Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

De fyra vanligaste riskerna för sändningar

Så skyddar du godset mot dem


Du kan hjälpa till att undvika att godset skadas under transport genom att vidta ett flertal olika åtgärder. Paketering är en viktig del i att begränsa effekterna av vanliga risker sändningar utsätts för under transporten med flyg eller båt.

De vanligaste riskerna för sändningar


Det är lättare att veta hur du ska paketera och skydda godset på rätt sätt om du förstår vilka risker du skyddar dem mot. I en tidigare artikel gick vi igenom viktiga hanteringskrav för gods och den vanligaste risken för vanliga (ofarliga) produkter under transport är:

 1. Punktering och slitage

  Vid flygfrakt lastas sändningar ihop med annat gods i lastbilar och containrar. Punktering och slitage kan inträffa om sändningen kommer i kontakt med annat gods. Det kan också bero på bristfällig eller otillräcklig intern paketering som inte förhindrar att innehållet glider, faller eller trycks igenom det externa emballaget.

 2. Kompression

  Kompressionsskador och krosskador kan orsakas av annat gods som lastas ovanpå en sändning. En oförstärkt yttre förpackning kan ge vika, vilket kan orsaka skador. Den inre förpackningen måste vara utformad efter produkten eller innehålla fyllnadsmaterial som fyller ut tomrummen i den. Det ger stabilt stöd för den yttre förpackningen och minskar risken för att den ska tryckas samman.

 3. Exponering för miljöfaktorer

  Klimat och geografiska faktorer kan bidra till produktskada. Hög fuktighet och vatten kan inte bara skada sändningens innehåll, utan även påverka paketeringens hållbarhet. Det lim som används i wellpappkartonger kan mjukas upp av fukt och släppa under transporten.

 4. Hanteringen av sändningarna

  En sändning som går via flygfrakt passerar fler än åtta kontaktpunkter under transporten. Tunga sändningar (över 70 kg) som inte fraktas på lastpall och måste lyftas manuellt omfattas av högre risk för fall och glidning. Palleterade sändningar som inte har fixerats eller balanserats ordentligt kan glida eller tippa över när de förflyttas med gaffeltruck.

 5. Stötar

  En flygsändning förflyttas på många olika transportmedel på vägen från avsändarens hamn till kundens dörr, bland annat på lastbil, gaffeltruck, transportband och transportvagnar på flygplatsen. Ombord på dessa transportmedel kan förpackningen utsättas för stötar. Skador kan uppstå om den inre eller yttre förpackningen inte klarar den hantering sändningen utsätts för under transporten.

Skydda godset


Fixering vid pall görs primärt med spännband och krympplast och ska ske för stora och palleterade sändningar. Spännbanden kan vara av exempelvis stål, nylon, polyester (PET) och polypropen. Metall passar bättre för tunga solida föremål medan nylon och polyester rekommenderas för lådor och lättare föremål. Om du använder plastremmar ska du se till att de är mycket hållfasta och skapar en obrytbar försegling.

Krympfilm/krympplast

 • Du fixerar med krympplast genom att börja fästa 70 mm krympplast vid pallen eller basen.
 • Fortsätt sedan genom att hårt vira krympplasten horisontellt runt godset.
 • Fortsätt att vira uppåt och se till att det nya lagret överlappar det tidigare till hälften.
 • Högst upp korsar du plasten diagonalt från hörn till hörn tills ovansidan är helt täckt.
 • Slutligen vinklar du plasten nedåt och gör en hårt åtdragen överlappning runt pallens bas.

Spännband

 • När du använder spännband på rätt sätt är det ett utmärkt sätt att fixera sändningen på.
 • Banden ska alltid spännas på fyra ställen (vertikalt) enligt IATA-standarden
 •  Om du fäster spännbanden manuellt börjar du med att dra det första bandet underifrån pallen och upp över godset så att det fixeras vertikalt.
 • Upprepa i alla riktningar, så att godset fixeras med minst fyra spännband.
 • Använd horisontella kantskydd för att undvika att spännbanden skär in i kanterna på de översta lådorna.
 • Skydda sändningen ytterligare från miljöbaserad skada med krympplast.

Kantskydd

 • Vertikala kantskydd minskar inte bara skadorna på lådans kanter under transporten, utan bidrar också till att ge jämnare belastning. Horisontella och vertikala kantskydd rekommenderas. Vertikala kantskydd ska löpa hela vägen uppifrån och ned och vidröra pallen.

Ompaketering eller pappskivor

 • Pappskivor placerade ovanpå, under och på sidorna ger en skyddande barriär. De hjälper till att sprida vikten för de sändningar som är placerade överst och underst på pallen.

Fixering

 • När du sänder överdimensionerat gods som sladdvindor och motorer ska du se till att det är fixerat vid pallen med trä eller metall. Fixeringen ska förhindra sådan förflyttning i sidled som kan förekomma under transporten.

Testning före sändning


Det rekommenderas starkt att avsändaren utför någon typ av test av förpackningens hållfasthet för att kontrollera att den håller för uppdraget. Test utförs för att ta reda på om förpackningen klarar normal transport och ger skydd för innehållet. Den främsta fördelen med testning av prestanda före sändning är att det ger ett tillfälle att bedöma förpackningens förmåga att skydda produkterna och göra ändringar som behövs innan den används på bredare front.

Genom att utföra sådan testning före sändning i laboratoriemiljö underlättas bedömningen av förpackningens förmåga att skydda produkterna mot vanliga transportrisker. När du fastställer testningsprotokollet ska du tänka på att stötar, kompression, hantering, vibration och miljöfaktorer kan ha mycket olika effekter på den förpackade produkten. Därför bör testen fokusera på alla dessa variabler.

Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra fraktexperter står redo