Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Pallöverföringssystem PÖS


Skickar du regelbundet pallar inom Sverige med DHL Freight? I så fall ska du gå med i vårt pallöverföringssystem för inrikes transporter inom Sverige – PÖS.

Så fungerar PÖS


Inom PÖS reglerar vi flödet av EU-pallar med avseende på transporter mellan avsändare och mottagare. Om det här ska fungera måste båda vara medlemmar i systemet. Som medlem betalar du antingen en fast avgift per pallförflyttning eller en procentandel av dina transportkostnader, och du får en faktura varje månad.

Du måste se till att de EU-pallar du köper, reparerar och för in i PÖS-systemet uppfyller standarderna enligt svenska UIC 435-2 utg 8.

Information om EU-pallar finns på SSI:s webbplats. Information om importerade träförpackningar finns på Svenska jordbruksministeriets webbplats.

Det Norske Veritas Certification AB ansvarar för certifiering av EU-pallar i Sverige. Tillverkare och reparatörer är också certifierade av DNV. Läs mer om DNV på deras webbplats

Regler för korrekt paketering av varor, hantering osv. finns i våra paketeringsinstruktioner och i de produktspecifika villkoren på vår webbplats.

Pallskuld


Den 15:e och den sista i varje månad sänds aktuellt saldobesked till den mailadress som anmälts för Palladministrationen.

Kund som har en pallskuld kan reglera skulden senast den 20:e i månaden efter utförd palltransaktion genom återlämning av motsvarande antal godkända EUR-pallar till DHL Freight (Sweden) AB.

Kunden ansvarar för att i god tid boka upphämtning av EUR-pall via kundportalen www.mydhlfreight.com och upphämtningen är kostnadsfri.

Om kunden inte reglerat skulden med återlämning av motsvarande EUR-pall regleras skulden genom debitering. Detta sker månaden efter utförd palltransaktion (aktuellt pris 165 kr/pall).

Information om dagsaktuellt saldo går att finna via kundportalen: www.mydhlfreight.com.

Ansökan om medlemsskap


Ansök om medlemskap genom att fylla i vårt onlineformulär för ansökan om medlemskap i PÖS.

Regler och villkor