Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Wybrany kraj  Polska
lub Wybierz inną lokalizację

TOWARY NIEBEZPIECZNE I ZAKAZANE

DHL Freight to sprawdzony partner, zapewniający rozwiązania transportu drogowego i kolejowego towarów niebezpiecznych.

Przewóz towarów niebezpiecznych podlega przepisom krajowym i międzynarodowym dla poszczególnych typów transportu. Celem tych regulacji jest zapobieganie uszczerbkom na zdrowiu i mieniu oraz zanieczyszczeniu środowiska. Regulacje te obejmują kwestie, takie jak wymagania odnośnie pakowania, maksymalną wielkość transportu oraz typy towarów, które nie mogą być przewożone w ramach jednej jednostki transportowej.

W celu zapewnienia spójności tych wszystkich regulacji ustanowiono mechanizmy harmonizacji kryteriów klasyfikacji zagrożeń i narzędzia informowania o zagrożeniach, a także warunki transportu dla wszystkich typów transportu.

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji towarów niebezpiecznych można znaleźć na stronie UNECEniezdefiniowane.

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

Firma DHL Freight przewozi towary niebezpieczne drogami zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ADR (europejską konwencją dotyczącą przewozu międzynarodowego towarów niebezpiecznych drogami). Przepisy te stosowane są we wszystkich krajach, które wprowadziły konwencję ADR do swojego prawodawstwa. Co więcej, w Europie obowiązują również dyrektywy UE dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Konwencja jest odnawiana co 2 lata przez UNECE (Europejską Komisję Gospodarczą ONZ).

 • Międzynarodowy transport drogowy towarów niebezpiecznych podlega przepisom międzynarodowej konwencji ADR. ADR = europejska konwencja dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

  W przypadku krajów oddzielonych od Europy kontynentalnej morzem, stosuje się również kodeks IMDG, określający zasady międzynarodowego transportu morskiego. 

  IMDG (Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych) jest uznawany za międzynarodowe wytyczne bezpiecznego transportu i przesyłania towarów i materiałów niebezpiecznych morskiego, na statkach. Dodatkowe informacje na temat kodeksu IMDG można znaleźć w witrynie IMO, Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

  Międzynarodowy transport kolejowy towarów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie OTIF — Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami.OTIF — Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Przewozów Kolejami

 • Transport towarów niebezpiecznych wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

  • Formularz multimodalnego transportu towarów niebezpiecznych, wymagany w przypadku transportu morskiego (kraje oddzielone morzem od Europy kontynentalnej)
  • List przewozowy (CMR), określający odpowiednią klasyfikację ADR, w języku obowiązującym lokalnie oraz języku angielskim, niemieckim lub francuskim
 • Wymagane kolejno:

  • Numer UN (UN + czterocyfrowy numer identyfikujący substancje i artykuły niebezpieczne w kontekście transportu międzynarodowego)
  • Nazwa techniczna (zgodnie z bieżącymi specyfikacjami ADR/RID/IMDG)
  • Numery etykiet towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG
  • Grupa pakowania, jeśli dotyczy
  • Kod zakazu przewozu przez tunele (dla ADR/RID)

  Niewymagane kolejno:

  • Waga/objętość brutto
  • Waga/objętość netto
  • Informacje na temat towarów w ilościach ograniczonych lub wyłączonych z regulacji, jeśli dotyczy
  • Liczba i informacja o rodzaju opakowań
  • Nazwa i adres odbiorcy
  • Nazwa i adres nadawcy
  • Temperatura zapłonu w stopniach Celsjusza (tylko IMDG)

  Informacje na temat towarów niebezpiecznych należy wydrukować na pojedynczym formularzu zlecenia transportu oraz dokumencie CMR.

  Informacje i dokumenty wymagane do transportu towarów niebezpiecznych należy dostarczyć firmie DHL Freight w momencie składania zlecenia.

  Firma DHL Freight zapewnia, że cały sprzęt transportowy jest dostarczany z wymaganą prawem dokumentacją i certyfikatami, w tym pisemnymi instrukcjami dla kierowców zgodnymi z ADR, w wymaganych językach.

  Transport towarów niebezpiecznych zawsze wymaga specjalnych ustaleń, dlatego harmonogram transportu należy ustalić oddzielnie.

Wyłączenia towarów dla DHL Freight

Należy pamiętać, że DHL Freight nie oferuje transportu następujących typów towarów w ramach swojej sieci:

 • Broń i amunicja
 • Towary niebezpieczne:

      -

Klasa 1 (materiały wybuchowe z wyjątkiem kodów UN 0323, 0432, 0454 i kodu UN 0014 tylko w odniesieniu do nabojów do narzędzi)

      -

Klasa 2.3 (gazy toksyczne)

      -

Klasa 4.1 (materiały samoreaktywne wymagające kontroli temperatury, kody UN 3231-3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 i UN 3368)

      -

Klasa 5.2 (nadtlenki organiczne wymagające kontroli temperatury, kody UN 3111-3120)

      -

Klasa 6.1 (materiały toksyczne, grupa pakowania 1)

      -

Klasa 6.2 (materiały zakaźne)

      -

Klasa 7 (materiały promieniotwórcze)

      -

Klasa 9 ( UN 2212, 2590, 2315, 3151, 3152) i baterie litowe jonowe i baterie litowe metalowe (UN3480, 3481, 3090 i 3091) które są uszkodzone i wadliwe zgodnie z definicja w przepisie szczególnym 376 i pojazdy zasilane akumulatorami (UN 3171) których baterie są uszkodzone i wadliwe zgodnie z definicja w przepisie szczególnym 376. Możliwe są wyjątki tylko dla akumulatorów i pojazdów zasilanych akumulatorami wymienionych powyżej. Wymagają one wyraźnej pisemnej zgody DHL Freight przed rozpoczęciem biznesu.

 • Odpady, żywe rośliny, zwierzęta gospodarskie, zwierzęta, towary nietrwałe
 • Pieniądze, metale szlachetne, biżuteria, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, czeki, karty kredytowe gotowe do użycia, monety, znaczki opłaty skarbowej, ważne karty telefoniczne
 • Wszelkie środki płatności, papiery wartościowe (gwarancje), przedmioty drogocenne, dokumenty, mienie osobiste, materiały masowe
 • Gotowe produkty tytoniowe (papierosy, cygara itp.)

Dopłaty za towary niebezpieczne

Transport towarów niebezpiecznych wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak oznaczenia środków transportu, deklaracje dla urzędów i firm spedycyjnych, obsługi dokumentów itp. Towary niebezpieczne podlegają lokalnym i/lub krajowym opłatom DGR, rozliczanym oddzielnie. Transport towarów niebezpiecznych zawsze wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Dodatkowe informacje na temat lokalnych kosztów i przepisów związanych z transportem towarów niebezpiecznych można uzyskać w dziale Obsługi Klienta DHL Freight.

Przydatne linki:

Nie znajdujesz tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z ekspertem DHL Freight już dziś!

Freight Connections

Poznaj najnowsze historie expertów DHL ds. Frachtu drogowego i cła