Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Industrijska ekspertiza


Vaši jedinstveni logistički zahtevi nalaze se u centru našeg poslovanja. Izazove sa kojima se suočavate na tržištu pretvaramo u mogućnosti i često u prednost u odnosu na konkurente. DHL osmišljava prilagođena rešenja za složene logističke probleme u vašoj industriji.

Istražite našu industrijsku ekspertizu


Automobilski sektor

Bez obzira da li je po LTL, PTL ili FTL osnovu – stručnjaci automobilskog sektora kompanije DHL analiziraju, optimizuju i sprovode kompleksna transportna rešenja i nude koncepte za špediciju, I2M, JIT, JIS i neke druge okvire specifične za automobilski sektor. Naš najsavremeniji veb portal za FCM (Upravljanje lancem transporta tereta) pruža vidljivost čitavog Vašeg lanca nabavke.

Ključna ekspertiza podsektora
 • Putnička vozila – proizvedena od strane proizvođača opreme za prvu ugradnju (OEM)
 • Komercijalna vozila – laka i srednje-teška teretna vozila (preko 3,5 tone)
 • Proizvođači komponenata – podeljeni u dobavljače prvog, drugog, trećeg i n-tog reda radi pokazivanja složenosti proizvedenog dela
 • Pneumatici – proizvodnja pneumatika za putnička i komercijalna vozila, motocikle, vazduhoplovstvo, poljoprivredna ili vozila za trke

Hemikalije

Naši stručnjaci za transport hemikalija poseduju široko znanje i detaljno razumevanje specifičnosti i zahteva industrije. Kompetentni centri za transport hemikalija koji se nalaze u blizini glavnih zona hemijske industrije nude najbolje iskustvo za Vašu robu. Svi operativni procesi su prilagođeni specifičnim potrebama industrije: GPS nadzor, znanje u oblasti rukovanja praznim ambalažama za hemikalije, centralno nadgledanje i izveštavanje.

Ekspertiza obuhvata
 • EN 12642 sertifikovane XL prikolice sa ojačanom krovnom konstrukcijom, stabilnom pregradom, čvrstim šipkama
 • Transport svih ADR klasa osim nekoliko izuzetaka koji se nalaze u našim opštim uslovima poslovanja
 • Svi terminali su opremljeni u skladu sa ADR zahtevima i sertifikovani u skladu sa standardom DIN EN 12798
 • Transport temperaturno osetljive robe prikolicama sa temperaturnim režimom ili termo-torbama sa potpunim nadzorom tokom čitavog lanca nabavke
 • DHL terminali SQAS i DEKRA sertifikacija opasnih materija

Potrošački sektor

Vodeći računa o globalnim trendovima kao što su globalizacija, urbanizacija, sirovine i održivost, naši stručnjaci za potrošački sektor vam pomažu u vođenju svih relevantnih podsektora, u zavisnosti od posebnih potreba. Zahtevi unutar podsektora ne mogu biti raznovrsniji. Dok su za robu široke potrošnje imperativ brzina plasiranja na tržište i višekanalna distribucija, proizvođači kvarljivih prehrambenih proizvoda preferiraju pametnu logistiku sa skladištenjem i transportom u hladnjačama

Ključna ekspertiza podsektora
 • Roba široke potrošnje (FMCG)
 • Štampa
 • Mediji/zabava
 • Kvarljivi prehrambeni proizvodi
 • Dugotrajna potrošna roba

Energija

Rešenja kompanije DHL za transport robe iz energetskog sektora usmerena su na potrebe kompanija (naftu, gas, rude i obnovljive izvore energije) u pogledu lanca nabavke, istovremeno obezbeđujući usaglašenost sa najnovijim bezbednosnim i ekološkim propisima. Pružamo željenu uslugu čak i u najudaljenijim i najnepristupačnijim lokacijama, obezbeđujući ispunjenje Vaših visokih zahteva u oblasti HSSE. Ciljamo nulu: Bez povreda, bez nesrećnih slučajeva, bez značajnih incidenata!

