Nawigacja i treść

 

 

Zakres niniejszego oświadczenia o prywatności

Firma Deutsche Post AG wraz ze swoimi oddziałami działającymi pod marką DHL (zwana dalej „DHL”) docenia, że odwiedzasz jej stronę i interesujesz się jej produktami oraz usługami. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna w trakcie całego procesu biznesowego. 

Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, gdy odwiedzasz naszą stronę DHL, i jak je wykorzystujemy.

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy wszystkich użytkowników naszych usług, stron internetowych, aplikacji, funkcji lub innych usług w dowolnym miejscu na świecie, chyba są one objęte osobnym oświadczeniem o prywatności. Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy następujących kategorii osób:

 • Nadawcy: nadawcy, w tym ich pracownicy, lub osoby, które wysyłają przesyłkę
 • Odbiorcy przesyłek: każda osoba, która odbiera przesyłkę
 • Osoby wykazujące zainteresowanie naszą działalnością i naszymi usługami
 • Partnerzy biznesowi: partnerzy biznesowi, w tym ich pracownicy
 • Kandydaci do pracy: osoby, które ubiegają się o pracę u nas

 

Wszystkie powyższe osoby, których dane dotyczą, są określane jako „Ty” lub „Twoje”.

 

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza wykorzystując takie identyfikatory jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online, lub na podstawie identyfikacji fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej. Są to między innymi takie dane jak Twoje prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia. Dane, których nie można powiązać z konkretną osobą, takie jak ulubione witryny czy liczba użytkowników strony internetowej, nie są uważane za dane osobowe.

 • Niniejsze oświadczenie o prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych przez:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Niemcy


  Inspektor ochrony danych osobowych działający w imieniu powyższego administratora; dane kontaktowe:

  Deutsche Post AG
  Ogólna Ochrona Danych
  53250 Bonn

  Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w DHL.

  W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych w związku z naszą stroną internetową lub oferowanymi tam usługami, prosimy o kontakt z działem ochrony danych:


Rodzaje danych, które przetwarzamy

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy jest to wymagane w określonym i dozwolonym celu. 

DANE KONTAKTOWE

Informacje umożliwiające kontakt z Tobą, m.in. gdy korzystasz z jednej z naszych usług. 

Informacje te obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail

DANE PROFILOWE

Informacje o Twoim profilu DHL, np. w celu ustalenia Twoich preferencji doręczenia.

Informacje te obejmują: Twoje preferencje doręczenia, zamówienia

DANE DOTYCZĄCE PRZESYŁKI

Informacje umożliwiające odbiór i doręczanie przesyłek, m.in. status Twojej przesyłki.

Informacje te obejmują: Twój adres, dokumenty wysyłkowe, numer przesyłki.

DANE ANKIETOWE

Informacje przekazane przez Ciebie jednemu z naszych pracowników lub poprzez wypełnienie ankiety internetowej, np. kiedy dzwonisz do naszego działu obsługi klienta.

Informacje te obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu


Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 • W DHL chronimy prywatność użytkowników naszych stron internetowych. Na naszych stronach internetowych są zbierane następujące dane: Adres IP, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, strona internetowa, z której uzyskałeś dostęp do tej witryny, lista stron, które odwiedziłeś w ramach naszej ogólnej obecności w Internecie, data i czas trwania Twojej wizyty, powiadomienie o tym, czy wizyta przebiegła pomyślnie, ilość przesłanych danych, informacje o danych identyfikacyjnych typu przeglądarki i używanym przez Ciebie systemie operacyjnym.  Tymczasowe przechowywanie tych danych jest konieczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej, aby umożliwić dostarczenie Ci jej treści. Dalsze przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie działania strony internetowej i bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego podstawę prawną dla przetwarzania wcześniej wymienionych kategorii danych stanowi art. 6. ust. 1 lit. f) ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie tych danych w wyżej wymienionych celach, a w szczególności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i łatwego dostępu, wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  Dodatkowe dane osobowe, jak Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie będą przez nas gromadzone, chyba że podasz je nam dobrowolnie, np. podczas wypełniania formularza kontaktowego online, w ramach procesu rejestracji, wypełniania ankiety, udziału w konkursie lub wniosku o podanie informacji.

  Dane są usuwane wtedy, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku udostępniania strony internetowej ma to miejsce w przypadku zakończenia sesji. Pliki dziennika (protokoły dostępu) są przechowywane, aby administratorzy mieli do nich bezpośredni i wyłączny dostęp przez okres 24 godzin. Później są one dostępne tylko pośrednio poprzez przywrócenie z kopii zapasowych, a po 30 dniach są trwale usuwane.

  W przypadku, gdy włączysz funkcję geolokalizacji w swojej przeglądarce bądź w swoim systemie operacyjnym, będziemy wykorzystywać te dane w celu oferowania Ci usług świadczonych w najbliższej okolicy (np. wskażemy Ci najbliższy oddział, stację pakującą itp.). Podstawą prawną geolokalizacji jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona poprzez włączenie odpowiedniej funkcji. Nie będziemy wykorzystywać tych danych w żadnych innych celach. Jeśli wyłączysz tę funkcję, Twoje dane zostaną usunięte w określonym czasie.

 • Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie (zwane dalej „technologiami”), które umożliwiają nam np. określenie częstotliwości odwiedzania naszych stron internetowych, liczby odwiedzających, skonfigurowanie naszych ofert w celu zapewnienia maksymalnej wygody i wydajności oraz wspieranie naszych działań marketingowych.

  Kiedy wejdziesz na naszą stronę internetową, Centrum Preferencji Prywatności poinformuje Cię, że ustawione są technicznie niezbędne pliki cookie i że wymagana jest Twoja zgoda na użycie niektórych technologii, takich jak analityczne pliki cookie lub podobne technologie.

