NASZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Poznaj kadrę

Poznaj naszą kadrę zarządzającą, która kieruje rozwojem oddziału DHL Supply Chain.

John Gilbert, dyrektor generalny, DHL Supply Chain

John od 2014 jest członkiem zarządu regionalnego DPDHL Supply Chain. Wcześniej przez 20 lat pracował na różnych stanowiskach w firmach DPDHL i Exel. Zajmował m.in. następujące stanowiska: wicedyrektor w dziale projektowania rozwiązań, wicedyrektor w dziale operacji związanych klientem i handlem detalicznym, dyrektor działu konsumenta i nauk biologicznych na obszarze obu Ameryk. Pełnił również rolę dyrektora generalnego działu łańcucha dostaw na obszarze obu Ameryk. Ostatnio zajmował stanowisko prezesa i dyrektora generalnego w firmie Williams Lea. Ma tytuł magistra zarządzania i licencjat z nauk ścisłych w dziedzinie zarządzania operacjami.

Dietrich Franz, dyrektor finansowy, DHL Supply Chain

Dietrich zajmuje się finansami oddziału Supply Chain, w tym księgowością, kontrolowaniem, inwestycjami, zgodnością i zarządzaniem ryzykiem. Od momentu dołączenia do DHL w 1998 r. zajmował takie stanowiska jak wicedyrektor wykonawczy w dziale kontroli firmowej, dyrektor finansowy na Amerykę Łacińską oraz wiceprezes programu IndEx). Posiada tytuł magistra ekonomii. Ma silne przekonanie, że jeśli chcesz mieć dobry zespół, musisz traktować innych tak, jak chcesz, żeby inni Cię traktowali.

Markus Voss, globalny dyrektor ds. informatyki, DHL Supply Chain

Markus sprawuje pieczę nad operacjami IT w 60 krajach, w których uczestniczy ponad 2000 pracowników. Od momentu zatrudnienia w 2003 roku piastował wiele pozycji w oddziale DHL Supply Chain, takich jak wiceprezes ds. globalnej strategii i rozwiązań IT, dyrektor generalny ds. informatyki w regionie kontynentalnej części Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz zajmował różne pozycje w dziale globalnych usług dla firm. Wcześniej obronił doktorat w dziedzinie chemii fizycznej i przez pięć lat był konsultantem w firmie Accenture. Jego pasją jest rozwój innowacyjnych technologii IT związanych z klientem.

Rob Rosenberg, wicedyrektor wykonawczy, HR, DHL Supply Chain

Rob odpowiada za strategię działu HR w ponad 60 krajach, który zapewnia obsługę 190 000 pracowników w oddziale Supply Chain grupy DPDHL o przychodach 15 mld EUR. Jest również szefem biura strategii oddziału oraz zasiada w globalnym zarządzie HR grupy DPDHL i zarządzie oddziału. Swoje funkcje pełni od 2001 roku. Wcześniej przez 15 lat pracował jako wicedyrektor ds. HR w firmie Frito-Lay, która jest gigantem spożywczym.

Patrick Kelleher, CDO, DHL Supply Chain

Patrick jest odpowiedzialny za realizację globalnego programu wzrostu gospodarczego w oddziale DHL Supply Chain. Dołączając do DHL w 1992 roku, Patrick pełnił różne role w marketingu, projektowaniu rozwiązań, operacji, zarządzaniu i rozwoju. Przed objęciem obecnej funkcji Patrick był dyrektorem generalnym obu Ameryk w dziale DHL w Williams Lea Tag. Patrick ukończył studia licencjackie w zakresie logistyki na Uniwersytecie Johna Carrolla.

Javier Bilbao, dyrektor generalny, Ameryka Łacińska, DHL Supply Chain

Javier jest członkiem zarządu oddziału DHL Supply Chain i przewodniczącym ds. transportu globalnego w DHL Supply Chain. Odpowiada za ponad 22 tys. partnerów w 11 krajach, w tym w Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Chile i Meksyku. Pracuje u nas od roku 2000. Zaczął w dziale audytów, później zajmował różne stanowiska w dziale zarządzania finansami i dziale operacji,     aby następnie objąć funkcję Prezesa DHL Supply Chain w Brazylii. Ma tytuł magistra w dziedzinie zarządzania i tytuł naukowy w dziedzinie zarządzania firmami.

