Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Hur ser reglerna ut för sändning av styckegods?


Om tullen får fel dokument kan det orsaka alla möjliga typer av förseningar. Utgår du ifrån inaktuella regler och bestämmelser riskerar du dessutom oväntade extrakostnader. Kontrollera dina kunskaper innan du ger dig på att sända styckegods via sjötransport

För sändning av styckegods, eller LCL-sändning, via sjötransport krävs strikt efterlevnad av reglerna. Du måste ha rätt dokument för just ditt gods och din transportväg, betala varje enskilt lands skatter och avgifter, efterleva myndighetsbestämmelser och packa så att godset är säkert för att minska riskerna.

I den här artikeln går vi igenom alla dessa delar var och en för sig och ger dig en översikt över reglerna för sändning av styckegods. Du kanske redan har koll på reglerna för FCL-sändningar och flygfrakt, och de olika transportsätten har mycket gemensamt. Särskilt efterlevnad är något som krävs för en smidig transport.

Vad bör jag veta om dokument för styckegods?


Vid alla andra sändningar, även vid sändning av styckegods, måste du uppvisa rätt dokument för myndigheterna när du exporterar och importerar varor. Vilka dokument du behöver för sändning av styckegods beror på två saker: vilken typ av gods du transporterar och de platser du sänder till och från.

För tullklarering av styckegodset måste du alltid framvisa flera viktiga dokument. Bland annat:

  • Handelsfaktura
  • Packsedel
  • Fraktsedel
  • Tulldeklaration för export och import
  • Ursprungscertifikat (vid behov)
     

Vilka ekonomiska skyldigheter och krav gäller för mig?

Som för alla transportsätt ansvarar du för de avgifter olika enheter tar ut när du sänder styckegods. Beroende på avsändarplats och destination kan du debiteras av det lager där styckegodset lagras och av organisationen som ansvarar för att lasta och förflytta styckegodset i hamnanläggningarna. Du kan också behöva betala skatt och tull. Om du vill ha fullständig insyn ska du leta efter en transportör med gott rykte som tillhandahåller tillförlitliga kostnadsuppställningar och tydliga specifikationer av varje avgift.

Få Logistics Insights via e-post

Prenumerera på våra månatliga marknadsuppdateringar och bli inbjuden till exklusiva webbseminarier där våra Freight Forwarding-experter svarar på alla dina frågor om global handel.

Kan jag skicka styckegods till alla länder?


Du kan skicka styckegods till alla länder, men underställt några villkor. Först måste du höra med din speditör om denne kan leverera till alla länder. Vi på DHL Global Forwarding har till exempel global närvaro i fler än 180 länder och områden (nästan alla länder i världen) och kan transportera styckegods till fler än 45 000 olika lagerpar. Sedan måste du vara medveten om att det är osannolikt att någon speditör kan leverera styckegods till eller från högriskländer eller länder som omfattas av sanktioner. I dagsläget omfattar det bland annat Krim, Kuba, Iran, Nordkorea och Syrien.
 

Hur ser jag till att uppfylla alla myndighetsregler?

Du måste efterleva alla tillämpliga lagar och bestämmelser i styckegodssändningens avsändarland, transiteringsländer och destinationsland. Det kan emellertid vara svårt att hålla reda på alla regeländringar i och med att myndigheternas regler sällan förblir oförändrade. Därförär det vettigt att dra nytta av kunskapen hos en erfaren transportör som ofta bedriver styckegodsverksamhet i dina målländer och ser till att alla medarbetare, ombud och leverantörer uppfyller de senaste kraven.

Hur ser reglerna för lastsäkerhet ut?


Styckegodssändningens säkerhet börjar med hur du förpackar ditt gods. Om du inte gör det på rätt sätt kan godset skadas och orsaka skada på annat gods i den delade containern. Du har ansvaret för att välja det lämpligaste emballaget för just ditt gods och för att se till att godset kan klara sjötransporten säkert. DHL Global Forwarding kan hjälpa dig genom att tillhandahålla anläggningar, material och tjänster som är särskilt avsedda för styckegods.

När du packar styckegods i trälårar för internationell transport, särskilt till Australien och Nya Zeeland, kan du behöva bespruta träet och godset. Det är för att skydda lokala skogar och de inhemska djurens livsmiljöer från främmande insekter som kan ha medföljt godset och emballaget.

Om du har skrymmande gods bör du kontrollera om transportören kan hantera det på containergodsterminaler eller lager för styckegods vid avsändningsplats och destination. Det här är också något du rekommenderas att undersöka i förväg för att undvika oförutsedda avgifter och så att du vet om du behöver betala en extra avgift för den här typen av vara.

När styckegods ankommer till destinationen tar importmottagaren över ansvaret för godsets säkerhet. 

Behöver jag försäkra mina varor?

Du måste inte köpa till varuförsäkring för transporter av styckegods, men det rekommenderas starkt. Som vid alla transporter finns det vissa risker och på havet kan en större incident ge katastrofala konsekvenser. Du hittar användbar information i DHL Global Forwardings korta guide till  varför avsändare behöver ha en varuförsäkring.

Standardansvarsklausulerna i transportörers och speditörers avtal innebär att du måste bevisa att de har gjort fel, vilket är svårt i sig, och att ersättningen vanligen ligger långt under handelsvärdet. Det beror på att beräkningen av ersättningen är baserad på internationella standarder. Varje anspråk är förstås unikt, men vi har gått igenom ett anspråk gällande sjötransport för att illustrera den betydande skillnaden på vilken ersättning du får om du inte har en egen försäkring och vilken ersättning du får om du har en. I det fallet blev de olika beloppen 7 980 USD och 70 000 USD. Du hittar detaljerna i DHL Global Forwardings artikel Hur kan du minska risken?

Om du tar hänsyn tillden ökade risken för till exempel jordbävningar, tsunamier och översvämningar till följd av klimatförändringarna, och beräknar hur stor förlust din organisation kan klara vid en eventuell katastrof kan du mycket väl komma fram till att en försäkring är väl värd sitt pris.

Finns det särskilda regler för farligt gods?

I allmänhet kan du sända farligt gods som styckegods, men du måste undvika att blanda vissa typer av gods i samma container. Fyrverkerier och tändstickor är till exempel inte någon vidare bra kombination. Tänk på att vissa destinationsländer inte godtar farligt gods eller bara gör det ihop med särskilda tillstånd. Du bör diskutera det närmare med din transportör.

Vill du läsa fler historier om spedition?


Få det senaste om flyg-, sjö- och järnvägsspedition i din inkorg varje månad, tillsammans med regelbundna inbjudningar till våra webbseminarier.

Vilka är mina nästa steg?


Tror du att sändning av styckegods (LCL) kan vara användbart i utformningen av din leveranskedja? Vi hjälper dig att bedöma potentialen.