Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

DHL GOGREEN SOLUTIONS

Sänk utsläppen Höj effektiviteten

Utsläppssnåla alternativ som tillgodoser alla dina transportbehov. Vi erbjuder ett antal olika tjänster för att minimera och/eller eliminera utsläpp, avfall och annan miljöpåverkan i samband med logistik genom hela leveranskedjan.

  • Klassledande tjänstesvit för utsläppsrapporter och -analyser (t.ex. DHL Carbon Dashboard) som efterlever de senaste beräkningsstandarderna (GHG-protokollet för produkter, EN 16258)
  • Kompensation av oundvikliga utsläpp av växthusgaser genom certifierade, transparenta och internationellt erkända klimatprojekt
  • Branschledande erfarenhet och kapacitet för miljöoptimerade transport- och logistikprocesser
  • Konkreta miljöoptimeringstjänster för att minimera koldioxidutsläpp, avfall och annan miljöpåverkan från logistikaktiviteter (t.ex. miljöanpassad hantering av vägtransport, lagring, nätverk, produkter och transportörer)
  • Rådgivning för grön logistik, lösningar för cirkulär ekonomi och efterlevnadstjänster för producentansvar

Våra produkter för ökad visibilitet

Identifiering och bevakning av koldioxidutsläpp ger värdefull information om transport- och logistikverksamhetens miljöpåverkan, utifrån vilken du kan sätta mål du kan uppnå.

DHL Carbon Report

Rapport om miljöavtryck för transport och logistik
 • Spåra dina koldioxidutsläpp
 • Identifiera möjligheter till effektivisering
 • Generera detaljerade rapporter

Få djupare kunskap om miljöpåverkan från din transport- och logistikrelaterade verksamhet. Dina utsläpp mäts enligt samma standarder för koldioxidrapportering som används för beräkning av våra egna utsläpp. Beräkningsmetoderna som ligger till grund för utsläppsrapporten granskas av tredje part.

 • Utvärdera dina koldioxidutsläpp
 • Övervaka och optimera hela leveranskedjan

DHL Carbon Dashboard

Grafisk modell av hela din leveranskedja
 • Identifiera möjligheter att optimera koldioxidutsläppen och kostnaderna
 • Klassledande verktyg för rapportering och analys av transportutsläpp 
 • total insyn

Webbaserad grafisk modellering av leveranskedjan för upptäckt av möjligheter att optimera koldioxidutsläpp och kostnader.

 • Klassledande rapport- och analysverktyg för transportutsläpp med de senaste beräkningsstandarderna (GHG-protokollet för produkter, EN 16258)
 • Integrering av ett flertal olika rapporter i webbaserad grafisk modellering av leveranskedjan
 • Heltäckande visibilitet/direktöversikt genom att information från alla tjänsteleverantörer sammanförs i ett och samma program
 • Simulering som gör att du kan utforska olika delar från vilka du kan minska koldioxidutsläppen, bland annat: val av rutt, transportsätt och sändningens densitet

DHL Quick Scan

Snabb överblick av koldioxideffektivitet
 • Jämför din koldioxideffektivitet med mätetal för branschen
 • Tillämpas enkelt genom hela leveranskedjan
 • Upptäckt av möjligheter till ökad miljöeffektivitet

En snabb överblick över koldioxideffektiviten för dina flyg-, sjö- och vägtransporter jämfört med mätetal för branschen, utifrån vilket du kan identifiera möjligheter till att förbättra koldioxid- och kostnadseffektiviteten.

 • Översikt över fördefinierade nyckeltal för koldioxid- och transporteffektivitet för de främsta handelsrutterna per transportsätt
 • Ett effektivt sätt att upptäcka delar som ansvarar för stora koldioxidutsläpp och standardvärden för koldioxideffektivitet genom hela transportprocessen

Våra produkter för optimering av din verksamhets miljöpåverkan

Vi erbjuder ett antal olika tjänster för att minimera och/eller eliminera utsläpp, avfall och annan miljöpåverkan i samband med logistik genom hela leveranskedjan. Dessa lösningar kan leda till ytterligare besparingar och ha positiv inverkan på ditt varumärke.

DHL Green Danmar

Koldioxideffektiv sjötransport
 • Ett urval av gröna transportörer: 5 % mer koldioxideffektiva än branschsnittet
 • Tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier)
 • Kompensera utsläppen till lägsta pris utan något merarbete från din sida

DHL Green Danmar använder koldioxideffektiv sjötransport med en transportör som är mer än 5 % mer koldioxideffektiv än branschsnittet så att du kan uppnå dina miljömål. Erbjuds med vår produkt DHL Ocean Direct FCL och tillhandahålls via Danmar Lines, DHL:s egna NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

I kombination med vår tilläggstjänst för klimatkompensation kan du göra sändningen koldioxidfri och på så sätt höja den totala koldoixideffektiviteten ytterligare.

 • Dina verksamhetsbehov uppfylls av ett urval gröna transportörer
 • Dokumentation av koldioxidminskning och effektivitetsförbättringar som kan ligga till grund för din externa hållbarhetskommunikation
 • Dra nytta av DHL:s databas med miljömässiga utvärderingar av transportörer och koldioxideffektivitet

DHL SeAir

Multimodal flyg- och sjötransport

Miljövänligt alternativ: Transporter till betydligt lägre kostnad och koldioxidutsläpp än ren flygfrakt

Genom att kombinera hastigheten med flygfrakt med priset för sjöfrakt erbjuder vi kortare ledtider än för vanliga LCL-transporter till betydligt lägre kostnad och mindre koldioxidutsläpp än renodlad flygtransport.

