachtbrieven) na het laden kunnen worden afgegeven.

Andere wijzigingen

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) en CIP (Carriage and Insurance Paid To) stellen nieuwe standaardverzekeringsregelingen vast, maar het verzekeringsniveau blijft onderhandelbaar tussen koper en verkoper.
  • Indien vermeld, wordt de kostenverdeling tussen koper en verkoper nauwkeuriger uiteengezet: één artikel geeft een overzicht van alle kosten die de verkoper en de koper voor hun rekening nemen.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) en DPP (Delivered Duty Paid) houden nu rekening met het feit dat koper en verkoper hun eigen vervoer regelen in plaats van een derde partij te gebruiken.
  • Veiligheidsgerelateerde verplichtingen zijn nu prominenter aanwezig.
  •  De "Explanatory Notes for Users" voor elke Incoterm® zijn in de plaats gekomen van de Guidance Notes van 2010 en zijn ontworpen om het de gebruikers gemakkelijker te maken.
  • CIP vereist nu als standaardverzekering ICC A of een gelijkwaardige verzekering. Het was ICC C onder Incoterms® 2010. De vereiste verzekeringsdekking onder CIF blijft bestaan.

2020-regels voor elke transportmethode


EXW - Ex Works

Ex WORKS (EXW) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat hij de goederen ter beschikking stelt aan de koper op een bepaalde plaats (zoals een fabriek of een magazijn), en dat de genoemde plaats al dan niet het terrein van de verkoper kan zijn. Voor de levering hoeft de verkoper de goederen niet op een afhaalwagen te laden, noch hoeft hij de goederen in te klaren voor uitvoer, indien een dergelijke klaring van toepassing is.

FCA - Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) betekent dat de verkoper de goederen op een van de twee manieren aan de koper levert:

  • De eerste manier is wanneer de genoemde plaats het terrein van de verkoper is. De goederen worden geleverd wanneer zij op het door de koper overeengekomen vervoermiddel worden geladen.
  • De tweede manier is wanneer de genoemde plaats een andere plaats is. De goederen worden geleverd wanneer zij, geladen op het vervoermiddel van de verkoper, de genoemde andere plaats bereiken en klaar zijn om gelost te worden uit het vervoermiddel van die verkoper en ter beschikking staan van de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon. 

Welke van de twee als plaats van levering ook wordt gekozen; die plaats bepaalt waar het risico op de koper overgaat en het tijdstip vanaf wanneer de kosten voor rekening van de koper zijn.

CPT – Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert, en het risico overneemt, door ze aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder over te dragen of door de geleverde goederen aan te kopen. De verkoper kan dit doen door het fysieke eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de manier en plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken. Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

CIP - Carriage And Insurance Paid To

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) houdt in dat de verkoper de goederen aan de koper levert, en het risico overneemt, door deze over te dragen aan de door de verkoper gecontracteerde vervoerder of door de geleverde goederen aan te kopen.  De verkoper kan dit doen door de eigendom van goederen aan de vervoerder over te dragen op de manier en de plaats die passen bij het gebruikte vervoermiddel. Nadat de goederen op deze wijze aan de koper zijn geleverd, garandeert de verkoper niet dat de goederen de plaats van bestemming in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet zullen bereiken. Dit komt doordat het risico van de verkoper op de koper overgaat wanneer de goederen aan de koper worden geleverd door ze aan de vervoerder te overhandigen; de verkoper moet niettemin een overeenkomst sluiten voor het vervoer van de goederen vanaf de levering tot de overeengekomen bestemming.

DAP - Delivered at Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert, en het risico overneemt, op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op het aangekomen transportmiddel dat gereed is om te worden gelost op de overeengekomen plaats van bestemming of op het overeengekomen punt in die plaats, indien een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico's die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn levering en aankomst op de plaats van bestemming dus gelijk.

DPU - Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert, en het risico overneemt, op het moment dat de goederen, eenmaal gelost uit het aangekomen transportmiddel, ter beschikking van de koper worden gesteld op een overeengekomen plaats van bestemming of op het overeengekomen punt in die plaats, indien een dergelijk punt is overeengekomen. De verkoper draagt alle risico's die verbonden zijn aan het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming. In deze Incoterms-regel zijn de levering en aankomst op de plaats van bestemming dan ook gelijk. DPU is de enige Incoterms-regel die de verkoper verplicht tot het lossen van goederen op de plaats van bestemming. De verkoper moet er daarom voor zorgen dat hij in staat is om het lossen op de genoemde plaats te organiseren. Indien de partijen niet willen dat de verkoper het risico en de kosten van het lossen voor zijn rekening neemt, moet de DPU-regel worden vermeden en moet in plaats daarvan DAP worden gebruikt.

DDP – Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld, ingeklaard, op het aangekomen transportmiddel, klaar om gelost te worden, op de overeengekomen plaats van bestemming of op het overeengekomen punt in die plaats, indien een dergelijk punt is overeengekomen.. De verkoper draagt alle risico's die verbonden zijn met het brengen van de goederen naar de genoemde plaats van bestemming of naar het overeengekomen punt binnen die plaats. In deze Incoterms-regel zijn levering en aankomst op de plaats van bestemming dus gelijk.

2020 Regels voor zeetransport en binnenvaart


FAS - Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert wanneer de goederen naast het schip worden geplaatst (bv. op een kade of een binnenvaartschip) op aanwijzing van de koper in de overeengekomen verschepingshaven of wanneer de verkoper reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich naast het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

FOB - Free On Board

FREE ON BOARD (FOB) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper levert aan boord van het door de koper aangewezen schip in de overeengekomen verschepingshaven of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden en de koper draagt vanaf dat moment alle kosten.

CFR – Cost and Freight

COST AND FREIGHT (CFR) betekent dat de verkoper de goederen aan boord van het schip aan de koper levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen. Bij CFR is de verkoper geen enkele verplichting aan de koper verschuldigd om een verzekering af te sluiten: de koper zou er dus goed aan doen om zelf een verzekering af te sluiten..

CIF - Cost, Insurance and Freight

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) betekent dat de verkoper de goederen aan de koper, aan boord van het schip, levert of de reeds geleverde goederen aanschaft. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment dat de goederen zich aan boord van het schip bevinden, zodat de verkoper geacht wordt te hebben voldaan aan zijn verplichting tot levering van de goederen, ongeacht of de goederen daadwerkelijk in goede staat, in de aangegeven hoeveelheid of zelfs helemaal niet op de plaats van bestemming aankomen.

Download de brochure met de regels


ICC-training


Lees meer over de Incoterms®-regels op de officiële website van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) waar u ook de publicatie “Incoterms® 2020” kunt bestellen.

Meld u aan voor onlinetraining over de Incoterms® 2020-regels op de icc.academy.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd in