Nawigacja i treść

Dogłębna znajomość branży

Ekspercka wiedza logistyczna dla Twojego sektora przemysłowego, wspierana przez globalną sieć, która dostarcza każdą przesyłkę w dowolne miejsce na świecie


Pełna widoczność przesyłek, najlepsze w swojej klasie zarządzanie wyjątkami oraz najsilniejsza sieć lotnicza i morska to standard wszystkich naszych przesyłek dla wszystkich naszych klientów. Oferujemy jeszcze więcej dla Twojej konkretnej branży i jej wyjątkowych wyzwań logistycznych – od rozwiązań multimodalnych po doradztwo w zakresie zgodności z przepisami handlowymi.

Co robimy dla Twojej branży


Auto-Mobility

Skorzystaj z naszej dogłębnej wiedzy logistycznej i znajomości mapowania strumienia wartości w branży auto-mobility, aby zwiększyć swoją wydajnosć i skutecznie zarządzać zapasami.

Nasza fachowa wiedza
 • Ponad 150 zakładów auto-mobility na całym świecie i dziewięć centrów kompetencyjnych w Chinach, Indiach, USA, Brazylii, Meksyku i Niemczech.
 • Ogólnoświatowa baza ekspertów w dziedzinie auto-mobility w społeczności DHL
 • Niestandardowe rozwiązania w zakresie opakowań dla branży auto-mobility

Chemikalia

Oferujemy niezawodne rozwiązania dostosowane do potrzeb i uproszczoną zgodność z przepisami, w tym dedykowany transport drogą morską regulowany przez IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska).

Nasza fachowa wiedza
 • Ogólnoświatowe działania HSSE (zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona i środowisko) w celu spełnienia wszystkich międzynarodowych standardów zgodności
 • Centra kompetencyjne w zakresie chemikaliów na całym świecie z dedykowanymi magazynami towarów niebezpiecznych.
 • Rozwiązania w zakresie zarządzania zbiornikami ISO do niebezpiecznych płynów lub proszków

Dobra konsumpcyjne

Jako eksperci w dziedzinie logistyki oferujemy dostosowane do potrzeb usługi logistyczne oraz usługę projektowania łańcucha dostaw dla wewnętrznego transportu towarów (I2M) i eksportu produktów końcowych, oferując redukcję kosztów poprzez uproszczenie procesów.

Nasza fachowa wiedza
 • Obiekty o łącznej powierzchni przekraczającej 278 709 m2 do konsolidacji i usług dodanych z regionalnymi centrami w głównych węzłach (Panama, Singapur, Malezja, Hongkong i Szanghaj)
 • Centra kompetencyjne w zakresie dóbr konsumenckich zapewniające widoczność i kompleksowy przepływ informacji aż do poziomu zamówienia lub pozycji
 • Fachowa wiedza w sprawach celnych i regulacyjnych umożliwiająca doradztwo w zakresie zgodności z przepisami handlowymi

Inżynieria i przemysł wytwórczy

Współpracujemy z innymi jednostkami biznesowymi DHL Group (DHL Express, DHL Supply Chain), aby zapewniać zintegrowane rozwiązania logistyczne dla wszystkich sektorów produkcyjnych w dowolnym miejscu na świecie.

Nasza fachowa wiedza
 • Bezkonkurencyjny zespół najlepszych w swojej klasie ekspertów specjalizujących się w sektorach przemysłu kosmicznego i lotniczego, urządzeń budowlanych, urządzeń przemysłowych oraz górnictwa pozaenergetycznego.
 • Rozwiązania GoGreen wspierają Twoje programy redukcji emisji CO2 we wszystkich środkach transportu.
 • Istotne inwestycje w lokalny zespół, w tym w krajach BRIC+M oraz w odległych lokalizacjach o surowym klimacie.

Energia

Jako eksperci w dziedzinie logistyki oferujemy bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązania, które wnoszą wartość poprzez poprawę produktywności i wydajności. Naszą priorytetem jest bezpieczeństwo i poszanowanie środowiska.

Nasza fachowa wiedza
 • Światowa sieć ponad 650 specjalistów i ekspertów o potwierdzonych kompetencjach w zakresie obsługi ciężkich ładunków, zarządzania bazą dostaw, zarządzania przemieszczaniem platform wiertniczych, MRO i inżynierii ładunków.
 • Wsparcie w całym cyklu życia i eksploatacji projektu
 • Doświadczenie w zakresie działań związanych z poszukiwaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją ropy i gazu, górnictwa energetycznego, energii i usług komunalnych oraz energii odnawialnej.

Nauki przyrodnicze i opieka zdrowotna

Oferujemy bezproblemowy, kompleksowy transport wrażliwych na temperaturę leków i ładunków z sektora nauk zdrowotnych we wszystkich krajach i rodzajach transportu. Twoje przesyłki Thermonet są obsługiwane wyłącznie przez naszą certyfikowaną sieć specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych.

