Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Att anmäla skada eller förlust


Vänligen läs nedanstående instruktioner om skadade paket. Gäller det dröjsmål eller förlust ber vi dig vänligen att kontakta DHL Freight Kundservice

Försändelse med synlig skada vid leverans

Vid synlig skada, be föraren att hälpa dig göra anmärkning om skada pa fraktsedel/handdator innan du kvitterar leveransen. Om du inte noterar skadan accepterar du varorna i befintligt skick.

Om du inte vill godkänna leveransen på grund av skadan har du rätt att neka den innan du kvitterar sändningen.

Gör ett anspråk gällande skadan via vårt formulär.

Om kostnaden för leveransen har betalats i ett annat land ska du kontakta avsändaren om du vill göra ett skadeanspråk.

Försändelse med skada som INTE syns förrän den har packats upp

Dold skada ska anmälas till DHL så fort som möjligt, dock ej senare än sju (7) kalenderdagar från leveransdatum. Anspråk gällande dolda skador måste anmälas inom sju kalenderdagar från leveransdatum. Beskriv skadan, bifoga även bilder på skadan.

Gör ett anspråk gällande skadan via vårt formulär

Om kostnaden för leveransen har betalats i ett annat land ska du kontakta avsändaren om du vill göra ett skadeanspråk.

Var ska jag rapportera en eventuell skada eller förlust?

 • Om din försändelse försvunnit eller skadats under transporten och skadan är utvändigt synlig ska du tydligt göra en notering om skadan (eller förlusten) på fraktsedeln/handdatorn när sändningen tas emot
 • Om skada eller förlust inte synts förrän förpackningen har öppnats ska du skicka en anmälan inom sju kalenderdagar från leveransdatum

Vilken information behöver jag för att anmäla skada eller förlust?

Gäller det dröjsmål eller förlust ber vi dig vänligen att kontakta Kundservice.

Skadeanmälan gör du via vårt formulär.

Vid anmälan behöver du ange följande information:

 • DHL Freights sändningsnummer.
 • Kopia på fraktsedeln/CMR.
 • Godsbeskrivning samt hur godset är skadat.
 • Det skadade godsets vikt.
 • Om skadan upptäcktes på produkt och/eller emballage före eller efter avemballering.
 • Bilder på produkt och emballage; helhetsbild på produkt, detaljbild på skada, helhetsbild på ytteremballage, detaljbild på inneremballage.
 • Kopia på faktura eller kvitto för att styrka godsets värde vid DHL:s omhändertagande.
 • Information om godset kan repareras alternativt användas i befintligt skick mot kompensation (om godset inte kan repareras eller användas i befintligt skick behöver ni förklara varför).

Skicka oss ovan information samt eventuella bilagor inom sju (7) kalenderdygn från leveransdatum.

När vi har tagit emot din anmälan skickar vi en bekräftelse till den e-postadress du angett. Om vi skulle behöva kompletterande uppgifter kommer vi att återkomma till dig.

Vänligen notera att en kravfaktura som inkommer innan ett ärende är godkänt kommer att bestridas och returneras.

Formulär för skadeanmälan

När vi har tagit emot din anmälan skickar vi en bekräftelse till den e-postadress du angett. Om vi skulle behöva kompletterande uppgifter kommer vi att återkomma till dig. För att underlätta processen ber vi dig att ta bilder på skadan, både helhelts- och detaljbild.

Vänligen notera att en kravfaktura som inkommer innan ett ärende är godkänt kommer att bestridas och returneras.

Viktigt att ha i beaktande vid godsskada

 • Skadat gods bör ej vidaretransporteras, kasseras, monteras eller på annat sätt hanteras under pågående reklamation.
 • Gods och emballage behöver finnas tillgängliga för eventuell besiktning på mottagaradressen.
 • Beroende på reklamationens utfall kan DHL ha rättighet men ej skyldighet att hämta in skadat gods.
 • Mottagaren ansvarar för att skadat gods förvaras på ett sådant sätt att skadan inte förvärras eller nya skador tillkommer.
 • Både avsändare och mottagare har ett ansvar att vara behjälpliga i att begränsa skadekostnaden.