Nawigacja i treść

Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Wybrany kraj  Polska
lub Wybierz inną lokalizację

DHL GOGREEN SOLUTIONS

Zmniejsz emisje. Zwiększ wydajność

Przyjazna dla środowiska oferta, dzięki której spełnisz wszystkie potrzeby transportowe. Oferujemy szereg różnych możliwości pozwalających na zmniejszenie i/lub wyeliminowanie emisji, odpadów i innych rodzajów oddziaływania na środowisko związanych z transportem, na przestrzeni całego łańcucha dostaw.

  • Najlepsze w swojej klasie połączenie funkcji raportowania o emisji dwutlenku węgla i analizy (np. DHL Carbon Dashboard) z wykorzystaniem najnowszych standardów obliczeniowych (Protokół dotyczący emisji GHG dla produktów, norma EN 16258)
  • Równoważenie niemożliwych do uniknięcia emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem certyfikowanych, przejrzystych i uznawanych międzynarodowo projektów ochrony klimatu
  • Wiodące na rynku doświadczenie i możliwości w zakresie zoptymalizowanych pod kątem ochrony środowiska procesów transportowych i logistycznych
  • Konkretne, przyjazne dla środowiska usługi z zakresu optymalizacji mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ilości odpadów i innych rodzajów oddziaływania na środowisko przez działania związane z logistyką (np. zielony transport drogowy, zarządzanie magazynowaniem, sieciami, produktami i przewoźnikami)
  • Usługi z zakresu ekologicznego doradztwa logistycznego, rozwiązań związanych z gospodarką obiegową i zgodnej z przepisami odpowiedzialności producenta

Nasze produkty gwarantujące przejrzystość

Identyfikowanie i monitorowanie śladu węglowego dostarcza cennych informacji na temat oddziaływania na środowisko przez podejmowane działania związane z transportem i logistyką, i tym samym stanowi podstawę dla wyznaczania celów związanych ze zrównoważonym transportem.

DHL Carbon Report

Raport dotyczący emisji dwutlenku węgla do środowiska naturalnego w wyniku działań związanych z transportem i logistyką
 • Śledź emisje gazów cieplarnianych
 • Określ potencjał usprawnień
 • Generuj szczegółowe raporty
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły DHL Carbon Report DHL Carbon Report

Dowiedz się, w jaki sposób podejmowane działania związane z transportem i logistyką oddziałują na środowisko. Emisje wynikające z działań podejmowanych przez Twoją firmę są obliczane przy użyciu tych samych metod, których my używamy do obliczania naszych emisji. Metody obliczeniowe stosowane w Raporcie dotyczącym emisji dwutlenku węgla są poddawane procesowi weryfikacji przez stronę trzecią.

 • Przeprowadź ocenę swojego śladu węglowego
 • Monitoruj i ulepszaj swój łańcuch dostaw

DHL Carbon Dashboard

Modelowanie graficzne pełnego łańcucha dostaw
 • Określenie możliwości zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i kosztów
 • Najlepsze w swojej klasie narzędzie do raportowania i analizy emisji związanych z transportem 
 • Pełna transparentność na każdym etapie realizacji usługi transportowej
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły DHL Carbon Dashboard DHL Carbon Dashboard

Oparte na sieci internetowej modelowanie graficzne Twojego łańcucha dostaw w celu znalezienia możliwości zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i kosztów.

 • Najlepsze w swojej klasie narzędzie do raportowania i analizy emisji związanych z transportem, wykorzystujące najnowsze standardy obliczeniowe (Protokół dotyczący emisji GHG dla produktów, norma EN 16258)
 • Włączenie rozmaitych raportów do opartego na sieci internetowej graficznego modelowania Twojego łańcucha dostaw
 • Kompleksowa widoczność / skrótowe przedstawienie ze względu na włączenie informacji pochodzących od wszystkich dostawców usług do jednej aplikacji
 • Symulacja umożliwiająca analizowanie różnego rodzaju dźwigni mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla, takich jak: wybór trasy, rodzaje transportu czy gęstość przesyłki.

DHL Quick Scan

Niskoemisjność w skrócie
 • Porównaj swoją niskoemisyjność ze wskaźnikami sektorowymi
 • Łatwe wdrożenie na przestrzeni całego łańcucha dostaw
 • Identyfikacja potencjalnych dźwigni zwiększających ekologiczność
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły DHL Quick Scan DHL Quick Scan

Skrótowe przedstawienie niskoemisyjności transportu lotniczego, morskiego i drogowego w porównaniu ze wskaźnikami sektorowymi w celu znalezienia możliwości dla wprowadzenia usprawnień prowadzących do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i kosztów.