  Przetwarzanie danych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby umożliwić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej, a także zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej oraz wygodę i niezakłóconą obsługę. Te rodzaje plików cookie są zapisywane tylko na czas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

  Ponadto Centrum Preferencji Prywatności  poinformuje Cię, że wykorzystujemy inne technologie  (technologie wydajnościowe, funkcjonalne czy analityczne) do przechowywania informacji o odwiedzających, którzy wielokrotnie odwiedzają jedną z naszych stron internetowych. Korzystając z tych technologii, chcemy służyć lepszą radą i móc "identyfikować" użytkownika. W ten sposób w przypadku kolejnych wizyt możemy (w miarę możliwości) proponować nowe strony i treści. Technologie te będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a) RODO.

  Więcej informacji można znaleźć w Centrum Preferencji Prywatności . Można tam też odwołać udzielenie zgody.

  Niezależnie od informacji w Centrum Preferencji i tylko w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie i innych technologii opisanych powyżej wykorzystujemy je również w celach opisanych poniżej.

 • 1. Wprowadzenie

  Firma Deutsche Post AG (dalej: „DHL”) dziękuje za odwiedzenie jej profili w mediach społecznościowych oraz zainteresowanie firmą, jej produktami i usługami. Poniżej pragniemy przedstawić kilka informacji na temat kwestii związanych z ochroną danych osobowych mających zastosowanie do wyświetlania profili naszej firmy w mediach społecznościowych.

  • Profile te są udostępniane przez operatorów odnośnych platform mediów społecznościowych na zasadach określonych w obowiązujących warunkach użytkowania danej platformy. Operator odnośnej platformy ponosi wyłączną odpowiedzialność za obsługę techniczną profilu naszej firmy.
  • DHL ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści publikowane na niniejszej stronie (informacje o firmie, produktach, usługach, loteriach, kampaniach itp.) oraz za komunikację z użytkownikami wyświetlającymi profil firmy.
  • Operatorzy platform mediów społecznościowych obsługują całą infrastrukturę informatyczną danej platformy. Udostępniają również użytkownikom własną politykę prywatności oraz łączą ich z nimi odrębne stosunki umowne w przypadku rejestracji użytkownika w danej platformie. Operatorzy platform mediów społecznościowych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych w związku z profilami poszczególnych użytkowników, a nasza firma w żaden sposób nie uczestniczy w tym procesie.
  • Nasza firma nie ma żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez operatorów platform mediów społecznościowych, które gromadzą takie dane. Nie posiadamy również informacji na temat zakresu, celów ani okresu przechowywania danych osobowych przez operatorów platform mediów społecznościowych, ewentualnego analizowania takich danych, ich zestawiania z innymi danymi lub przekazywania danych osobom trzecim.
  • Informujemy, że w niektórych przypadkach dane osobowe mogą również być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Może to prowadzić do zagrożeń dla ochrony danych użytkowników ze względu na brak możliwości zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony oraz ograniczoną możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą.
  • Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych oraz sposobów korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o zapoznanie się z odnośnymi politykami prywatności i politykami plików cookie poszczególnych platform mediów społecznościowych.

   Facebook

   Instagram

   X

   LinkedIn

   YouTube

   TikTok
  • Aby bezpośrednio skontaktować się z firmą DHL bez udziału platform mediów społecznościowych, prosimy o skorzystanie z usługi kontaktowej dostępnej na naszej stronie internetowej.

  2. Kontakt z administratorem danych i inspektorem ochrony danych

  W odniesieniu do udostępnianych informacji oraz przetwarzanych danych leżących w zakresie odpowiedzialności naszej firmy DHL pełni rolę administratora danych w kontekście następujących profili w mediach społecznościowych:

  W zakresie, w jakim dotyczy to przetwarzania danych osobowych w ramach informacji na temat prowadzonych przez nas stron, następujący operatorzy platform mediów społecznościowych ponoszą wraz z naszą firmą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Podstawą wspólnego przetwarzania danych jest umowa zawarta przez współadministratorów zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

  3.1. Przetwarzanie danych w związku z profilami naszej firmy w mediach społecznościowych

  Wykorzystujemy profile firmy w mediach społecznościowych do przekazywania Państwu informacji m.in. na temat naszej firmy, jej produktów, usług, kampanii i loterii oraz do komunikacji z Państwem w zakresie różnych zagadnień i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania. Przetwarzanie danych prowadzone w tym zakresie ma na celu zabezpieczenie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes dotyczy działań związanych z PR oraz działalności komunikacyjnej.

  Operator platformy mediów społecznościowych publikuje udostępnione przez Państwa informacje na naszym profilu, w tym komentarze, polubienia, zdjęcia i filmiki, przy czym nasza firma przetwarza te dane wyłącznie w wyżej wymienionych celach. W stosownych przypadkach zastrzegamy sobie jedynie prawo do usuwania treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Dotyczy to na przykład publikacji naruszających obowiązujące przepisy lub stanowiących niezgodne z prawem, nienawistne komentarze, sugestywne komentarze (treści wyraźnie nacechowane seksualnie) lub załączniki (takie jak zdjęcia lub filmiki), które w odnośnych przypadkach stanowią naruszenie praw autorskich, praw do prywatności, przepisów prawa karnego lub zasad etycznych Deutsche Post AG.

  Dane są również gromadzone w celu przeprowadzania i przetwarzania loterii. Szczegółowe informacje, w tym na temat rodzaju przetwarzanych danych oraz celu przetwarzania, można znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony prywatności oraz regulaminach odpowiednich konkursów.

