Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

FLYGFRAKT

Mot nya höjder

I samarbete med noga utvalda transportörer kör vi schemalagda transporter längs världens största leder så att du kan planera med säkerhet och höja effektiviteten. Vi erbjuder en serie mycket flexibla produkter där du kan välja den leveranshastighet som passar dina behov bäst.

Våra produkter

I alla produkter ingår:

 • Dörr till dörr-tjänst med ytterligare tillgängliga alternativ
 • Angivna ledtider
 • Tillval varuförsäkring
 • Full spårbarhet
 • Valbar Tullhantering
Förklaring Ingår Ingår inte
Normal ledtid
Globalt tillgänglig
Upphämtningstid
Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk
Farligt gods
Skrymmande gods
Förbrukningsvaror

DHL Same Day Jetline

Uppdragskritiska sändningar med nästa avgående flyg
Normal ledtid

Inom 24 timmar 1, 2

Globalt tillgänglig
Upphämtningstid

60 min 3

Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk Ingår inte
Farligt gods Ingår
Skrymmande gods Ingår
Förbrukningsvaror Ingår inte
Arrow Down
Visa information Visa information Dölj information

DHL Same Day Jetline

Uppdragskritiska sändningar med nästa avgående flyg

En flexibel flygtjänst med omedelbar upphämtning och leverans från dörr till dörr. Tjänsten tillhandahålls via nästa avgående kommersiella eller nätverksanslutna flyg, inom kortaste möjliga tid.
 • Globalt tillgänglig tjänst för transport med nästa avgående flyg
 • Dörr till dörr-tjänst, dygnet runt, årets alla dagar
 • Upphämtning normalt inom 60 minuter från lagd beställning
 • Ett tydligt pris dörr till dörr
 • Heltäckande proaktiv spårning och övervakning
 • Onlinespårning i realtid
 • Tullklarering/dokumentförberedelse
 • Hantering av farligt och temperaturkontrollerat gods

Vår ”säkra” tilläggstjänstenivå uppfyller höga säkerhetskrav och behov i nödsituationer med åtföljd dörr till dörr-transport som tillhandahålls med ombordkurir på flyg eller chartrat flygplan.


DHL Same Day Speedline

Uppdragskritiska sändningar med bästa avgående flyg
Normal ledtid

Inom 24 timmar 1, 2

Globalt tillgänglig
Upphämtningstid

120 min ³

Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk Ingår inte
Farligt gods Ingår
Skrymmande gods Ingår
Förbrukningsvaror Ingår inte
Arrow Down
Visa information Visa information Dölj information

DHL Same Day Speedline

Uppdragskritiska sändningar med bästa avgående flyg

En flexibel, fristående flygtjänst, baserad på bästa avgående flyg. Tjänsten är utformad för brådskande internationella sändningar via DHL Global Forwardings partnernätverk och omfattar expedierad upphämtning och leverans.
 • Tjänst med bästa avgående flyg inom ett angivet nätverk
 • Dörr till dörr-tjänst, dygnet runt, årets alla dagar
 • Upphämtning normalt inom 120 minuter från lagd beställning
 • Ett tydligt pris dörr till dörr
 • Heltäckande proaktiv spårning och övervakning
 • Onlinespårning i realtid
 • Tullklarering/dokumentförberedelse
 • Farligt och temperaturkontrollerat gods


DHL Air Priority

Brådskande flygfrakt
Normal ledtid

1–2 dagar

Globalt tillgänglig
Upphämtningstid

Standard

Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk Ingår inte
Farligt gods Ingår inte
Skrymmande gods Ingår inte
Förbrukningsvaror Ingår
Arrow Down
Visa information Visa information Dölj information

DHL Air Priority

Brådskande flygfrakt

Utmärkt för tidskritiska transporter med leverans med kortaste ledtid från dörr till dörr. 

Med den här tjänsten används första schemalagda avgående transportflyg, vilket ger snabbare hantering av sändningen på både avsändnings- och destinationsorten. 

 • Globalt tillgänglig tjänst
 • Genomsnittlig ledtid från dörr till dörr på 1–2 dagar 
 • Prioriterad behandling genom hela tranportnätverket
 • Prioriterad status hos transportörerna
 • Dörr till dörr-leveranser med ytterligare alternativ tillgängliga
 • Tulltjänster för import och export
 • Realtidsvisibilitet hela vägen

DHL AirFreight Plus

Day Definite inom Europa
Normal ledtid

1–5 dagar 4

Globalt tillgänglig
Upphämtningstid

Standard

Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk Ingår inte
Farligt gods Ingår
Skrymmande gods Ingår
Förbrukningsvaror Ingår inte
Arrow Down
Visa information Visa information Dölj information

DHL AirFreight Plus

Day Definite inom Europa

Med den här tjänsten förenklas transporter via flygfrakt med ett flertal olika Day Definite-ledtider för dörr till dörr-sändningar inom Europa till ett heltäckande pris. 

Sändningarna främjas av dagliga avgångar, fasta scheman och lokal DHL-expertis och går via DHL:s matar- och transportnätverk.

