Nawigacja i treść

Fachowa wiedza z obszaru: Energy, Chemicals, Engineering and Manufacturing

Skala i doświadczenie umożliwiające wdrażanie specjalistycznych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw na całym świecie


DHL Supply Chain jest liderem w dostarczaniu elastycznych, inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań dla branży energetycznej, chemicznej, inżynieryjnej i produkcyjnej.

Trendy rynkowe
 • Potrzeba przejścia na zieloną energię i ograniczenia emisji CO2 jest palącym problemem
 • Cyfryzacja w sektorze przebiegała powoli, ale obecnie jest imperatywem przyszłości.
 • Czynniki geopolityczne zagrażają dostępności i gwarancjom dostaw
 • Personalizacja produktu jest motorem przewagi konkurencyjnej.
Wpływ na łańcuch dostaw
 • Ekologiczny łańcuch dostaw jest koniecznością
 • Cyfrowy łańcuch dostaw jest niezbędny do osiągnięcia większej przewidywalności oraz widoczności części i dostaw
 • Optymalizacja łańcucha dostaw i efektywność kosztowa są potrzebne, aby zrównoważyć rosnące koszty surowców
Oferujemy globalny zasięg, wiedzę ekspercką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie w innowacje
 • Specjalizujemy się w różnorodnych i złożonych operacjach, obejmujących wiele rynków i kontynentów, często w niegościnnych lokalizacjach i działając w bardzo trudnych warunkach.

Dogłębna fachowa wiedza z branży inżynieryjnej i produkcyjnej, energetycznej i chemicznej


Inżynieria i przemysł wytwórczy

Operacje inżynieryjne i wytwórcze na rynkach światowych wymagają globalnego podejścia, inwestowania w lokalne umiejętności i zasoby przy jednoczesnym starannym utrzymaniu jakości, wydajności oraz kontroli. Dzięki naszej wiedzy w zakresie wytwarzania i inżynierii możemy pomóc w usprawnieniu złożonych operacji, zmniejszyć ryzyko i zmaksymalizować produktywność, aby dotrzymać kroku popytowi i innowacjom. 

Działamy w poniższych sub-sektorach:

 • Górnictwo pozaenergetyczne – wydobywanie minerałów nieenergetycznych
 • Lotnictwo, przemysł kosmiczny, przemysł morski, porty morskie, kolej – przewoźnicy, producenci samolotów OEM, producent części OEM, porty, infrastruktura
 • Materiały budowlane i logistyka (CML) – logistyka infrastruktury, celuloza, papier i materiały budowlane.
 • Przemysłowe urządzenia budowlane (ICE) – produkcja narzędzi, sprzętu ciężkiego, budownictwo kolejowe i okrętowe, maszyny inżynieryjne i windy

Energia

Obecny rynek energii jest zarówno dojrzały, jak i niestabilny. Charakteryzuje się rosnącym popytem oraz wahaniami podaży. Następuje poważna zmiana w konkurencyjnym krajobrazie, ponieważ nowi gracze z krajów produkujących i szybko rozwijających się rynków dołączają do czołówki w branży. Odpowiedzialność za środowisko stale ewoluuje. Możemy pomóc w zaspokojeniu rosnących potrzeb energetycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, zarządzaniu normami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek.

Działamy w poniższych sub-sektorach:

 • Działania związane z poszukiwaniem ropy i gazu
 • Przemysł wydobywczy
 • Infrastruktura energetyczna
 • Wytwarzanie energii
 • Energia odnawialna
 • Petrochemia

Chemikalia

Bezpieczeństwo, przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz transport towarów niebezpiecznych to wielkie wyzwania dla przemysłu chemicznego. Firmy muszą na nowo przemyśleć swoje łańcuchy dostaw, a my stawiamy czoła tym wyzwaniom – współpracując i wprowadzając innowacyjne rozwiązania.

Działamy w poniższych sub-sektorach:

 • Petrochemia
 • Chemikalia specjalistyczne

Poznaj nasze rozwiązania


Nasze możliwości i standardy operacyjne


Maintenance, Repair and Operations (MRO)

MRO umożliwia efektywne działanie łańcucha dostaw poprzez zarządzanie materiałami inżynieryjnymi i częściami używanymi do konserwacji, napraw i eksploatacji zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w terenie, aby zapewniać nieprzerwaną pracę sprzętu, utrzymać ciągłość produkcji oraz zapobiegać kosztownym opóźnieniom. 

Zdrowie, bezpieczeństwo, zabezpieczenia

Nasze solidne procesy i narzędzia umożliwiają bezpieczną pracę, zmniejszają ryzyko i są zgodne z przepisami BHP.  Jesteśmy w pełni zgodni z normami dotyczącymi obsługi towarów niebezpiecznych i posiadamy certyfikat ISO 90001.

Zgodność z przepisami środowiskowymi i regulacyjnymi

Podejmujemy działania, by być światowymi liderami w tworzeniu zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich, wykorzystując naszą wiedzę z zakresu logistyki, zarządzania odpadami i zgodności z przepisami środowiskowymi w całym łańcuchu dostaw, aby stale obniżać koszty, zwiększać przychody i poprawiać wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Spełniamy również surowe przepisy lokalne i specyficzne wymagania dotyczące produktów.

Innowacje

Cyfryzacja logistyki daje nieograniczone możliwości. Stworzyliśmy jasną ścieżkę do osiągnięcia czołowej pozycji w zakresie cyfrowych łańcuchów dostaw, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i poprawić wydajność w sektorze energetycznym, chemicznym, inżynieryjnym i produkcyjnym.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania do eksperta z branży: Energy, Chemicals, Engineering and Manufacturing? 


Powiedz nam więcej o swojej organizacji.