Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

PACKNINGSTIPS

Sändningen ankommer alltså i gott skick

Allmänna tips

Godset ska packas på ett sätt som klarar normal hantering vid transporter. Dessutom måste godset vara paketerat och fäst på en pall som kan hanteras med automatisk eller manuell gaffeltruck.

Avsändaren ansvarar för alla förluster, skador och kostnader som uppkommer till följd av felaktig paketering eller uppmärkning av gods. Uppstår läckage orsakar det även skada på andra kunders gods och leder till sanering av terminal och utrustning.

Du behöver inte använda pallar för maskiner eller utrustning om godset är förankrat i en egen bottenpall, eller för sändningar där en särskild hantering har avtalats.

Pallar och samtransport – gör så här

  • Välj en förpackningsstorlek som passar innehållet. Underfyllda lådor kan kollapsa medan överfyllda kan spricka.
  • Använd alltid material av hög kvalitet i dina förpackningar.
  • Beakta faktorer som materialstyrka, dämpning och hållbarhet när du väljer förpackningsmateriel.
  • Välj förpackningar av högkvalitativ wellpapp.
  • Använd lådor med dubbla lager för värdefulla artiklar.
  • Använd dämpande material så att inte innehållet kan förflyttas i förpackningen.
  • Använd pet-band om det passar på ett bra sätt för att försluta ditt gods. Använd en stark tejp om det inte bandningsmaskin finns några remmar.
  • Se till att vätskor förvaras i läckagesäkra behållare, att de packas i lätta och starka innermaterial (som bubbelplast eller papper) och tätas med en plastpåse.
  • Täta semiflytande, flottiga och illaluktande substanser med tejp och vira sedan om med fettresistent papper.
  • Placera puder och finkorniga substanser i tåliga plastpåsar som tätas ordentligt och förpackas i en styv wellpapp låda.
  • Använd "hänvisnings"-etiketter för material som är flytande.
  • När du återanvänder en begagnad låda ska du ta bort alla etiketter och dekaler. Se till att lådan är i gott skick och inte är utsliten.
  • Tänk alltid på att felaktigt emballage kan skada ditt gods och andra kunders intilliggande gods.
  • Avsändaren måste märka upp alla kollin i sändningen med en adressetikett, och varje pall med två adressetiketter. Det totala antalet kollin i sändningen måste stå på alla etiketter.
  • Uppmärkningar med specialinstruktioner måste synas tydligt på varje kolli och på varje pall.
  • Avsändaren ansvarar för att sändningar med farligt gods märks upp enligt gällande bestämmelser.

Gör inte så här

  • Använd inte tygpåsar.
  • Överföresegla inte ditt paket Kom ihåg att tullen kan öppna alla sändningar för inspektion.
  • Förslut inte dina sändningar med cellofan eller rep.
  • Hänvisnings-etiketter som "Ömtåligt" och "Hanteras varsamt" kan aldrig ersätta en noggrant utförd emballering! De ska bara användas i informationssyfte.

Direktlastning, del av lastbilslast och full partibil

Alla tips för pallar och samlastning ovan gäller även för fulla eller delar av partibilar. Dessutom finns andra saker att ta hänsyn till vid parti- och styckegods-transporter.

Gör så här

 • Tänk igenom eller fråga DHL Freight om eventuell extra säkerhetsutrustning som behövs för transporten, som spännband eller last-skivor.

* Observera att DHL inte kan hållas ansvarigt för dessa emballageinstruktioner.

Spara pengar genom att packa rätt

Transportanslutningar

Upptäck de senaste berättelserna från DHLs vägtransport- och tullexperter.