 • Nätverkstäckning för sändningar inom Europa och Stillahavsområdet 
 • Tre servicenivåer för dörr till dörr-ledtider: Priority (1–2 dagar), Classic (2–3 dagar) och Deferred (2–5 dagar)
 • Ett heltäckande pris, fakturerat enligt offert
 • Dörr till dörr-leverans, med möjlighet till tillval på begäran
 • Hantering av värdefullt, skrymmande och farligt gods
 • Tulltjänster för import och export
 • Realtidsvisibilitet hela vägen

DHL Air Economy

Ekonomisk flygfrakt
Normal ledtid

5–7 dagar

Globalt tillgänglig
Upphämtningstid

Standard

Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk Ingår inte
Farligt gods Ingår inte
Skrymmande gods Ingår inte
Förbrukningsvaror Ingår inte
Arrow Down
Visa information Visa information Dölj information

DHL Air Economy

Ekonomisk flygfrakt

I den här kostnadseffektiva produkten används de mest ekonomiska rutterna och transportörerna utan att kompromissa med kundservicen. 

Den här globalt tillgängliga och tillförlitliga tjänsten är till för mindre tidskritiska sändningar.

 • Kostnadseffektiv global tjänst
 • Genomsnittlig ledtid på 5–7 dagar 
 • Tjänst för allmänt gods (inget farligt gods, skrymmande eller temperaturkontrollerad last) 
 • Dörr till dörr-tjänst med ytterligare tillgängliga alternativ
 • Frakten konsolideras vid våra regionala center, vilket ger större kontroll över sändningen 
 • Tulltjänster för import och export
 • Realtidsvisibilitet hela vägen

DHL Air Tailored Lift

Hantering av specialgods
Normal ledtid

På begäran

Globalt tillgänglig
Upphämtningstid

Standard

Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk Ingår inte
Farligt gods Ingår
Skrymmande gods Ingår
Förbrukningsvaror Ingår
Arrow Down
Visa information Visa information Dölj information

DHL Air Tailored Lift

Hantering av specialgods

Ger flexibla kapacitets- och ruttalternativ för dina speciella lyftbehov.

Vi har kvalificerade fraktexperter i viktiga handelscenter som hjälper dig i allt från lansering av nya produkter till hantering av skrymmande, tunga och andra speciella sändningar.

 • Globalt tillgänglig
 • Flexibla kapacitets- och ruttalternativ för speciella lyftbehov 
 • Hantering av skrymmande, tung last, farligt gods, färskvaror och värdefull last 
 • Godsförflyttning koordinerad enligt kundens schema 
 • DHL kontrollerar sändningen från upphämtning till slutlig leverans 
 • Kvalificerade och erfarna fraktexperter i viktiga handelscenter
 • Tulltjänster för import och export
 • Realtidsvisibilitet hela vägen

DHL Air Thermonet

Standardtjänst för temperaturkontrollerad flygfrakt
Normal ledtid

På begäran

Globalt tillgänglig
Upphämtningstid

Standard

Ett heltäckande pris
Day Definite-leverans
Proaktiv övervakning och hantering av sändningar
GDP-efterlevande nätverk Ingår
Farligt gods Ingår inte
Skrymmande gods Ingår inte
Förbrukningsvaror Ingår inte
Arrow Down
Visa information Visa information Dölj information

DHL Air Thermonet

Standardtjänst för temperaturkontrollerad flygfrakt

Proaktiv bevakning och ingripande av leverans dygnet runt, året runt – den här tjänsten erbjuder efterlevnad av lagar med stor visibilitet i kundens produktförflyttningar genom hela leveranskedjan.

Uppfyller standarder för temperaturkontrollerade sjukvårdssändningar med flygfrakt – tjänsten stöds av vårt globala nätverk av certifierade sjukvårdsstationer som följer god distributionssed.

Den här tjänsten utförs enligt kundens regeluppfyllande rutiner och hanteras via det branschavsedda IT-systemet LifeTrack. Läs mer omLifeTrack.

 • Ett enda globalt nätverk av certifierade medicinstationer som hanteras enligt och efterlever DGF:s riktlinjer för god distributionssed 
 • Proaktiv sändningsövervakning och ingripanden dygnet runt
 • Ett kvalitetshanteringssystem med DGF:s riktlinjer för god distributionssed inbyggt i processerna 
 • Fler än 4 500 utbildade och certifierade medicinspecialister 
 • Heltäckande SOP-driven process ger högsta kvalitetsstandard
 • Översyn och övervakning av sändningar med hjälp av data för transporttemperatur och övervakning av RFID 
 • Tulltjänster för import och export

Se videon om DHL Air Thermonet


¹ Inklusive helgverksamhet

² Beroende på ursprungs- och destinationsland

³ Upphämtningstid från beställning (standardsändning)

⁴ DHL Airfreight Plus har tre tjänstenivåer för Day Definite: Priority 1–2, Classic 2–3 och Deferred 3–5 dagar

Därför ska du välja oss

Enkel tillgång till flexibla och varierade produkter, global räckvidd och lokal kunskap via våra experter på flygfrakt.

 • Ett stort utbud av tidspecifika alternativ med allt från ekonomiska rutter till transport med första avgående flyg och Same Day, ger dig tillförlitliga transporter i den hastighet du behöver
 • Flexibla leveransalternativ (t.ex. dörr till dörr eller flygplats till flygplats) gör att du kan anpassa flygfrakten
 • Prioriterad transportörsåtkomst säkerställer tillförlitliga ledtider för sändningarna i hela världen
 • Fler än 7 000 experter på flygfrakt i fler än 190 länder ser till att transporterna löper smidigt

Överväger du olika alternativ eller är du osäker på vilken produkt du ska välja?

Kontakta våra experter på flygfrakt för att diskutera dina behov eller få ett pris direkt.