TILLEGGSGEBYRER VED LANDFRAKT

Nye Tilleggsgebyrer

 • På grunn av store økninger i drivstoffprisene er vi nødt til å inndekke deler av denne kostnadsøkningen. Vi må kreve en variabel tilleggsavgift for drivstoff for våre Euroconnect- og Euroline-tjenester.

  Dette tillegget i prosent justeres månedlig, basert på gjennomsnittlige priser de fire ukene mellom den 15. i hver måned.

  Siden den 1. mars 2013 har tilleggsavgiften for drivstoff, både innenlands og utenlands, vært basert på et månedlig gjennomsnitt fra  EOFs (Energi og Olieforum) publiserte drivstoffpriser.

  Service 

  Tilleggsgebyr mai 2021 Tilleggsgebyr april 2021 Tilleggsgebyr mars 2021 Kurs mai 2021 Kurs april 2021 Kurs mars 2021

   Innenlands

  5.50%

   5.50%

   5.00%

  1079

   1084

   1034

   Internasjonal

  21.40%

   21.40%

   19.30%

  1079

   1084

   1034

   

 • Veiavgift i Europa varierer avhenger av hvilken Euro-norm kjøretøyet er registrert under. Euro-normene er fra 2 til 5. Euro class 2 og 3 forurenser mer, og eldre kjøretøyer vil derfor ha høyere kostnader, mens nye kjøretøyer i Euro class 4 og 5 forurenser mindre og har lavere kostnader.

  En del av DHLs miljøfokus er bruk av nye lastebiler. Vi har også innført strenge krav til underleverandørene våre. Dette betyr at vi kan begrense veiavgiften (Maut) til et minimum, som tjener både miljøet og kundene.

  Nedenfor finner du en oversikt over land og satser for veiavgift (Maut).

 • Basert på de kontinuerlige svingningene i valutamarkedet, som påvirker kostnadsberegningene våre, har vi funnet det nødvendig å innføre en variabel tilleggsavgift for utenlandsk valuta.

  Vi vil bruke individuelle tillegg for Europa (inkl. Baltikum), Storbritannia, Sverige og Danmark.

  Tilleggsgebyret vil justeres månedlig, basert på Norges Banks oppgitte valutakurser. 

  Valutatillegg

   Land

  Kurs

  mai 2021

  Kurs april  2021

  Kurs mars 2021

  Tilleggsgebyr mai

  Tilleggsgebyr

  april 2021

  Tilleggsgebyr

  mars  2021

  Europa/Baltikum, EUR

  10.202

  10.401

  10.520

  20.60%

  23.00%

  23.00%

  GB, GBP

  11.895

  11.9689

  11.8738

  8.00%

  8.00%

  8.00%

  Sverige, SEK

  100.27

  102.86

  103.80

  17.00%

  19.20%

  19.20%

  Danmark, DKK

  137.19

  139.87

  141.47

  25.80%

  25.80%

  28.00%

   

   

  Du kan også se informasjon publisert av Norges Bank for dokumentasjon:

  Månedlig oppdatering

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt en av våre DHL Freight-eksperter i dag!

Freight Connections

Oppdag de nyeste historiene om DHLs biltransport og tolleksperter.