Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Varer unntatt fraktforsikring


Forsikringsdekning kan ikke tilbys for de følgende varene:

 • Ammunisjon, våpen, eksplosiver
 • Antikviteter, kunstverk og sølvtøy
 • Alle midler for kontantfri betaling (f.eks. sjekker, bruksklare kredittkort, stempelmerker, verdipapirer, omsettelige instrumenter, statsobligasjoner og lignende)
 • Gods som transporteres under egen vekt eller slepes etter egen aksel (for eksempel motorkjøretøy, motorsykler, campingvogner, hestebokser, båter med tilhenger)
 • Interesser som eies av, er hyret av, leases eller lånes til DHL Freight
 • Blod og/eller blodplasma
 • Tørre og flytende bulkvarer, inkludert de som transporteres i fleksitanker
 • Gulv, sølv og edelmetaller
 • Sement, sementprodukter
 • Sigaretter, sigarer og andre ferdige tobakksprodukter
 • Farlig gods i klasse 1, 6.2, 7, 9, UN3111-UN3120, UN3231-UN3240, UN3507
 • Design, mønstre, planer, skjøter, manuskripter og alle andre dokumenter
 • Pels, pelsklær
 • Husholdningsvarer og personlige effekter
 • Smykker
 • Husdyr, avlsmasse, levende dyr og levende planter
 • Løse edelstener
 • Enhver form for penger (for eksempel kontanter, banksedler, mynter, valutasedler)
 • Ferskvarer og temperaturfølsomme varer
 • Prototyper og unike interesser
 • Frimerker, billetter og lignende
 • Metallvarer som kobber, tinn, osv. i ren form
 • Uinnpakket/ubeskyttet stål (for eksempel rør, spoler, stenger, metallplater osv.)