Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Naziv kompanije:
Deutsche Post AG

Upravni odbor predstavljaju:
Dr. Tobias Meyer, predsedavajući
Oscar de Bok
Pablo Ciano 
Nikola Hagleitner
Melanie Kreis
Dr. Thomas Ogilvie
John Pearson
Tim Scharwath

Predsednik nadzornog odbora:
Dr. Nikolaus von Bomhard

Trgovački registarski broj:
Sud za registraciju Bonn HRB 6792

Poreski broj poreza na promet:
DE 169838187

Adresa:
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tel. +49 (0) 228-18 20

Informacije za kontakt sa novinarima:
Kontakt obrazac za štampu


Nadzorno telo

prema § 5 (1) br. 3 Nemačkog zakona o teleservisima za prevoz pošte do 1000 grama:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn
Germany

Tel.: +49 / (0) 228 / 14-0
www.bundesnetzagentur.de


Website:
www.dpdhl.com