Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Slik oppretter du et krav


Transport innebærer alltid en risiko. Vi håndterer alle varer forsiktig, men det hender av og til at noen forsendelser skades eller går tapt. Her har du en veiledning i tilfelle uhellet skulle være ute.

Hvordan fyller jeg ut et kravskjema?

Vær oppmerksom på at skjemaet kun skal brukes hvis du vil rapportere om en skade eller manko. Hvis du har spørsmål angående forsinkelser eller tap, kan du kontakte DHL Freight kundeservice.

Når vi har mottatt ditt krav, sender vi en bekreftelse til din e-postadresse. Hvis vi trenger ytterligere informasjon, vil vi komme tilbake til deg. For å lette prosessen ber vi deg fotografere skaden.

Vær oppmerksom på: Skjulte skader skal rapporteres til DHL så snart som mulig, men senest syv (7) dager etter mottak av varene.

Eventuell synlig skade, manko eller tap skal rapporteres umiddelbart etter mottak av varene, og noteres på transportdokumentet eller i et annet dokument.

En kravfaktura som er mottatt før saken er godkjent, vil bli bestridt og returnert. Hvis du vil sende et krav til DHL Freight i Norge, kan du fylle ut kravskjemaet vårt.

Hvis tap eller skade oppstår, hvor skal jeg oppgi skaden eller tapet?

 • Hvis varer skades eller forsvinner under transport og skaden er synlig på utsiden, må du gi en tydelig beskrivelse av tapet eller skaden på fraktbrevet eller gjenpartsbrevet når du mottar forsendelsen.
 • Hvis tapet eller skaden ikke er synlig før pakkene åpnes, må du sende befrakteren en skriftlig klage i løpet av sju dager fra mottak av varene.

Hvilke opplysninger trenger jeg for å opprette et krav?

Kravet ditt kan sendes i et egnet format og må inneholde følgende informasjon:

 • Hvis du har kjøpt Cargo Insurance fra DHL Freight, må du legge ved kopi av faktura og dokumentasjon for betaling.
 • Identifisert transporthendelse
 • Transportreferanse
 • Rute (fra hvor til hvor)
 • Kopi av fraktbrev
 • Når forsendelsen ble hentet for transport
 • Når forsendelsen ble levert (hvis aktuelt)
 • Beskrivelse av de tapte eller ødelagte varene
 • Vekt for tapte eller ødelagte varer (varenes faktiske vekt)
 • Hvordan og av hvem skaden ble oppdaget
 • Kontaktopplysningene dine
 • Bilder av emballasjen og skaden på varene, om mulig før lossing, når forsendelsen fortsatt er i transportenheten (bildene må vise skaden og om mulig årsaken til skaden)
 • Dokumentert verdi, inkludert kostnader, kostnadsberegning for reparasjon osv.

Du bes sende disse opplysningene og alle vedlegg til oss innen 7 dager fra mottak av varene.

Andre råd ved skade

 • Inspiser varer med skader, og prøv å forhindre at ytterligere skader oppstår.
 • Vurder hvordan skaden best kan repareres, om mulig.
 • Gi assurandører rett/mulighet til å inspisere varene som er skadet.
 • Oppbevar varene som er skadet separat.
 • Ta vare på all emballasje.
 • Ikke transporter varene videre.