Navigasjon og innhold

Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

Du er i  Norge
eller Velg et annet sted

TILLEGGSGEBYRER VED LANDFRAKT

Nye Tilleggsgebyrer

Ekstraordinært dieseltillegg

Siden innføringen av ekstraordinært dieseltillegg på 6% den 14 mars har prisene fortsatt å øke. Vi ser oss derfor nødt til å justere opp tillegget til 10% gjeldende fra og med 27 juni.

Vi følger utviklingen i dieselpris nøye og vil justere tillegget opp eller ned dersom prisene endrer seg i fremtiden.

 • På grunn av store økninger i drivstoffprisene er vi nødt til å inndekke deler av denne kostnadsøkningen. Vi må kreve en variabel tilleggsavgift for drivstoff for våre Euroconnect- og Euroline-tjenester.

  Dette tillegget i prosent justeres månedlig, basert på gjennomsnittlige priser de fire ukene mellom den 15. i hver måned.

  Siden den 1. mars 2013 har tilleggsavgiften for drivstoff, både innenlands og utenlands, vært basert på et månedlig gjennomsnitt fra  EOFs (Energi og Olieforum) publiserte drivstoffpriser.

  Service 

  Tilleggsgebyr27.06.2022 Tilleggsgebyr13.06.2022 Tilleggsgebyr juni
  2022
  Kurs27.06.2022 Kurs13.06.2022 Kurs juni
  2022

  Innenlands

  30.50%

  17.50%

  12.50%

  2054

  1828

  1750

  Internasjonal

  66.90%

  56.40%

  52.90%

  2054 1828 1750

   

 • Veiavgift i Europa varierer avhenger av hvilken Euro-norm kjøretøyet er registrert under. Euro-normene er fra 2 til 5. Euro class 2 og 3 forurenser mer, og eldre kjøretøyer vil derfor ha høyere kostnader, mens nye kjøretøyer i Euro class 4 og 5 forurenser mindre og har lavere kostnader.

  En del av DHLs miljøfokus er bruk av nye lastebiler. Vi har også innført strenge krav til underleverandørene våre. Dette betyr at vi kan begrense veiavgiften (Maut) til et minimum, som tjener både miljøet og kundene.

  Nedenfor finner du en oversikt over land og satser for veiavgift (Maut).

 • Basert på de kontinuerlige svingningene i valutamarkedet, som påvirker kostnadsberegningene våre, har vi funnet det nødvendig å innføre en variabel tilleggsavgift for utenlandsk valuta.

  Vi vil bruke individuelle tillegg for Europa (inkl. Baltikum), Storbritannia, Sverige og Danmark.

  Tilleggsgebyret vil justeres månedlig, basert på Norges Banks oppgitte valutakurser. 

  Valutatillegg

   Land

  Kurs juni 2023

  Kurs mai 2023

  Kurs mars 2023

  Tilleggsgebyr juni 2023

  Tilleggsgebyr mai 2023

  Tilleggsgebyr mars 2023

  Europa/Baltikum, EUR

  11,8860

  11.5435

  11.1253 

  33,80%

  31.40%

  27.80%

  GB, GBP

  13,4663

  13.1568

  12.4530

  12,20%

  11.50%

  9.40%

  Sverige, SEK

  104,94

  102.42

  97.96

  19,20%

  19.20%

  14.80%

  Danmark, DKK

  159,51 154.94

  149.5

  41,20% 36.80%

  30.20%

   

   

  Du kan også se informasjon publisert av Norges Bank for dokumentasjon:

  Månedlig oppdatering


Mobility Pack gebyr finn ut mer

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt en av våre DHL Freight-eksperter i dag!

Freight Connections

Oppdag de nyeste historiene om DHLs biltransport og tolleksperter.