  W celu udostępnienia nam danych osobowych zalecamy kontakt z naszym działem obsługi klienta

  3.2. Przetwarzanie danych pochodzących z informacji na temat prowadzonych przez nas stron w celach statystycznych

  Operatorzy platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i LinkedIn, przekazują nam informacje na temat prowadzonych przez nas stron, za których przetwarzanie ponosimy wspólną odpowiedzialność wraz z danym operatorem. Informacje na temat prowadzonych przez nas stron stanowią anonimowe dane statystyczne generowane w wyniku określonych zdarzeń i monitorowane przez platformy mediów społecznościowych za pomocą plików cookie i podobnych technologii podczas interakcji użytkownika z profilem naszej firmy w mediach społecznościowych. Możemy wykorzystywać informacje na temat prowadzonych przez nas stron, które nie zawierają danych osobowych, w celu weryfikacji rodzajów treści najchętniej wyświetlanych przez określone grona odbiorców. Umożliwia nam to również optymalizację treści udostępnianych w mediach społecznościowych. Stanowi to prawnie uzasadniony interes naszej firmy leżący u podstaw prowadzonego przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z informacjami na temat prowadzonych przez nas stron jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pragniemy podkreślić, że przetwarzanie danych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy użytkownik zalogował się do danej platformy mediów społecznościowych lub dokonał w niej rejestracji. Nasza firma nie ma wpływu na wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii w ramach platformy mediów społecznościowych, a w związku z tym nie jest w stanie umożliwić Państwu jako użytkownikom danej platformy zmiany ustawień dotyczących przetwarzania danych za pomocą odnośnego banera cookie (w celu wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody). 

  3.3. Monitorowanie mediów społecznościowych

  Nasza firma monitoruje media społecznościowe w celu uzyskiwania informacji na temat sposobów postrzegania prowadzonej przez nią działalności oraz oferowanych produktów i usług, a także w celu wykorzystywania tych informacji do identyfikowania obszarów wymagających poprawy. W tym celu analizujemy między innymi publikacje zamieszczane w ramach danej platformy na podstawie linków udostępnianych w danym kanale i stosowania odpowiednich hashtagów. W tych celach wykorzystywane są wyłącznie publikacje skonfigurowane przez Państwa jako publicznie dostępne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach monitorowania mediów społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący identyfikacji ewentualnych uchybień w naszych produktach i usługach na podstawie ogólnodostępnych publikacji oraz odpowiedniego reagowania w przypadku ich stwierdzenia. 

  4. Prawa osób, których dane dotyczą

  Z przysługujących Państwu praw zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności mogą Państwo skorzystać za pomocą naszego formularza kontaktowego.

  Aby wyegzekwować swoje prawa jako osób, których dane dotyczą, od operatorów platform mediów społecznościowych, prosimy o skorzystanie z form kontaktu udostępnionych przez tych operatorów na odnośnych platformach. W przypadku otrzymania wniosków leżących w zakresie odpowiedzialności platform mediów społecznościowych nasza firma zobowiązuje się do przekazania im tych wniosków w celu dalszego rozpatrzenia.

  5. Okres przechowywania

  Okres przechowywania Państwa danych zależy od konkretnego kontekstu przetwarzania w oparciu o kryteria wynikające z obowiązujących przepisów w sprawie ochrony danych. Wszelkie ogólnodostępne publikacje udostępniane na naszych profilach pozostaną na nich przez czas nieokreślony, chyba że nasza firma zdecyduje o ich usunięciu w związku z aktualizacją pierwotnego wpisu, naruszeniem przepisów lub naszych wytycznych. Naturalnie przysługuje Państwu możliwość samodzielnego usuwania dokonanych wpisów, zamieszczonych komentarzy lub polubień, bądź skorzystania z prawa do zażądania od nas ich usunięcia.

  Nasza firma nie ma wpływu na usunięcie Państwa danych przez operatorów platform mediów społecznościowych, a w związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności operatora danej platformy.

 • Dbamy o to, aby użytkownicy korzystający z tej strony internetowej byli jeszcze bardziej zadowoleni, dlatego zintegrowaliśmy Mapy Google z usługą DHL Finder. Korzystając z usługi DHL Finder możesz wyszukać nasze oddziały, paczkomaty i punkty odbioru paczek, które wyświetlane są na Mapach Google. Korzystanie Map Google może wiązać się z przekazaniem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki nie są uznawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych. W szczególności istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być udostępniane organom USA do celów kontroli i monitorowania oraz że nie są dostępne w tym zakresie żadne skuteczne środki prawne. Takie przekazanie danych nie nastąpi bez Twojej wiedzy lub zgody. Przed aktywacją Map Google i przekazaniem danych do USA poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). W tym zakresie odsyłamy do Polityki prywatności Google. Będziemy prosić Cię o wyrażenie zgody za każdym razem, gdy odwiedzisz stronę. Informacje na temat lokalizacji firmy DHL można uzyskać również bez korzystania z Map Google. 

Wykonanie umowy

Aby należycie świadczyć nasze usługi, przygotować dla Państwa ofertę, a następnie (w przypadku zawarcia umowy) realizować obowiązki kontraktowe, gromadzimy Państwa dane osobowe.

Na stronie dhl.com oferujemy następujące usługi:

 1. Poproś o wycenę
 2. DHL dla biznesu
 3. Śledzenie przesyłek
 4. Wyślij teraz
 5. Obsługa klienta
 • Aby umożliwić kontakt z Tobą przez e-mail lub telefon w celu złożenia oferty, możesz skorzystać z jednej z naszych usług Poproś o wycenę . W zależności od kraju, w którym mieszkasz, oraz w celu dotarcia do odpowiedniego zespołu ekspertów lub narzędzia w DHL, pytamy, czy chcesz wysyłać paczki lub dokumenty, ładunek\transport czy międzynarodową przesyłkę biznesową oraz czy jesteś klientem biznesowym czy indywidualnym. 

