Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

HVORDAN OPPRETTE ET KRAV

Vær oppmerksom på at skjemaet kun skal brukes hvis du vil rapportere om en skade eller manko. Hvis du har spørsmål angående forsinkelser eller tap, kan du kontakte kundeservice her.

Når vi har mottatt ditt krav, sender vi en bekreftelse til din e-postadresse. Hvis vi trenger ytterligere informasjon, vil vi komme tilbake til deg. For å lette prosessen ber vi deg fotografere skaden.

Vær oppmerksom på:

  • Skjulte skader skal rapporteres til DHL så snart som mulig, men senest syv (7) dager etter mottak av varene.
  • Eventuell synlig skade, manko eller tap skal rapporteres umiddelbart etter mottak av varene, og noteres på transportdokumentet eller i et annet dokument.
  • En kravfaktura som er mottatt før saken er godkjent, vil bli bestridt og returnert 

Alle felt merket med stjernetegn (*) er obligatoriske.

Vennligst tast inn ditt 10-sifrede sendingsnummer.

Reklamasjonsdato:

Er din reklamasjon for:*

Er din reklamasjon for:

Er din reklamasjon for:

Du er:

Navn på kontaktperson

Telefonnummer:

E-post

Angi antall skadede/manglende pakker. OBS! Antallet skadede/manglende pakker kan ikke overstige det totale antallet pakker i forsendelsen. Hvis kravet gjelder mer enn en pakke fra pallen, kan du beskrive i feltet "Beskrivelse av skader og varer" nedenfor.

Angi bruttovekt (inkludert innpakning) uten desimal.

Angi varegruppe som nærmest beskriver det skadede produktet.

Annet varegrupper

Skriv inn det produktet som er skadet/mangler. Hvis kravet refererer til mer enn ett produkt, vennligst beskriv ytterligere i feltet "Beskrivelse av skade og varer" nedenfor.

Synlige skader før pakking:*

Synlige skader før pakking

Synlige skader før pakking

Ytre innpakning

Annen

Innvendig innpakning

Annen

Vennligst beskriv skader så detaljert som mulig

Totalt skadet / gods er ubrukelig - varer kan ikke brukes eller repareres; Manglende varer - varer mangler totalt; Reparasjon mulig - skaden kan repareres; Prisreduksjon - produktet kan beholdes mot en kompensasjon

Totalt skadet / gods er ubrukelig - Verdien av varer eksklusiv skatt; Reparasjon mulig - Estimert kostnad for reparasjon; Prisavslag - Ønsket kompensasjon. Merk at kompensasjon skal være i sammenheng med skadeomfanget.

Last opp

Legg ved handelsfaktura, kvittering eller annet dokument for å bevise varens verdi på tidspunktet og stedet for DHLs fysiske avhending. Eksempel på annet dokument kan være en kvittering for banktransaksjoner, etc.

Hvis du vil lære mer om hvordan DHL bruker personopplysningene dine, les vår personvernerklæring.