Nasza fachowa wiedza
 • Ponad 150 obiektów dostosowanych do potrzeb branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej w 25 krajach oraz globalna sieć 45 branżowych ośrodków kompetencyjnych
 • Ulepszona ocena ryzyka na szlaku (LRA) umożliwiająca szybkie podejmowanie decyzji na podstawie faktów
 • Pełna zgodność z Dobrą praktyką dystrybucyjną (GDP) oraz z innymi standardami dystrybucji produktów farmaceutycznych
 • Aktywne monitorowanie i zarządzanie interwencjami: w przypadku alarmu

Żywność nietrwała

Oferujemy pełen zakres usług, aby zapewnić odpowiednie warunki i zgodność dla produktów nietrwałych, takich jak kwiaty, owoce, warzywa, sery, wędliny, świeże mięso i ryby w całym łańcuchu dostaw. Nasi eksperci z łańcucha chłodniczego obsługują wszystkie rodzaje produktów spożywczych w temperaturze od -30°C do +30°C na całym świecie.

Nasza fachowa wiedza
 • Kontrolowana atmosfera (CA) regulująca stężenie gazu i pozwalająca na wydłużenie okresu przydatności do spożycia
 • Osuszanie w kontenerach DHL Reefer, pozwalające uniknąć zarówno grzybów i pleśni, jak i odwodnienia.
 • Chłodzenie w celu eliminacji szkodników i ograniczenia ich rozprzestrzeniania się na inne miejsca.
 • Wentylacja pozwalająca utrzymać przepływ świeżego powietrza, aby spowolnić dojrzewanie i przebarwienia.

Sektor publiczny

Jako lider świadczący usługi logistyczne dla sektora publicznego specjalizujemy się w rozwiązaniach dopasowanych do potrzeb organizacji niosących pomoc humanitarną, związanych z obronnością oraz organów rządowych. Oferujemy specjalnie przygotowane usługi, zapewniając optymalną zgodność z przepisami wszystkich zaangażowanych krajów.

Nasza fachowa wiedza
 • Biura w ponad 150 krajach (810 lokalizacji), w tym w krajach o kluczowym znaczeniu (np. Afganistan, Irak, Libia)
 • Doświadczenie w obsłudze i transporcie materiałów niebezpiecznych, broni i towarów niebezpiecznych
 • Usługi specjalistyczne – dostawy dwuosobowe, transport ciężkich ładunków, wojskowa bezcłowa odprawa celna, usługi czarterowe.
 • Ścisła współpraca z ministerstwami obrony i producentami z sektora obronności na całym świecie

Handel detaliczny

Oferujemy całkowicie zintegrowane i dostosowane do potrzeb rozwiązanie w zakresie łańcucha dostaw, obejmujące zarządzanie zamówieniami, zgodność dostawców, konsolidację w miejscu pochodzenia, usługi dodane, zarządzanie transportem, dostawy na ostatnim odcinku oraz zarządzanie zwrotami.

Nasza fachowa wiedza
 • Zintegrowana regionalna dystrybucja detaliczna: Kompleksowe rozwiązanie w zakresie dystrybucji międzynarodowej z fabryk lub węzłów komunikacyjnych do wielu sklepów/klientów z odprawą celną w jednym miejscu
 • Dystrybucja dóbr luksusowych o wysokiej wartości: Spersonalizowany transport od drzwi do drzwi obejmujący rejestrację karnetu, dokumentację CITES oraz bezpośredni nadzór nad towarami luksusowymi o dużej wartości
 • Specjalistyczny sprzęt do transportu odzieży na wieszakach (GOH) dla niewielkiej ilości odzieży – wytwarzane na zamówienie DHL Global Forwarding kontenery pomagają obniżyć koszty transportu i zwiększyć niezawodność.

Technologia

Oferujemy niezawodne i zgodne z przepisami kompleksowe rozwiązania z zakresu łańcucha dostaw dla sektora technologii, które umożliwią zwiększenie produktywności i efektywności oraz zmniejszenie kosztów.

Nasza fachowa wiedza
 • Maksymalny monitoring bezpieczeństwa dzięki usłudze Ocean Secure
 • Dystrybucja bezpośrednia – konsolidacja przesyłek międzykontynentalnych „Door to More” w punkcie startowym oraz ich dekonsolidacja w punkcie docelowym
 • Doświadczenie logistyczne w zakresie transportu urządzeń mobilnych, komputerów, sprzętu drukującego i obrazującego oraz innej elektroniki użytkowej
 • Dodatkowe możliwości w zakresie urządzeń sieciowych, komputerów dla przedsiębiorstw, innych półprzewodników, EMS i ODM

Wina i wyroby alkoholowe

Zapewnia sprawny transport od zakładu producenta po stół konsumenta. Oferujemy wyspecjalizowany transport do szerokiego grona odbiorców w tej branży.  Dzięki naszym relacjom z firmą Hillebrand Gori dysponujemy siecią pracowników i sprzętu, bezpiecznymi i zoptymalizowanymi magazynami, zaawansowaną technologią IT oraz szybkimi, chronionymi i certyfikowanymi procedurami transportu.

Fachowa wiedza logistyczna:
 • Własne biura i magazyny w najważniejszych krajach produkujących wino i napoje alkoholowe
 • Wyspecjalizowane zespoły we wszystkich segmentach rynku towarów konsumpcyjnych
 • Centra kompetencyjne z zakresu wina i napojów alkoholowych na całym świecie
 • Sieć specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie produktami wymagającymi zastosowania szczególnych środków ochronnych oraz obsługę tych produktów

Skontaktuj się z nami

Pytania do eksperta ds. logistyki specjalizującego się w Twojej branży?


Powiedz nam trochę więcej o swojej organizacji, aby zacząć.