 • Przegląd uprzednio zdefiniowanych kluczowych wskaźników efektywności dotyczących niskoemisyjności i skuteczności transportu w odniesieniu do najważniejszych szlaków handlowych, w podziale na rodzaje transportu
 • Skuteczny sposób na określenie tzw. „gorących punktów” w kontekście emisji dwutlenku węgla oraz podstawowego poziomu niskoemisyjności w trakcie całego procesu transportu

Nasze produkty dla optymalizacji emisji

Oferujemy szereg różnych możliwości pozwalających na zmniejszenie i/lub wyeliminowanie emisji, odpadów i innych rodzajów oddziaływania na środowisko związanych z transportem, na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Rozwiązania te mogą potencjalnie skutkować dodatkowymi oszczędnościami i mieć pozytywny wpływ na odbiór Twojej marki.

DHL Green Danmar

Niskoemisyjny transport morski
 • Szeroki wybór przewoźników ekologicznych: niskoemisyjność większa o 5% od średniej branżowej
 • Usługa świadczona za pośrednictwem Danmar Lines – armatora wirtualnego (NVOCC, Non-Vessel Operating Common Carrier) należącego do DHL
 • Zredukuj poziom emisji po najlepszej cenie i bez dodatkowych starań
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły Dla DHL Green Danmar Dla DHL Green Danmar

DHL Green Danmar wykorzystuje niskoemisyjność transportu morskiego i korzysta z usług przewoźnika, którego niskoemisyjność jest o 5% większa od średniej w tej branży, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie świadomości ekologicznej. Usługa oferowana w ramach produktu DHL Ocean Direct FCL i świadczona przez Danmar Lines – armatora wirtualnego (NVOCC, Non-Vessel Operating Common Carrier) należącego do DHL.

Połączenie tej usługi z naszym dodatkowym rozwiązaniem z zakresu kompensowania emisji sprawi, że Twoja przesyłka będzie wolna od CO2, aby w jeszcze większym stopniu zwiększyć Twoją niskoemisyjność.

 • Zaspokajanie potrzeb operacyjnych dzięki wybranej grupie przewoźników ekologicznych
 • Niezbity dowód na obniżenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wydajności, potwierdzający zaangażowanie Twojej firmy w zapewnienie zrównoważonego rozwoju
 • Możliwość korzystania z bazy danych DHL zawierającej oceny ekologicznych przewoźników i informacje na temat niskoemisyjności

DHL SeAir

Multimodalny transport lotniczy i transport morski

Opcja ekologiczna: Przewóz po znacznie niższych cenach i przy niższej emisji dwutlenku węgla niż w przypadku zwykłego transportu lotniczego

Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły Dla DHL SeAir Dla DHL SeAir

Dzięki połączeniu szybkości transportu lotniczego z ekonomicznym charakterem transportu morskiego oferujemy krótsze czasy przewozu w porównaniu do konwencjonalnego transportu niepełnokontenerowego (LCL), przy znacznie niższych kosztach i śladzie węglowym niż w przypadku transportu wyłącznie lotniczego.

W ramach tego produktu oferowana jest multimodalna usługa przewozu ładunków pochodzących z Azji i dostarczanych do Europy, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Środkowej oraz na Bliski Wschód, przy zapewnieniu ciągłej kontroli nad ładunkiem przez firmę DHL.

 • Czas przewozu obejmujący OFR (z portu do portu), MTP (czas przeładunku na stacji MTP) i AFR (węzeł MTP do lotniska przeznaczenia)
 • Pośrednictwo przy odprawie celnej podczas importu/eksportu – zajmujemy się wszystkimi formalnościami celnymi i dokumentacją dotyczącą doręczenia
 • Alternatywna opcja modalna w okresach szczególnego natężenia ruchu w szczycie sezonu
 • Kompleksowa widoczność w czasie rzeczywistym
 • Transport przyjazny środowisku

DHL Logistics Consulting

Porady strategiczne na temat optymalizacji projektu i wydajności łańcucha dostaw

Opcja ekologiczna: Doradztwo na temat optymalizacji sieci mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły DHL Logistics Consulting DHL Logistics Consulting

Przenieś swoją firmę na wyższy poziom sukcesu dzięki specjalistom firmy DHL z zakresu logistyki strategicznej, którzy zoptymalizują Twój model łańcucha dostaw i jego wydajność. Wykorzystując naszą dogłębną i specjalistyczną wiedzę z obszarów podanych poniżej, możesz podnieść wydajność operacyjną, zmniejszyć koszty oraz negatywny wpływ na środowisko, a także podnieść opłacalność działalności: 

 • Analiza przepływu sieci i procesów łańcucha dostaw
 • Modyfikacja i usprawnienie łańcuchów dostaw
 • Kontrola i ocena łańcuchów dostaw
 • Projektowanie sieci strategicznej
 • Strategia, konfiguracja i zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Efektywność zmian
 • Ekologiczne łańcuchy dostaw

DHL RailConnect

Ładunek niepełnokontenerowy (LCL)

Opcja ekologiczna: Elastyczne, przyjazne dla środowiska usługi wielorodzajowego transportu kolejowego ładunków niepełnokontenerowych, zapewniające niezawodność i z góry określone dni wyjazdów.

Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły dla DHL RailConnect dla DHL RailConnect

Szybki, bezpieczny i ekonomiczny transport, łączący region Azji i Pacyfiku z Europą, w obu kierunkach.

 • Standardowe jednostki ładunkowe: palety
 • Usługa obejmująca miejsca odbioru i dostawy w Chinach i Europie
 • Regularny transport między głównymi centrami biznesowymi oraz połączenia między regionalnymi sieciami DHL z wykorzystaniem dedykowanych centrów kolejowych w Europie i Chinach
 • Standardowe operacje od odbioru po doręczenie, ze zdefiniowanymi i niezawodnymi czasami dostaw od drzwi do drzwi
 • Bezpieczny, monitorowany załadunek i obsługa
 • Najwyższej klasy narzędzia do kontroli statusu przesyłki
 • Efektywna obsługa formalności tranzytowych
 • Odbiór i doręczenie za pośrednictwem sieci drogowych DHL
 • Maksymalna waga pojedynczego elementu: 1500 kg
 • Maksymalne wymiary pojedynczych towarów: 240 cm (dł.) x 220 cm (szer.) x 220 cm (wys.)
 • Nie obejmuje towarów niebezpiecznych

DHL RailLine

Ładunek pełnokontenerowy (FLC)

Opcja ekologiczna: Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i umożliwiające niezawodne i szybkie połączenia w Europie, jak również pomiędzy regionem Azji i Pacyfiku a Europą — w obu kierunkach.

Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły dla DHL RailLine dla DHL RailLine

Wielorodzajowa usługa transportu kolejowego dla ładunku pełnokontenerowego (FLC) jest dostępna na potrzeby przemieszczania pojedynczych kontenerów, naczep, grup wagonów i składów całopociągowych.

Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i umożliwiające niezawodne i szybkie połączenia w Europie, jak również pomiędzy regionem Azji i Pacyfiku a Europą — w obu kierunkach.

 • Standardowe jednostki ładunkowe: kontenery, naczepy, grupy wagonów i składy całopociągowe
 • Transport wstępny i dalszy, przy użyciu ciężarówek lub przyczep (z plandeką lub skrzynią)
 • Usługa obejmująca miejsca startowe/docelowe w Azji — w Chinach, Japonii, Korei, Wietnamie i na Tajwanie — oraz transport do i z Europy
 • Niezawodne połączenia między regionalnymi sieciami DHL w Europie i Azji
 • Dedykowane centra kolejowe w Europie i Azji
 • Ustandaryzowane działania od podjęcia ładunku po jego dostarczenie
 • Bezpieczny, monitorowany załadunek i obsługa
 • Najwyższej klasy narzędzia do kontroli statusu przesyłki
 • Efektywna obsługa formalności tranzytowych
 • Regularne połączenia pomiędzy głównymi ośrodkami biznesowymi
 • Określone i niezawodne terminy realizacji od drzwi do drzwi
 • Nie obejmuje towarów niebezpiecznych

Nasze produkty równoważące emisje dwutlenku węgla

DHL Climate Neutral

Certyfikowane kompensowanie kontroli klimatu
 • Certyfikowane kompensowanie emisji gazów cieplarnianych
 • Natychmiastowy wpływ na stopień oddziaływania na środowisko naturalne
 • Wzmocnienie marki poprzez jasny komunikat dla odbiorców
Pokaż szczegóły Ukryj szczegóły DHL Climate Neutral DHL Climate Neutral

Skompensuj skutki emisji związanych z transportem i logistyką poprzez wkład na rzecz prowadzonych przez nas projektów mających na celu ochronę klimatu. Emisje oblicza się przy użyciu tych samych metod, których my używamy do obliczania naszych emisji. Metody obliczeniowe oraz sposoby kompensowania emisji dwutlenku węgla są poddawane weryfikacji przez stronę trzecią.

 • Łatwe wdrożenie na przestrzeni całego łańcucha dostaw
 • Pełna obsługa począwszy od obliczania emisji i ich kompensacji po ich weryfikację i certyfikację

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami branżowymi z zakresu: raportowania o emisjach dwutlenku węgla, sposobów ich zmniejszania oraz trendów z dziedziny zapobiegania zmianom klimatu, prenumerując Newslettery DHL dot. zrównoważonego rozwoju

Jeśli chcesz otrzymywać e-wiadomości na temat zrównoważonego rozwoju na swoją skrzynkę e-mailową, zaprenumeruj:

Jeden mały krok dla Ciebie to wielki krok dla Twojej firmy na drodze ku działaniu w zgodzie z naturą

Nasi eksperci z zakresu logistyki z globalnej sieci DHL GoGreen zaproponują możliwe sposoby zwiększenia przejrzystości i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w Twoim łańcuchu dostaw.

Forwarding Insights

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i informacjami z branży logistyki międzynarodowej? Bądź na bieżąco dzięki DHL Global Forwarding.

 

Zapisz sie do naszego Newslettera Forward Thinking