Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Usluge otpreme

Paketi
Palete, kontejneri, teret
Poslovna pošta
Paketi
Dokumenti i pošiljke
Palete, kontejneri, teret
Avio prevoz tereta
Palete, kontejneri, teret
Pomorski transport tereta
Palete, kontejneri, teret
Drumski transport tereta
Palete, kontejneri, teret
Železnički transport tereta
Poslovna pošta
Direktna pošta za kompanije

VAŽNA INFORMACIJA

Uz servisne biltene ostajete u toku sa događajima koji bi mogli da utiču na naše visoke standarde usluga


Zelena logistika

Do 2050. godine želimo da smanjimo na nulu svu emisiju koja je povezana sa logistikom, što je vrlo ambiciozan cilj. Kao vodeća poštanska i logistička kompanija u svetu, naša misija je da povezujemo ljude i unapređujemo kvalitet njihovog života.

Naša odeljenja

DHL povezuje ljude u više od 220 zemalja i teritorija širom sveta. Na krilima više od 400.000 zaposlenih, mi isporučujemo integrisane usluge i prilagođena rešenja za upravljanje i transport pisama, robe i informacija.

Uvidi i inovacije

Da bismo omogućili saradnju, naša kompanija u okviru DHL poslovnih odeljenja okuplja klijente, akademske i istraživačke institucije, industrijske partnere i stručnjake za logistiku. Kao idejni predvodnik na polju logistike, DHL strukturalno investira u istraživanje trendova i razvoj rešenja.