Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Dokumentationscenter


Här hittar du information om viktiga policyer och tjänstevillkor och kan ladda ned fraktsedlar.

Ladda ned villkor och internationella fraktsedlar


DHL hjälper dig, när lagen tillåter det, att förbereda alla dokument för en snabb och effektiv transport av sändningarna. Här hittar du några av de exportdokument för som används oftast.

Du kan också ladda ned alla våra viktiga transportvillkor här nedanför.

Policyer och certifikat

Sändningar av farligt gods/farliga material


DHL Global Forwarding är en etablerat transportör av farligt gods och som ett ledande transport- och logistikföretag efterlever DHL följande regler:

  • ATA för flygfrakt, vilket gäller i alla länder som omfattas av ICAO.reglerna och för alla flygbolag som omfattas av IATA-reglerna
  • ADR för vägtransport, EU-direktiven gällande transport av farligt gods, vilka gäller inom alla länder som har införlivat ADR-konventionen i sin lagstiftning och vidare inom Europa

Avsändare ansvarar för att bekräfta om deras sändningar av farligt gods ska transporteras till destinationen via luftfrakt eller vägtransport och för att förbereda sändningen i enlighet med det.

Läs mer om

Sända farliga material via flygfrakt

På webbplatsen för IATA finns ett stort utbud av resurser som är viktiga för verksamheten om du överväger att sända farligt gods via flygfrakt. Bland resurserna finns kurser, handledningar och forum om farligt gods, och mycket annat.

Sända farliga material via sjötransport

Letar du efter ett säkert sätt att sända gods via sjötransport? Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) tillhandahåller information om transport av farligt gods via sjötransport.

Safety of Life at Sea (SOLAS)


Containertransporter är en relativt riskfri verksamhet. Under senare år har det emellertid skett några större olyckor till havs och på land till följd av att packade containrar haft felaktiga viktdeklarationer. För att förhindra den typen av olyckor har Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i samarbete med representanter för branschen antagit specifika regler som en del av SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea), vilket omfattar en verifierad bruttovikt, (Verified Gross Mass eller VGM).

Syftet med VGM-kravet är att erhålla en bruttovikt för packade containrar så att fartygs- och terminaloperatörer kan ta fram stuvningsplaner för fartygslastning innan godset lastas ombord på fartyg. Kravet skyddar fartyg- och terminaloperatörernas medarbetare och tillgångar samt transportköparens last.

Vad har hänt sedan den 1 juli 2016?

De omedelbara konsekvenserna för avsändaren sedan juli 2016 är att den verifierade bruttovikten för varje container måste tillhandahållas transportören före lastning på fartyg.

Dessutom är det transportköparens ansvar att säkerställa att korrekt vikt anges. Om ingen verifierad bruttovikt har angetts lastas containern inte ombord på fartyget.

Två tillåtna metoder för vägning:

  • Metod 1: Väg den packade containern
  • Metod 2: Väg godset och annat innehåll och lägg till containerns taravikt

DHL hjälper dig att hantera och efterleva den nya konventionen. Vill du ha mer information laddar du ned dokumenten med vägledning för avsändare eller kontaktar DHL Global Forwardings säljrepresentant eller kundservice där du bor.