Nawigacja i treść

Fachowa wiedza z obszaru: Consumer Goods 

DHL Supply Chain dostarcza elastyczne, kompleksowe, wyspecjalizowane rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw ponad 550 firmom konsumenckim


Dostarczamy rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw do wielu sektorów, w tym branży spożywczej (art. mrożone, chłodzone), napojów, mediów i rozrywki oraz artykułów gospodarstwa domowego. Nasza stale poszerzana oferta usług pomaga sprostać najbardziej złożonym i pilnym potrzebom operacyjnym – od doradztwa, planowania i projektowania sieci po logistykę produkcji, pakowania i zwrotów.

Trendy rynkowe
 • Konsumenci łączą się z markami za pośrednictwem wielu kanałów, zwłaszcza cyfrowych
 • Kupujący szukają marek, które odpowiadają ich wartościom, szczególnie wartości zrównoważonego rozwoju
 • Modele bezpośredniej sprzedaży do konsumentów zachwycają klientów i budują lojalność wobec marki
Wpływ łańcucha dostaw na konsumentów
 • Właściwe umiejscowienie jest kluczowe dla reagowania na wahania popytu
 • Control Tower zapewnia kompleksową widoczność i analizę danych w czasie rzeczywistym
 • Konieczna jest optymalizacja rozwiązań operacyjnych i łańcucha dostaw
Wspieramy wysoce wydajny, elastyczny i zrównoważony łańcuch dostaw towarów konsumpcyjnych
 • Nasze zintegrowane rozwiązania wypełniają lukę między planowaniem sprzedaży a procesami operacyjnymi
 • Możemy poprawić prognozowanie, usprawnić inwentaryzację i przyspieszyć czas doręczenia
 • Koordynując horyzontalną współpracę pomiędzy partnerami w Twoim łańcuchu dostaw - stworzymy wyższy poziom wydajności

Fachowa wiedza na temat dóbr konsumpcyjnych


Produkty szybkozbywalne (FMCG)

Nasze rozwiązania logistyczne umożliwiają szybsze i tańsze dostarczanie produktów szybkozbywalnych do sklepów.

Fachowa wiedza w poniższych dziedzinach:
 • Optymalizacja portfolio produktów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • Wdrażanie wydajnych operacji w celu przyspieszenia wprowadzania produktów na rynek
 • Dystrybucja wielokanałowa

Trwałe dobra konsumpcyjne

Nasze udoskonalone rozwiązania zaspokajają rosnące zapotrzebowanie konsumentów na dobra trwałe oraz dystrybucję za pośrednictwem nowych kanałów sprzedaży.

Fachowa wiedza w poniższych dziedzinach:
 • Obsługa szybkiego wzrostu sprzedaży online i dystrybucji bezpośredniej do klienta
 • Integracja nowych zakładów produkcyjnych w krajach o niskich kosztach w ramach operacji logistycznych

Artykuły szybko psujące

Nasza wiedza wyposaża producentów towarów nietrwałych w operacje logistyczne, które wydłużają okres przydatności produktów i obniżają koszty operacyjne.

Fachowa wiedza w poniższych dziedzinach:
 • Wdrażanie możliwości cyfrowych poprzez inteligentną logistykę
 • Wdrażanie przechowywania i transportu w warunkach chłodniczych

Media i rozrywka

Nasze zintegrowane rozwiązania umożliwiają producentom sprzętu artystycznego, rozrywkowego i sportowego zwiększenie wydajności oraz innowacyjności dystrybucji.

Fachowa wiedza w poniższych dziedzinach:
 • Zapewnianie wyższej wydajności cyfrowych i fizycznych łańcuchów dostaw
 • Wykorzystanie alternatywnych form dystrybucji treści, w tym internetowej i mobilnej

Poznaj nasze rozwiązania


Nasze możliwości i standardy operacyjne


Globalna obecność

Nasze możliwości i zespoły ekspertów do spraw łańcucha dostaw na całym świecie zapewniają sprzedawcom dóbr konsumpcyjnych możliwości rozwoju w ugruntowanych i wschodzących gospodarkach. Zapewniamy elastyczność w zakresie skalowania działań dla spełnienia złożonych wymagań lub optymalizacji czasu dostaw. 

Zintegrowane kompleksowe rozwiązania

Dzięki szerokiej gamie rozwiązań obejmujących operacje magazynowania, transportu i pakowania, nasze zintegrowane podejście redukuje koszty, złożoność oraz optymalizuje wyniki. Widoczność i kontrola umożliwiają naszym klientom zajmującym się dobrami konsumpcyjnymi podejmowanie proaktywnych i świadomych decyzji. 

Doskonałość operacyjna

Nieustannie doskonalimy nasze działania oraz wiedzę zespołu ekspertów ds. logistyki przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze standardami BHP, aby zapewnić realną i trwałą przewagę konkurencyjną klientom zajmującym się dobrami konsumpcyjnymi.

Zrównoważony rozwój

Rozumiemy rosnącą potrzebę zaspokojenia popytu konsumentów końcowych na bardziej zrównoważone produkty. Umożliwiamy naszym klientom w branży dóbr konsumpcyjnych osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju poprzez konkretne priorytety środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) w ramach naszych rozwiązań dotyczących łańcucha dostaw.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania do eksperta z branży: Consumer Goods?


Powiedz nam więcej o swojej organizacji.