  Na podstawie tych informacji Twoja prośba zostanie skierowana do naszych jednostek biznesowych  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket], a Ty niezwłocznie otrzymasz kartę produktu z ceną oraz dalsze informacje od właściwych jednostek biznesowych na temat oferty najlepiej spełniającej Twoje oczekiwania. Może się również zdarzyć, że poprosimy Cię o podanie następujących informacji: kraj nadania przesyłki i miejsce jej przeznaczenia, w tym miasto i kod pocztowy (potrzebujemy przybliżonego miejsca nadania i miejsca docelowego, aby przekazać jak najdokładniejszą wycenę przesyłki) oraz wagę i wymiary przesyłki. W zależności od Twojej prośby możemy również zapytać o ilość, czy chodzi o dokumenty czy towary niebezpieczne, czy przesyłka jest paletyzowana czy układana w stosy. Informacje te są również przekazywane do jednej z naszych jednostek biznesowych  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] , a Ty niezwłocznie otrzymasz kartę produktu z ceną oraz dalsze informacje na temat Twojej przesyłki i usług opcjonalnych.

  Klikając przycisk „Przejdź do zlecenia”, nastąpi przekierowanie do  systemu realizacji zleceń [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel] odpowiedniej jednostki biznesowej. W związku z tym na stronie dhl.com zasadniczo nie gromadzimy ani nie przetwarzamy w inny sposób Twoich danych osobowych w zakresie usługi „Poproś o wycenę”. Jeśli jednak dane, takie jak miejscowość i kod pocztowy, są uznawane za dane osobowe, podstawą prawną jest realizowana umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes polegający na możliwości przedstawienia jak najtrafniejszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Zakładając, że nie obowiązują żadne ustawowe ani umowne okresy przechowywania, Twoje zapytanie będzie przechowywane przez maksymalnie 30 dni przez jednostkę biznesową, która ostatecznie złoży ofertę, jako dowód prawidłowego przetwarzania oraz do określonego celu dalszej optymalizacji usług. Na stronie dhl.com odpowiednie dane są przechowywane przez maksymalnie 30 dni, jeśli korzystasz z usługi bezpiecznej przesyłki i o ile nie zostały przez Ciebie wcześniej usunięte.

 • Jeżeli korzystasz z usługi DHL dla biznesu , zapytamy Cię o miejsce wysyłki, wielkość przesyłki i częstotliwość wysyłki. Na podstawie tych informacji i Twoich potrzeb związanych z wysyłką Twoje zapytanie zostanie wysłane do naszych jednostek biznesowych [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  i przydzielone tym, których usługi najlepiej odpowiadają Twoim wymaganiom. Aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą, prosimy Cię również o podanie nazwy Twojej firmy, Twoje imię i nazwisko, adres firmy, adres e-mail i numer telefonu. Dane te zostaną również przekazane odpowiednim jednostkom biznesowym i są niezbędne do podjęcia działań w odpowiedzi na Twoje zapytanie przed zawarciem umowy i/lub wykonaniem umowy. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  Zakładając, że nie obowiązują żadne ustawowe ani umowne okresy przechowywania, Twoje zapytanie będzie przechowywane przez maksymalnie 30 dni przez jednostkę biznesową, która ostatecznie złoży ofertę, jako dowód prawidłowego przetwarzania oraz do określonego celu dalszej optymalizacji usług.

 • Możesz skorzystać z usługi Śledzenie przesyłek w celu śledzenia przesyłek kierowanych do Ciebie lub wysyłanych przez Ciebie, a także podglądu przewidywanego czasu doręczenia. W tym celu informacje o Śledzenie przesyłek są wysyłane do odpowiedniej jednostki biznesowej  [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain] aby znaleźć status Przesyłka. Otrzymasz również wszystkie ważne szczegółowe informacje na temat przesyłki z odpowiedniej jednostki biznesowej. Ponadto nadawca lub odbiorca może również otrzymać dalsze informacje dotyczące danej przesyłki e-mailem lub SMS-em. W tym celu zachowany może zostać adres e-mail lub numer telefonu komórkowego odbiorcy oraz aktywowana może być funkcja powiadomienia. W tym kontekście osoba wprowadzająca dane musi upewnić się, że odbiorca powiadomienia wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz powiadomienia.

  W ramach usługi śledzenia przesyłki przetwarzane są następujące dane: numer przesyłki, imię i nazwisko/nazwa i adres nadawcy, imię i nazwisko/nazwa i adres odbiorcy, adres e-mail nadawcy/odbiorcy (jeśli dotyczy), imię i nazwisko/nazwa i adres odbiorcy alternatywnego (jeśli dotyczy), dane klienckie nadawcy, nazwa produktu lub usługi, historia przesyłek, podpis odbiorcy, potwierdzenie weryfikacji minimalnego wieku (powyżej 16 lat/powyżej 18 lat).

  Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  Aby zwiększyć wygodę użytkownika podczas korzystania z funkcji śledzenia przesyłek DHL automatycznie generuje listę ostatnio wyszukiwanych numerów przesyłek w wyszukiwarce przesyłek: Dzięki tej funkcji nie trzeba ponownie wprowadzać numeru przesyłki podczas sprawdzania jej statusu. W tym kontekście możesz nazwać poszczególne przesyłki zgodnie ze swoimi preferencjami („Tytuł przesyłki"). W tym celu aplikacja zapisuje w pliku cookie listę ostatnio wyszukiwanych przesyłek. 

 • Nasz usługa Wyślij teraz prowadzi do naszych różnych portali klienckich naszych jednostek biznesowych [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (np. MyDHL+, DHL eCommerce Web Portal, my DHLi czy DHL Interactive). Możesz również kontynuować jako gość, a zostaniesz przekierowany do naszej jednostki biznesowej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie wysyłki. W żadnym wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych na tym etapie. Ma to także zastosowanie w sytuacji, gdy chcesz zaplanować ponowne doręczenie. Po kilku pytaniach dotyczących Twojej przesyłki nastąpi przekierowanie do naszych różnych portali klienckich , gdzie możesz szczegółowo zaplanować ponowne doręczenie.