Med den här produkten har DHL genomgående kontroll över godset och du får en multimodal tjänst för gods med ursprung i Asien som skickas till Europa, Mellanöstern, Afrika, Central- och Latinamerika.

 • En ledtid som kombinerar OFR (hamn till hamn), MTP (omlastningstid vid MTP-station) och AFR (MTP-anslutning till destinationsflygplats)
 • Tulltjänster för import och export – vi sköter alla tullformaliteter och leveransdokument
 • Möjlighet till alternativa transportsätt under högsäsong
 • Realtidsvisibilitet hela vägen
 • Miljövänlig transport

DHL Logistics Consulting

Strategisk vägledning om en optimal leveranskedja

Miljövänligt alternativ: Rådgivning om nätverksoptimering för att minska koldioxidutsläppen

Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du öka effektiviteten, sänka kostnaderna, minska miljöpåverkan och öka lönsamheten inom följande områden:

 • Analys av nätverksflödet och leveranskedjan
 • Omorganisering och utveckling av optimerade leveranskedjor
 • Genomgång av leveranskedjan och marknadslägesanalys
 • Strategisk nätverksutformning
 • Leveranskedjestrategi, -implementering och -styrning
 • Resurssnål omvandling
 • Miljövänligare leveranskedjor

DHL RailConnect

LCL – Styckegods

Miljövänligt alternativ: Flexibla, miljövänliga, multimodala järnvägstjänster för LCL (Styckegods) för pålitliga och schemalagda avgångar.

Snabb, säker och kostnadseffektiv transport mellan Asien och Stillahavsområdet och Europa, både västerut och österut.

 • Standardlastenhet: lastpallar
 • Tjänsten täcker ursprungs- och destinationsländer i Kina och Europa
 • Regelbundna avgångar mellan stora företagscentrum, med anslutningar mellan DHL:s regionala nätverk via särskilda järnvägsnav i Europa och Kina
 • Standardiserad process från upphämtning till leverans, med definierade och pålitliga ledtider från dörr till dörr
 • Säker och övervakad lastning och hantering
 • Avancerad spårning
 • Effektiv hantering av transiteringsformaliteter
 • Upphämtning och leverans via DHL:s nätverk för vägtransport
 • Maxvikt per kolli: 1 500 kg
 • Högsta mått per kolli: 240 x 220 x 220 cm (L x B x H)
 • Exklusive farligt gods

DHL RailLine

FCL – Full containerlast

Miljövänligt alternativ: Tjänsten är miljövänlig och kostnadseffektiv och erbjuder tillförlitliga och snabba anslutningar inom Europa och mellan Asien och Stillahavsområdet och Europa, både västerut och österut.

Multimodala FCL-järnvägstjänster (Full containerlast). Kan användas med en container, trailersläp, flera vagnar och blocktåg.

Tjänsten är miljövänlig och kostnadseffektiv och erbjuder tillförlitliga och snabba anslutningar inom Europa och mellan Asien och Stillahavsområdet och Europa, både västerut och österut.

 • Standardlastningsenhet: containrar, trailersläp, flera vagnar och blocktåg
 • För- och eftertransport, med lastbil eller släp (lutbar eller låda)
 • Tjänsten täcker ursprungs- och destinationsländer i Kina, Taiwan, Korea och Vietnam till och från Europa
 • Mycket pålitliga anslutningar mellan DHL:s regionala nätverk i Europa och Asien
 • Dedikerade järnvägsnav i Europa och Kina
 • Standardiserad process från upphämtning till leverans
 • Säker och övervakad lastning och hantering
 • Avancerad spårning
 • Effektiv hantering av transiteringsformaliteter
 • Regelbundna avgångar mellan stora företagscentrum
 • Definierade och pålitliga ledtider från dörr till dörr
 • Exklusive farligt gods

Våra produkter för klimatkompensation

DHL Climate Neutral

Klimatstyrd och certifierad kompensation
 • Certifierad kompensation av växthusgaser
 • Omedelbar effekt på koldioxidutsläppen
 • Stärker varumärket med ett tydligt meddelande

Kompensera för dina utsläpp för transport och logistik genom att bidra till våra klimatprojekt. Utsläppen mäts enligt samma standarder för koldioxidrapportering som används för beräkning av våra egna utsläpp. Beräkningsmetoder och klimatkompensation granskas av tredje part.

 • Tillämpas enkelt genom hela leveranskedjan
 • Komplett tjänst som omfattar alla steg från beräkning och kompensation av utsläpp till verifiering och certifiering

Håll dig uppdaterad om de senaste insikterna om utsläppsrapportering, insatser för minskning och minskning av klimatförändringstrender med DHL:s nyhetsbrev för hållbarhet

Om du vill få e-nyheter om hållbarhet i din inkorg ska du prenumerera här:

Ett litet steg för dig, men ett stort steg för din verksamhet

Vårt globala nätverk av logistikexperter på DHL GoGreen identifierar och rekommenderar praktiska sätt att förbättra visibiliteten och minska koldioxidutsläppen från leveranskedjan.