Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

SAFETY OF LIFE AT SEA

Krav för kontroll av containervikt

Containertransporter är en relativt riskfri verksamhet. Under senare år har det emellertid skett några större olyckor till havs och på land till följd av att packade containrar haft felaktiga viktdeklarationer. För att förhindra denna typ av olyckor har International Maritime Organization (IMO) i samarbete med branschrepresentanter antagit specifika regler som en del av SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea) samt en verifierad bruttovikt, (Verified Gross Mass eller VGM).

Syftet med VGM-kravet är att erhålla en bruttovikt för packade containrar så att fartygs- och terminaloperatörer kan ta fram planer för fartygslastning innan godset lastas ombord på fartyg. Kravet skyddar fartyg- och terminaloperatörernas medarbetare och tillgångar samt transportköparens last.

Vad har hänt sedan den 1 juli 2016?

De omedelbara konsekvenserna för transportköparen sedan juli 2016 är att den verifierade bruttovikten för varje container måste bevisas för transportören innan lastning på fartyg.

Vidare är det transportköparens ansvar att säkerställa att korrekt vikt anges. Om ingen verifierad bruttovikt har angetts lastas containern inte ombord på fartyget.

Två tillåtna metoder för vägning:

  • Metod 1: Väg den packade containern
  • Metod 2: Väg lasten och annat innehåll och lägg till containerns tara-vikt

DHL hjälper dig att hantera och efterleva den här nya konventionen. Vill du ha mer information läser du dokumenten nedan eller kontaktar DHL Global Forwardings säljrepresentant eller kundservice där du bor.

Lätta ankar

Kontakta experterna på sjöfrakt och ta del av smidiga anslutningar till landtransport och globala transportanslutningar.