 • W razie pytań możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie za pośrednictwem działu obsługi klienta. W zależności od danej jednostki biznesowej zostaniesz przekierowany(-a) bezpośrednio na stronę internetową odpowiedniej jednostki biznesowej lub prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza kontaktowego, który wymaga podania następujących kategorii danych, a następnie przekazuje je do odpowiedniej odpowiedzialnej jednostki biznesowej: numer referencyjny klienta, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, kraj/region i sektor, w którym pracujesz. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to odbywa się w celu przygotowania lub wykonania umowy. Ponadto podajesz dane dobrowolnie w celu kontaktu z nami, dlatego Twoja zgoda stanowi kolejną podstawą prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Ponadto możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących naszych usług. W tym celu przekazujemy również Twoje dane kontaktowe do naszych jednostek biznesowych [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Podstawą prawną dla tej czynności jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych przy korzystaniu z określonych usług i produktów można znaleźć na odpowiednim portalu klienta i/lub odpowiednim oświadczeniu o prywatności.


Przetwarzanie w celach reklamowych

Odwiedzającym naszą stronę internetową oferujemy szeroki wachlarz informacji o DHL, naszych produktach, usługach i wydarzeniach. W szczególności możesz uzyskać następujące informacje:

 1. Wydarzenia i webinaria
 2. Delivered
 3. Spotlight
 4. Newsletters
 • Jeśli chcesz wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń i/lub webinariów, zostaniesz przekierowany(-a) na odpowiednią stronę rejestracyjną. Zasadniczo gromadzimy tam następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane Twojej głównej osoby kontaktowej w DHL. W zależności od sektora możemy również zapytać o nazwę Twojej firmy, staż pracy oraz wcześniejszą współpracę z firmą DHL. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to odbywa się w celu wykonania umowy (uczestnictwa w wydarzeniu).

 • W razie pytań możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie za pośrednictwem działu obsługi klienta. W zależności od danej jednostki biznesowej zostaniesz przekierowany(-a) bezpośrednio na stronę internetową odpowiedniej jednostki biznesowej lub prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza kontaktowego, który wymaga podania następujących kategorii danych, a następnie przekazuje je do odpowiedniej odpowiedzialnej jednostki biznesowej: numer referencyjny klienta, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, kraj/region i sektor, w którym pracujesz. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie to odbywa się w celu przygotowania lub wykonania umowy. Ponadto podajesz dane dobrowolnie w celu kontaktu z nami, dlatego Twoja zgoda stanowi kolejną podstawą prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Ponadto możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących naszych usług. W tym celu przekazujemy również Twoje dane kontaktowe do naszych jednostek biznesowych [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL eCommerce SolitionsDHL Paket] . Podstawą prawną dla tej czynności jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących naszych usług. W tym celu przekazujemy również Twoje dane kontaktowe do naszych jednostek biznesowych [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]. Podstawą prawną dla tej czynności jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link umieszczony na końcu wiadomości Spotlight. Możesz również odwołać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, korzystając z podanego adresu kontaktowego.

 • Jeżeli zasubskrybujesz usługę DHL Spotlight , aby szybko dowiedzieć się o nowych artykułach, gromadzimy tylko Twój adres e-mail i nie jest on używany do żadnych innych celów. Podstawą prawną dla tej czynności jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link umieszczony na końcu wiadomości Spotlight. Możesz również odwołać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, korzystając z podanego adresu kontaktowego. Jeśli zrezygnujesz z usługi Spotlight lub cofniesz zgodę, odpowiednie dane zostaną usunięte lub zablokowane z listy mailingowej i nie będą już przetwarzane w tych celach.

  Niezależnie od powyższego, jeśli jesteś aktualnie klientem DHL, Twoje dane korespondencyjne (np. imię i nazwisko, adres) będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą w celu przekazania najnowszych informacji o naszych ofertach, aktualnościach, produktach i usługach. Poza istniejącą zgodą, która opiera się na postanowieniach art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail wyłącznie w celu przekazywania Ci informacji na temat produktów własnych DHL i podobnych. Podstawą prawną powyższego przetwarzania polegającego na informowaniu o naszych własnych i podobnych produktach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych klientów na potrzeby marketingu produktów własnych uznawane jest za działanie wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wspomnianego przetwarzania. Aby skorzystać z przysługującego Ci prawa, wystarczy skontaktować się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji: "„Kto jest odpowiedzialny”".

 • Jeśli subskrybujesz jeden z naszych newsletterów, jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania Twojego adresu e-mail w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika na podstawie art. 6 (1) (a) RODO. Możesz zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu newslettera. Możesz również odwołać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, korzystając z podanego adresu kontaktowego. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości e-mail lub cofniesz zgodę, odpowiednie dane zostaną usunięte lub zablokowane z listy mailingowej i nie będą już przetwarzane w tych celach.
  Podanie twojego adresu e-mail na liście blokowania następuje w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na tym, że w przyszłości nie będziemy przesyłać Ci żadnych wiadomości e-mail.

Przechowywanie danych a strony trzecie

 • Możliwości kariery w Grupie DHL są tak zróżnicowane jak nasze zespoły na całym świecie. Mając około 594 000 pracowników w przeszło 220 krajach, łączymy ze sobą ludzi i poprawiamy ich życie. Jeśli chcesz ubiegać się o pracę na jednym z dostępnych stanowisk w naszej firmie, więcej informacji na ten temat, znajdziesz  tutaj.

 • Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji naszych celów, wykonania naszych umów oraz wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych. Okres przechowywania może się różnić w zależności od kraju na podstawie obowiązujących przepisów krajowych.

  Nieustannie dążymy do minimalizacji okresu przechowywania danych tam, gdzie pozwala nam na to cel, prawo lub umowa. Dane, które zbieramy na podstawie Twojej zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania.

