REZERVIŠITE ONLINE

Da bismo Vas povezali sa odgovarajućim alatom ili stručnjakom u DHL-u, moramo da Vam postavimo nekoliko kratkih pitanja.

Ja sam...
Novi klijent
Postojeći klijent

Posetite našu stranicu za prijavljivanje kako biste pristupili alatima i portalima za rezervisanje transporta novih pošiljki.

Šaljem...
Pošiljku ili dokumentaciju
Kargo/Teret Više od 31,5 kg
Međunarodna poslovna pošta
Međunarodna poslovna pošta
Ja sam...
Pravno lice
Fizičko lice
Šaljem...
Jednu pošiljku
Veću količinu
Stupite u kontakt da biste saznali više

Deutsche Post International je vaš partner za usluge u vezi sa međunarodnom poslovnom poštom.

Naše kolege iz Deutsche Post International-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Ja sam...
Pravno lice
Fizičko lice
Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz DHL Express-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Slanje preko...
Avio prevoz tereta
Pomorski transport tereta
Drumski transport tereta
Železnički transport
Nisam siguran/a
Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege iz Avio prevoza tereta iz DHL Global Forwarding će Vam se javiti nakon slanja ovog obrasca.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Ili pozovite našu DHL Global Forwarding kancelariju u Srbiji na: +381 11 2288122

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege zadužene za Pomorski transport tereta iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Ili pozovite našu DHL Global Forwarding kancelariju u Srbiji na: +381 11 2288122

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege zadužene za Drumski transport tereta iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Da li imate dve pošiljke ili više pošiljaka mesečno?

Naše kolege zadužene za Železnički transport tereta iz DHL Freight-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Jedna pošiljka

Jedno mesto preuzimanja & odredište

Redovna otprema

Uključujući više mesta preuzimanja & odredišta

Stupite u kontakt da biste saznali više

Naše kolege iz DHL Global Forwarding-a će Vam se javiti nakon što im prosledite ovaj obrazac.

Ili pozovite našu DHL Global Forwarding kancelariju u Srbiji na: +381 11 2288122

POSTOJEĆI KLIJENTI:

Posetite našu stranicu za prijavljivanje na portal gde možete pristupiti DHL-ovim portalima i alatima

 

NOVI KLIJENT:

ŠALJETE VELIKE KOLIČINE MEĐUNARODNE POŠTE – DO 2 KG?

Pravno lice

 

Fizička lica

 

 

ŠALJETE POŠILJKE ILI DOKUMENTACIJU – DO 31,5 KG?

 

 

POSLOVNI KLIJENTI ŠALJU KARGO/TERET – PREKO 31,5 KG?

Zatražite ponudu za

 

Kontaktirajte naše stručnjake za ...