Ključna ekspertiza podsektora
 • Nafta i gas – uzvodno i nizvodno
 • Hemijska i petrohemijska industrija
 • Rudarstvo i energetika
 • Komunalna preduzeća, obnovljivi izvori energije i upravljanje energijom

Inženjerstvo i proizvodnja

Dizajniramo prilagođena rešenja za složene logističke probleme u vašem sektoru. Dozvolite našim stručnjacima da vam pokažu kako. Ispunjavanje vaših specifičnih logističkih zahteva je kritičan deo našeg poslovanja. Na osnovu lanaca nabavke naših klijenata, mi pretvaramo izazove sa kojima se suočavate na svom tržištu u prilike za postizanje konkurentske prednosti.

Ekspertiza obuhvata sledeće
 • Elektrodistribucija – energetska industrija, poljoprivreda
 • Vazdušni prostor i železnica avijacija – saobraćaj, vlada i odbrana, zdravstvena zaštita
 • Građevinska oprema – građevinarstvo, rudarstvo
 • Bezbedan transport za zaštitu visokorizične robe
 • Resilience360 – Platforma zasnovana na oblaku koja mapira vaš lanac nabavke i smanjuje rizik

Bionauke i zdravstvo

Poznata nam je ogromna odgovornost povezana sa transportom robe za medicinsko lečenje. Poslujemo prema sistemu upravljanja kvalitetom koji je sertifikovan prema standardima ISO 9001 i ISO 14001. Svi naši procesi su ustanovljeni tako da ispunjavaju standarde novih smernica EU o GDP u cilju očuvanja integriteta vaše robe tokom čitavog lanca transporta.  DHL Freight je takođe uspostavio namenski centar za nauku o životu u Belgiji gde smo kombinovali svo naše znanje u timu koji se bavi svim pošiljkama unutar DHL Freight Coldchain mreže.

Ekspertiza obuhvata
 • Usluge kontrolisane temperature za rashlađene proizvode (od +2°C do +8°C) i proizvode u kontrolisanom ambijentu (od +15°C do +25°C)
 • Usaglašenost sa smernicama EU o GDP (dobrim praksama distribucije)
 • GPS bezbednosni nadzor koji je obezbedila Agheera
 • (Ultra) visoke vrednosti pošiljke
 • Kontrolisane lekove i farmaceutsku opasnu robu
 • Ekspresne isporuke ili isporuke sa obveznicama

Maloprodaja

Trendovi usmereni na potrošački sektor, rastuća globalna srednja klasa i želja za kupovinom održivih i privlačnih proizvoda ukazuju na to da se u svetu robe široke potrošnje promene brzo dešavaju. Shodno tome, vaša transportna rešenja moraju biti agilna. U DHL Freight-u se bez straha suočavamo sa ovim izazovima i stvaramo inovativna rešenja u saradnji sa našim klijentima. 

Ekspertiza obuhvata
 • Drumski, intermodalni i železnički transport
 • Puno opterećenje (FTL), delimično opterećenje (PTL), zbirno (LTL)
 • Sigurnosna rešenja za robu visoke vrednosti
 • Carinjenje i konsalting
 • Sertifikati: ISO 9001, 14001 i 50001
 • Isporuka u prodavnicama
 • Višekanalna rešenja
 • Namenski ili deljeni prevoz

Tehnologija

Čak i u slučaju najviše vrednosti robe ili potreba pokrivenosti evropske distribucije u B2B i B2C segmentu, pružamo željene usluge i obezbeđujemo da bude ispunjena vaša visoka potražnja u oblasti tehnološke industrije Nudimo kamione sa dva vozača, 24/7 proaktivne, GPS podržani bezbednosni kontrolni centar i više za zaštitu vaše robe.

 

Ključna ekspertiza podsektora
 • Elektronska roba široke potrošnje, EMS i ODM
 • Serveri, desktop i laptop računari
 • Mobilni telefoni i mrežni uređaji
 • Mašine za obradu slika i štampanje
 • Poluprovodnici

Povežimo se

Imate pitanja za stručnjaka za transport tereta? 


Recite nam nešto više o svojoj organizaciji da bismo započeli.