 • DHL nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przekazuje ani w żaden inny sposób nie rozpowszechnia Twoich danych osobowych osobom trzecim i nie podejmie takich działań w przyszłości, chyba że będzie to wymagane na mocy prawa, w celu wykonania umowy lub jeżeli wyrazisz na to wyraźną zgodę. Na przykład podczas zamawiania produktów może być wymagane przekazanie Twojego adresu i danych zamówienia. Więcej informacji na temat ochrony danych przy korzystaniu z określonych usług i produktów można znaleźć na odpowiednim  portalu klienta.

  Jednak w kontekście przetwarzania danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności i odpowiednią podaną podstawą prawną, firma DHL przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:

  • Firmy z Grupy DHL: przekazanie jest wymagane w ramach Grupy DHL, jej podmiotów prawnych i centrów usług wspólnych w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów i usług (np. „Poproś o wycenę” lub „Częste przesyłki”). Przekazanie danych może również mieć miejsce w celu zarządzania naszymi relacjami z Tobą, zidentyfikowania Cię, odpowiedzi na Twoje zapytania i przestrzegania Twoich praw do prywatności.
  • Zewnętrzni partnerzy biznesowi: Przekazywanie danych zewnętrznym partnerom biznesowym jest ograniczone do wymogów obowiązującego prawa i/lub jest realizowane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych.
  • Zewnętrzne podmioty przetwarzające: podmioty przetwarzające są umownie zobowiązane do zachowania ścisłej poufności zgodnie z art. 28 RODO. W takim przypadku DHL nadal odpowiada za ochronę Twoich danych osobowych. Partnerzy biznesowi postępują zgodnie z wytycznymi DHL. Jest to gwarantowane przez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, jak również za pomocą kontroli i weryfikacji.
  • Organy publiczne: przekazanie jest wymagane przez obowiązujące prawo (np. w celu wypełnienia obowiązku prawnego podczas przetwarzania przesyłki).

  Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) innym spółkom Grupy DHL, zewnętrznym partnerom biznesowym lub organom publicznym tylko wtedy, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy o ochronie danych. W takich przypadkach upewnimy się, że istnieją odpowiednie środki zabezpieczające w celu zapewnienia przekazania Twoich danych (np. nasze wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne).


Jakie prawa przysługują osobie, której dotyczą dane?

Przysługują Ci następujące prawa:

Możesz zażądać informacji dotyczących rodzaju przechowywanych danych osobowych

Możesz zażądać skorygowania danych osobowych, ich usunięcia lub zablokowania, pod warunkiem że takie działania są zgodne z prawem i z obowiązującymi warunkami umowy.

Możesz zażądać przesłania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Możesz złożyć skargę do organu nadzoru. 

 • Możesz uzyskać swoje dane, kontaktując się z działem ochrony danych tutaj:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Jak zabezpieczone są dane osobowe?

DHL bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Twoich danych. Wdrożyliśmy różne strategie, kontrole, zasady i środki, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Ściśle kontrolujemy nasze środki bezpieczeństwa. Stosujemy zabezpieczenia, takie jak zapory sieciowe, systemy wykrywania włamań i monitorowanie aplikacji. W stosownych przypadkach zabezpieczamy Twoje dane przy użyciu technik pseudonimizacji i szyfrowania podczas ich przechowywania i przesyłania. Np. Twoje dane są zapisywane w bezpiecznym, niedostępnym publicznie środowisku operacyjnym. W pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe podczas transmisji są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że na potrzeby zapewnienia łączności Twojego komputera z serwerami DHL stosowana jest zatwierdzona procedura szyfrowania, jeżeli Twoja przeglądarka obsługuje technologię SSL. Zapewniamy ścisłą kontrolę dostępu fizycznego w naszych budynkach i certyfikowanych centrach danych.

W ramach naszej strategii bezpieczeństwa stworzyliśmy programy audytowe, aby upewnić się, że nasze systemy i usługi są zgodne z polityką bezpieczeństwa informacji DHL, a co za tym idzie z normą ISO 27001.

Ponadto podejmujemy szereg bieżących działań mających na celu ograniczenie ryzyka, w tym m.in. regularne szkolenia naszych pracowników i organizowanie przez nasze Centrum Cyberobrony ćwiczeń symulacji incydentów.

Jeżeli chcesz skontaktować się z DHL za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, pamiętaj, że nie możemy zagwarantować poufności przesłanych informacji. Zawartość wiadomości (e-mail) może zostać odczytana przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy przesyłanie nam poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

 • Więcej informacji na temat ochrony danych przy korzystaniu z określonych usług i produktów można znaleźć na odpowiednim  portalu klienta.

 • "Zasady ochrony danych DHL Group" reguluje wspólne dla całej Grupy zasady przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem transferu do tzw. krajów trzecich, czyli przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE, które nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji o "Zasady ochrony danych DHL Group", pobierz poniższy dokument:

  Zasady ochrony danych DHL Group

  

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail: pl.dhlexp.iod@dhl.com lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej tutaj.

 • Przetwarzanie danych kurierów

  DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.

  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail:
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.

  Czas przetwarzania

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Service Partnerami, a następnie przez okres wskazany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
  W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Administrator będzie przechowywał Twoje dane do momentu wycofania zgody. Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
  W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

  Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o współpracę z service partnerami i wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością service partnerów / personelu service partnerów (w tym przede wszystkim kurierów), (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. poczta elektroniczna, intranet, biuletyn firmowy Express News i inne) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym kodeksu cywilnego, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy współpracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy), gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem jest optymalne wykorzystanie potencjału osób współpracujących.
  • organizowania i współfinansowania dodatkowych świadczeń dla Service partnerów / personelu service partnerów, oraz dla ich członków rodziny (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system, itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków współpracy.
  • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnianie bezpieczeństwa na terenie Spółki (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości współpracy z service partnerem / personelem service partnerów (w tym przede wszystkim kurierami).