Oscar de Bok, dyrektor generalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, DHL Supply Chain

Oscar kieruje pracownikami w 24 krajach, wykorzystując wiedzę zdobytą przez 25 lat pracy w branży logistyki. Zanim przeniósł się do tego regionu w czerwcu 2016 roku, zajmował podobne stanowiska w regionach Azji i Pacyfiku oraz Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Wcześniej zajmował stanowiska dyrektora naczelnego na region Skandynawii i krajów bałtyckich, gdzie kierował największą jak do tej pory integracją korporacyjną branży transportowej i logistycznej – wcieleniem firmy Exel. Ma tytuł magistra w dziedzinie prawa handlowego i prawa prywatnego.

Jose Nava, CEO, UK & Ireland, DHL Supply Chain

Jose jest odpowiedzialny za działalność DHL Supply Chain w Wielkiej Brytanii i Irlandii, kierując ponad 40 000 pracowników. Dołączył do nas w 2001 roku jako dyrektor generalny na Meksyk. Później został wiceprezesem ds. operacji związanych z łańcuchem dostaw w tym regionie. Wcześniej pracował głównie w firmie General Electric / Mabe. Zajmował stanowiska w różnych działach, np. zaopatrzenia, przejęć i fuzji oraz zarządzania krajowego. Ma tytuł magistra zarządzania, licencjat z inżynierii przemysłowej i inżynierii systemów oraz dyplom w dziedzinie zarządzania wykonawczego.

Terry Ryan, dyrektor generalny na region Azji i Pacyfiku, DHL Supply Chain

Terry jest odpowiedzialny za przyspieszenie rentownego rozwoju, dostarczanie światowej klasy rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i przewodzenie ponad 30 000 pracowników w 12 krajach Azji i Pacyfiku, nadzorując działalność w wielu sektorach. Jego 36-letnie doświadczenie w zakresie międzynarodowego łańcucha dostaw zorientowanego na wyniki, w tym 33 lata współpracy z DHL, obejmuje zarówno logistykę kontraktową, jak i zarządzanie międzynarodowym transportem towarowym. Do najważniejszych osiągnięć należy założenie w Australii start-upu w branży logistyki kontraktowej.

Scott Sureddin, dyrektor generalny na Amerykę Północną, DHL Supply Chain

Scott zarządza operacjami na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kieruje również centralnymi zespołami funkcyjnymi, które działają w regionie obu Ameryk. W 2002 r. rozpoczął pracę w DHL, gdzie pełnił funkcje kierownicze m.in. jako prezes działów konsumenta i LSH Business oraz wiceprezes w dziale operacji, zanim zajął stanowisko dyrektora operacyjnego na obszar obu Ameryk. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje 14 lat pracy w amerykańskiej firmie Foodservice, gdzie ostatecznie zajmował stanowisko wiceprezesa ds. operacji w regionie południowo-zachodnim. Ma tytuł licencjata w dziedzinie administracji handlowej.

Yin Zou, dyrektor generalny na Chiny, DHL Supply Chain

Yin odpowiada za ponad 4000 pracowników, rosnącą sieć transportową i ponad 900 000 m2 przestrzeni magazynowej. Pracuje w firmie DHL od 14 lat. W tym czasie zajmował stanowiska zarządcze w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Odpowiadał za dział konsumpcji, strategii, operacji i usług dzielonych.  Yin ma ponad 10 lat doświadczenia w logistyce w Chinach. W tym czasie zajmował się planowaniem produkcji w przemyśle półprzewodników, transportem, centrami dystrybucji i rozwojem handlowym we współpracy z głównymi klientami.

Yin Zou jest rodowitym Chińczykiem i ukończył Uniwersytet Pekiński, zdobywając dyplomy na wydziałach chemii, ekonomii i prawa. Ukończył również Uniwersytet Oksfordzki z tytułem magistra zarządzania.

Zasoby wiedzy na temat łańcucha dostaw

Trzymaj rękę na pulsie – czytaj artykuły specjalistów i szukaj innowacyjnych informacji.

Skontaktuj się i bądź na bieżąco

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań lub zapisać się na newsletter Supply Chain Insights: