Navigare și conținut
Vă aflați pe  România
sau Selectați o altă țară

Incoterms®


Regulile de transport Incoterms® sunt utilizate frecvent în întreaga lume în contracte interne și internaționale, ilustrând responsabilitățile dintre cumpărători și vânzători în ceea ce privește costurile, riscurile, responsabilitățile pentru marfă și conformitatea cu reglementările.

2020 față de 2010


Modificări cheie

  • DAT (Delivered at Terminal) este redenumit Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) permite acum emiterea documentelor de transport după încărcare

Alte modificări

  • CIF (Cost, ) și CIP (Carriage and Insurance Paid To) stabilesc noi condiții standard de asigurare, dar nivelul de asigurare continuă să fie negociabil între cumpărător și vânzător.
  • În cazul în care este listată, alocarea costurilor dintre cumpărător și vânzător este menționată mai clar, un articol listează toate costurile pentru care este responsabil vânzătorul și cumpărătorul.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded), DDP (Delivered Duty Paid și DDP) iau acum în considerare cumpărătorul și vânzătorul care își organizează propriul transport în loc să folosească un terț.
  • Obligațiile legate de securitate sunt acum mai importante.
  •  „Notele explicative pentru utilizatori” pentru fiecare Incoterm® au înlocuit notele de orientare din ediția 2010 și sunt concepute pentru a fi mai ușoare pentru utilizatori.
  • CIP necesită acum ca acoperire de asigurare implicită ICC A sau echivalent. A fost ICC C în conformitate cu Incoterms® 2010. Rămâne acoperirea de asigurare necesară în baza CIF.

Regulile pentru 2020 privind orice mod(uri) de transport


EXW - Ex-Works

Ex WoRKS (EXW) înseamnă că vânzătorul livrează prin punerea mărfurilor la dispoziția cumpărătorului într-o locație desemnată (fabrică sau depozit), iar locația respectivă poate fi sau nu la sediul vânzătorului. Pentru ca livrarea să aibă loc, vânzătorul nu are obligația de a încărca mărfurile pe niciun autovehicul de preluare, nici să efectueze formalități pentru export, în cazurile în care acestea se aplică.

FCA - Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului în unul sau în alte două moduri:

  • În primul rând, când locația desemnată este sediul vânzătorului, mărfurile sunt livrate atunci când sunt încărcate în mijlocul de transport aranjat de cumpărător.
  • În al doilea rând, atunci când locația desemnată numit este un alt loc, mărfurile sunt livrate atunci când, după ce au fost încărcate pe mijlocul de transport al vânzătorului, ajung în cealaltă locație desemnată și sunt pregătite pentru descărcare din mijlocul de transport al vânzătorului respectiv și la dispoziția transportatorului sau a altei persoane nominalizate de cumpărător. 

Oricare dintre cele două locații este aleasă ca loc de livrare, locația respectivă identifică unde se transferă riscul către cumpărător și ora de la care cheltuielile sunt suportate de cumpărător.

CPT - Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile – și transferă riscul – cumpărătorului, predându-le transportatorului contractat de vânzător sau achiziționând mărfurile astfel livrate. Vânzătorul poate face acest lucru, oferind transportatorului mărfurile în modul și la locul adecvat pentru modalitatea de transport utilizată. Odată ce mărfurile au fost livrate cumpărătorului în acest mod, vânzătorul nu garantează că mărfurile vor ajunge la locul de destinație în stare bună, în cantitatea menționată sau deloc. Acest lucru se datorează faptului că riscul se transferă de la vânzător la cumpărător atunci când mărfurile sunt livrate cumpărătorului prin predare către transportator; totuși, vânzătorul trebuie să contracteze transportatorul pentru transportul mărfurilor de la livrare la destinația convenită.

CIP - Carriage and Insurance Paid To

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile și transferă riscul cumpărătorului, predându-le transportatorului contractat de vânzător sau achiziționând mărfurile astfel livrate.  Vânzătorul poate face acest lucru, oferind transportatorului mărfurile la locul agreat pentru modalitatea de transport agreată. Odată ce mărfurile au fost livrate cumpărătorului în acest mod, vânzătorul nu garantează că mărfurile vor ajunge la locul de destinație în stare bună, în cantitatea menționată sau deloc. Acest lucru se datorează faptului că riscul se transferă de la vânzător la cumpărător atunci când mărfurile sunt livrate cumpărătorului prin predare către transportator; totuși, vânzătorul trebuie să contracteze transportatorul pentru transportul mărfurilor de la livrare la destinația convenită.

DAP - Delivered at Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile – și transferă riscul – către cumpărător atunci când mărfurile sunt puse la dispoziția cumpărătorului pe mijlocul de transport sosit gata pentru descărcare, la locul de destinație desemnat sau la punctul agreat în cadrul locației respective, dacă este convenit un astfel de punct. Vânzătorul își asumă toate riscurile implicate de aducerea mărfurilor la locul de destinație numit sau la punctul convenit din acel loc. Prin urmare, în această regulă Incoterms, livrarea și sosirea la destinație sunt identice.

DPU - Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile – și transferă riscul – cumpărătorului atunci când mărfurile, odată descărcate din mijlocul de transport sosit, sunt puse la dispoziția cumpărătorului într-o locație de destinație desemnată sau la punctul convenit în acea locație, dacă se convine asupra unui astfel de punct. Vânzătorul își asumă toate riscurile implicate în aducerea și descărcarea mărfurilor la locul de destinație. Prin urmare, în această regulă Incoterms, livrarea și sosirea la destinație sunt identice. DPU este singura regulă Incoterms care impune vânzătorului descărcarea mărfurilor la destinație. Prin urmare, vânzătorul trebuie să se asigure că este în măsură să organizeze descărcarea la locația desemnată. În cazul în care părțile intenționează ca vânzătorul să nu suporte riscul și costul descărcării, regula DPU trebuie evitată și în schimb trebuie utilizată regula DAP.

DDP – Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului atunci când mărfurile sunt puse la dispoziția cumpărătorului, autorizate pentru import, pe mijlocul de transport sosit, gata pentru descărcare, la locația de destinație desemnată sau la punctul convenit în acel locație, dacă se convine asupra unui astfel de punct. Vanzatorul trebuie sa suporte toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe si speze oficiale care se platesc la import, precum si a costurilor si riscurilor de indeplinire a formalitatilor vamale. Prin urmare, în această regulă Incoterms, livrarea și sosirea la destinație sunt identice.

Reguli 2020 pentru transportul pe mare și pe căi navigabile interioare


FAS - Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului atunci când mărfurile sunt plasate de-a lungul navei (de ex., pe un chei sau barjă) nominalizate de cumpărător în portul de expediere desemnat sau atunci când vânzătorul procură bunurile deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile sunt plasate de-a lungul vasului, iar cumpărătorul suportă toate costurile din acel moment.

FOB - Free on Board

FREE ON BOARD (FOB) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului la bordul navei desemnate de cumpărător în portul de expediere desemnat sau procură bunurile deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile se află la bordul navei, iar cumpărătorul suportă toate costurile începând din acel moment.

CFR - Cost and Freight

COST AND FREIGHT (CFR) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului la bordul navei sau procură mărfurile deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile sunt la bordul navei, astfel încât se consideră că vânzătorul și-a îndeplinit obligația de a livra mărfurile, indiferent dacă mărfurile ajung sau nu la destinație în stare bună, în cantitatea declarată sau deloc. CFR presupune că vânzătorul nu este obligat să asigure mărfurile, responsabilitatea de a cumpăra o poliță de asigurare.

CIF - Cost, Insurance and Freight

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) înseamnă că vânzătorul livrează mărfurile cumpărătorului la bordul navei sau procură mărfurile deja livrate astfel. Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor se transferă atunci când mărfurile sunt la bordul navei, astfel încât vânzătorul este considerat că și-a îndeplinit obligația de a livra mărfurile, indiferent dacă mărfurile ajung sau nu la destinație în stare bună, în cantitatea declarată sau deloc.

Descărcați broșura cu reguli


Instruire ICC


Citiți mai multe despre regulile ® pe site-ul web oficial al Camerei Internaționale de Comerț (ICC), de unde puteți comanda și publicația „Incoterms® 2020”.

Înscrieți-vă pentru instruire online cu privire la regulile Incoterms® 2020 la icc.academy.

Este posibil să fiți interesat și de