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:
  • podmiotom z grupy DHL dla wewnętrznych celów administracyjnych
  • podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla service partnerów / personelu service partnerów (w tym przede wszystkim kurierów) takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Twoich obowiązków np. usługi wspólne dla kadr, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza zachowań użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z DHL Express i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

 • Przetwarzanie danych przedstawicieli klienta

  DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.

  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail: 
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.

  Czas przetwarzania

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres czas niezbędny do obsługi twojego zapytania w zakresie rozpatrzenia reklamacji i wydania duplikatu faktury, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

  Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy dostawy przesyłek w tym zapotrzebowania na usługi dodatkowe oraz zarządzania Twoimi przesyłkami - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • obsługi zgłoszonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • sprawowania kontroli nad eksportem i importem towarów strategicznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 (1) lit. c) RODO, a w szczególności ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
  • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – skonkretyzowana w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO
  • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  • prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, w tym w celach statystycznych oraz w celu profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji uzasadnionych interesów Administratora, przy czym te uzasadnione interesy Administratora to marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora, zgodnie z art. 6 (1) litera f) RODO.
  • profilowania w celu identyfikacji preferencji lub potrzeb w odniesieniu do produktów i usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Administratora, gdzie interesy te stanowią marketing bezpośredni własnych produktów i usług, zgodnie z art. 6 (1) lit. f) RODO.
  • analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a DHL Express dotyczącej doręczania przesyłek oraz usług i produktów dodatkowych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

  • partnerom współpracującym z DHL Express w celu dostarczenia przesyłek, w tym kurierom i innym przewoźnikom; a także partnerskim punktom obsługi klienta oraz podmiotom obsługującym automaty do nadania/odbioru paczek.
  • podmiotom z grupy DP DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania przesyłek, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • w przypadku wykupienia opcji ubezpieczenia przesyłek, Twoje dane zostaną przekazane do zakładu ubezpieczeń współpracującego z DHL.
  • partnerom DHL Express wspierających procesy marketingowe, w tym agencją marketingowym, hostingodawcą, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

 • Aplikacje do obsługi przesyłek Przetwarzanie danych użytkownika

  DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO – za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.
  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail: 
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.

  Czas przetwarzania

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy dostawy przesyłek w tym zapotrzebowania na usługi dodatkowe oraz zarządzania Twoimi przesyłkami - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO
  • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
  • Prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, w tym w celach statystycznych oraz w celu profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji uzasadnionych interesów Administratora, przy czym te uzasadnione interesy Administratora to marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora, zgodnie z art. 6 (1) litera f) RODO.
  • profilowania w celu identyfikacji preferencji lub potrzeb w odniesieniu do produktów i usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Administratora, gdzie interesy te stanowią marketing bezpośredni własnych produktów i usług, zgodnie z art. 6 (1) lit. f) RODO.
  • analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a DHL Express dotyczącej doręczania przesyłek oraz usług i produktów dodatkowych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:
  • partnerom współpracującym z DHL Express w celu dostarczenia przesyłek, w tym kurierom i innym przewoźnikom; a także partnerskim punktom obsługi klienta oraz podmiotom obsługującym automaty do nadania/odbioru paczek.
  • podmiotom z grupy DP DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania przesyłek, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • w przypadku wykupienia opcji ubezpieczenia przesyłek, Twoje dane zostaną przekazane do zakładu ubezpieczeń współpracującego z DHL.
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

 • Przetwarzanie danych pracowników

  DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.

  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail: 
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.

  Czas przetwarzania

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa pracy i innych przepisów, m.in.: prawa rachunkowego, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych.

  W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Administrator będzie przechowywał Twoje dane do momentu wycofania zgody. Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
  W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

  Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia, wykonania i rozwiązania umowy o pracę – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy, zgodnie z art. 6 (1) lit. b) GDPR.
  • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników, odpowiedzialnością pracownika za szkodę wobec pracodawcy, odpowiedzialnością pracownika za majątek pracodawcy, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b) RODO.
  • w przypadku wyrażenia zgody, w celu wykorzystania Twojego wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. poczta elektroniczna, intranet, biuletyn firmowy Express News i inne) – na podstawie art. 6 (1) lit. a) RODO.
  • wypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, do których należy prowadzenie archiwum akt osobowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze zawarty w art. 6 (1) lit. c) RODO.
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze – art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
  • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie ich jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy – podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa i obowiązek prawny ciążący na administratorze zawarty w art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
  • zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODOD), gdzie uzasadnionym interesem jest optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych.
  • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dbanie o jak najwyższy poziom zatrudnionych osób.
  • zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, organizacja i finansowanie podróży służbowych i służbowych kart kredytowych, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem jest optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych.
  • organizowania i współfinansowania dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system, itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym.
  • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki ( w tym zamieszczenie Twojego wizerunku na identyfikatorach i kartach dostępu) - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnianie bezpieczeństwa na terenie Spółki (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
  • zapewnienia bezpieczeństwa informacji i przestrzegania tajemnicy zawodowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym tym uzasadnionym interesem jest zapewnienie należytej ochrony informacji i przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
  • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie prowadzenia działalności Spółki, koordynacji jej działań oraz realizacji wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • zapewnienia współpracy i komunikacji na poziomie grupy kapitałowej oraz podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi na rzecz Spółki, w tym umożliwienie współpracy na globalną skalę (np. książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie współpracy na globalną skalę i realizacja wewnętrznych celów.
  • analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika to z przepisów prawa, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

  • podmiotom z grupy DHL dla wewnętrznych celów administracyjnych.
  • podmiotom z grupy DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • podmiotom trzecim oferującym dodatkowe świadczenia dla pracowników takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych;
  • podmiotom trzecim w związku z wykonywaniem Twoich obowiązków np. usługi wspólne dla kadr, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza zachowań użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z DHL Express i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
  • klientom i kontrahentom spółki w związku z realizacją zadań służbowych
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego możesz ją w każdym momencie wycofać. Nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

 • Użytkownik – formularz reklamacje faktur i duplikaty

  DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.
  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail: 
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.

  Czas przetwarzania

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres czas niezbędny do obsługi twojego zapytania w zakresie rozpatrzenia reklamacji i wydania duplikatu faktury, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:

  • obsługi zgłoszonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO
  • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.
  Podanie dnych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Twojego zapytania.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:
  • podmiotom z grupy DP DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

 • Przetwarzanie danych kurierów

  DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.


  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail: 
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.

  Czas przetwarzania

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Service Partnerami, a następnie przez okres wskazany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

  W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Administrator będzie przechowywał Twoje dane do momentu wycofania zgody. Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

  W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

  Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o współpracę z service partnerami i wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością service partnerów / personelu service partnerów (w tym przede wszystkim kurierów), (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. poczta elektroniczna, intranet, biuletyn firmowy Express News i inne) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym kodeksu cywilnego, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy współpracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy), gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem jest optymalne wykorzystanie potencjału osób współpracujących.
  • organizowania i współfinansowania dodatkowych świadczeń dla Service partnerów / personelu service partnerów, oraz dla ich członków rodziny (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system, itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków współpracy.
  • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnianie bezpieczeństwa na terenie Spółki (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości współpracy z service partnerem / personelem service partnerów (w tym przede wszystkim kurierami).

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

  • podmiotom z grupy DHL dla wewnętrznych celów administracyjnych
  • podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla service partnerów / personelu service partnerów (w tym przede wszystkim kurierów) takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Twoich obowiązków np. usługi wspólne dla kadr, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza zachowań użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z DHL Express i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

 • Przetwarzanie danych nadawcy i odbiorcy przesyłki

  DHL poważnie podchodzi danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach i procesach. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych.

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.
  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail:
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.
  Dodatkowe informacje dla adresata przesyłki:

  Dane zawarte na liście przewozowym (kategoria danych) zostały przekazane przez nadawcę.

  Czas przetwarzania

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

  Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy dostawy przesyłek oraz obsługi usług dodatkowych zgodnie z dyspozycją nadawcy bądź odbiorcy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w transporcie – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, zgodnie z art. 6 (1) lit. c) RODO, a w szczególności:
  • w przypadku transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011) . Dz.U. z 2011 poz. 1367).
  • w przypadku transportu powietrznego materiałów niebezpiecznych (obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 5 czerwca 2015). Dz.U. z 2015 poz. 30)
  • Zgłoszenia celne zgodnie z przeznaczeniem towaru – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawartego w art.. 6 ust. 1 lit. c) GDPR, a w szczególności w 1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 952/2013/WE z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny 2) Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego; 3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych; 4) Instrukcja w sprawie wypełniania zgłoszenia celnego opracowana na podstawie ww. przepisów opublikowana przez Krajową Administrację Skarbową na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www. finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-celne/instrukcje; 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych; 6) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 7) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  • Wypełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora zawartego w art. 6 (1) lit. c) RODO.
  • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a DHL Express dotyczącej doręczania przesyłek oraz usług i produktów dodatkowych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:
  • partnerom współpracującym z DHL Express w celu dostarczenia przesyłek, w tym kurierom i innym przewoźnikom; a także partnerskim punktom obsługi klienta oraz podmiotom obsługującym automaty do nadania/odbioru paczek.
  • podmiotom z grupy DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania przesyłek, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • w przypadku wykupienia opcji ubezpieczenia przesyłek, Twoje dane zostaną przekazane do zakładu ubezpieczeń współpracującego z DHL.
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

 • Użytkownik – aplikacja MyBill

  Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - poniżej dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.

  Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Aleksandrę Piórkowską, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem korespondencyjnym siedziby Administratora, elektronicznie na adres e-mail:
  pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej tutaj.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy dostawy przesyłek jak również zamówienia materiałów i usług dodatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO
  • obsługi zgłoszonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  • analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

  W razie dodania nowych celów przetwarzania, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.
  Podanie dnych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

  • podmiotom z grupy DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania przesyłek, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa

  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. z siedzibą w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają one odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane te dotyczą. Kopię tych klauzul można uzyskać u administratora danych.

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą ujawniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w państwach trzecich. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o adekwatności poziomu ochrony w odniesieniu do tych państw. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dotyczą. Kopię wiążących reguł korporacyjnych można uzyskać u administratora danych.

  Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.

Oświadczenie o prywatności dla poszczególnych oddziałów lub regulamin

 • Firma DHL GLOBAL FORWARDING (zwana dalej "DHL") dziękuje za odwiedzenie strony i zainteresowanie jej produktami oraz usługami. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna w trakcie całego procesu biznesowego. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, gdy odwiedzasz stronę DHL, i jak je wykorzystujemy.

  Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe?

  Niniejsze oświadczenie o prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych przez:

  DHL GLOBAL FORWARDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Krakowiaków 44
  02-255 Warszawa

  Inspektor ochrony danych działający w imieniu powyższego administratora; dane kontaktowe:

  Agnieszka Rzycka-Osiej

  Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych w DHL GLOBAL FORWARDING.


Zmiany dotyczące oświadczenia o prywatności

DHL zastrzega prawo do zmian treści zawartych w oświadczeniu o prywatności w dowolnej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia lub z uprzedzeniem. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach, zaglądaj często na strony. Korzystając ze Stron internetowych DHL, akceptujesz niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnia aktualizacja tego oświadczenia miała miejsce:

03/06/2023