Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

VÅR LEDNINGSGRUPP

Träffa teamet

Läs om vår administrativa personal som leder och utvecklar DHL Supply Chain idag.

Oscar de Bok, VD, DHL Supply Chain

Mr. de Bok valdes till DPDHL Supply Chain Divisional Board som VD för DHL Supply Chain samt som styrelsemedlem för Deutsche Post DHL Group. Han var tidigare VD för Europa, Mellanöstern och Afrika som tillsammans täcker 25 länder.

Innan han började jobba inom regionen i juni 2016, var han VD för DHL Supply Chain Asien området. Förut jobbade han som Managing Director för Scandinavien och Baltikum, där han ledde integrationen av Exel, vilket var den största integrationen inom transport- och logistikindustrin. Han har 25 års erfarenhet inom logistikbranschen och har dessutom en Master i företagsrätt och arbetsrätt.

Dietrich Franz, finansdirektör för DHL Supply Chain

Dietrich sköter alla finansiella aspekter inom divisionen Supply Chain, bland annat redovisning, kontroll, investeringar och efterlevnad/riskhantering. Han började på DHL 1998 och har bland annat varit EVP för företagskontroll, finansdirektör för DGF i Latinamerika och SVP för IndEx Program. Han har en magisterexamen i ekonomi. Dietrichs filosofi för att få ett framgångsrikt team är att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Markus Voss, global IT-direktör för DHL Supply Chain

Markus ansvarar för IT-verksamheten i 60 länder och fler än 2 000 IT-medarbetare världen runt. Han har arbetat på DHL sedan 2003 och haft flera befattningar inom DHL Supply Chain, bland annat SVP för IT-strategi och -lösningar globalt, IT-direktör för Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Afrika samt andra befattningar inom tjänster för affärsverksamhet. Innan dess avlade han doktorsexamen i fysikalisk kemi och tillbringade nästan fem år som konsult på Accenture. Han brinner för att utveckla innovativa IT-kundlösningar.

Rob Rosenberg, vice vd på HR för DHL Supply Chain

Rob ansvarar för att leda den övergripande HR-strategin för DPDHL:s Supply Chain-division som finns i 60 länder, sysselsätter 190 000 personer och som har en intäkt på 15 miljarder Euro. Han leder också avdelningen för strategi på divisionsnivå och sitter i DPDHL-koncernens HR-styrelse och i avdelningsstyrelsen. Rob har innehaft befattningen sedan 2001. Innan dess arbetade han som Vice ordförande för HR på livsmedelsgiganten Frito-Lay.

Patrick Kelleher, CDO, DHL Supply Chain

Patrick ansvarar för att driva DHL Supply Chains globala tillväxtagenda. När Patrick började på DHL 1992, hade han ett antal olika roller inom marknad, solution design, operations, account management och affärsutveckling. Innan sin nuvarande roll var Patrick CEO för den amerikanska divisionen av DHL inom Williams Lea Tag. Patrick har en Bachelor i logistik från John Carroll University.  Patrick har en kandidatexamen i Logistik från John Carroll Universitet.

Javier Bilbao, vd i Latinamerika för DHL Supply Chain

Javier är en medlem i divisionsledningen för DHL Supply Chain och global transportchef för DHL Supply Chain. Han ansvarar för även 22 000 medarbetare i 11 länder, inklusive Argentina, Brasilien, Colombia, Chile och Mexiko. Javier börjande på DHL 2000, först på revisionsenheten och sedan på olika befattningar inom ekonomisk förvaltning och verksamhet innan han tillträdde     som chef för DHL Supply Chain i Brasilien. Han har en Executive MBA-examen och en examen i företagsekonomi.

Oscar de Bok, CEO för DHL Supply Chain i Europa, Mellanöstern och Afrika

Hendrik är ledare till de anställda i 25 olika länder, där han får användning för sin erfarenhet av att ha jobbat 20 år inom Logistikbranschen. Han var tidigare VD för Central Östeuropa baserad i Polen. Innan han flyttade till Europa år 2013, hade han olika seniora positioner inom supply chain i Sydafrika. Han har under sin karriär varit med och öppnat upp nya marknader samt komplexa implementationer, där han etablerat hållbara och kundorienterade ”supply chains”. Han har en civilingengörsexamen och högsta betyg i Business Management.

Jose Nava, CEO, Storbrittanien och Irland, DHL Supply Chain

Jose ansvarar för DHL Supply Chain i Storbrittanien och Irland och leder över 40.000 anställda. Han började på DHL 2001 som MD i Mexiko och blev senare VD i Mexiko för Supply Chain Operations och därefter tillträdde han posten som Chief Development Officer för DHL Supply Chain. Innan dess arbetade Jose merparten av sin karriär på General Electric/Mabe med befattningar inom inköp, fusioner och förvärv, tillverkning och management. Han har en MBA-examen och en kandidatexamen i industri- och systemteknik samt en ledarskapsutbildning.

Terry Ryan, vd för DHL Supply Chain i Asien-Stillahavsregionen

Terry ansvarar för att påskynda lönsam tillväxt, leverera leveranskedjelösningar i världsklass och leda fler än 41 717 anställda i 15 länder i Asien-Stillahavsregionen, där han övervakar verksamheten inom flera branscher. Han har 36 års erfarenhet (varav 33 år på DHL) av den resultatorienterade internationella leverantörskedjan – inom både kontraktslogistik och internationell godshantering. En av Terrys stora framgångar är att ha startat ett ”uppstartsföretag” inom kontraktslogistik i Australien.

Scott Sureddin, vd i Nordamerika för DHL Supply Chain

Scott leder all verksamhet i USA och Kanada, liksom centrala funktionella team som hjälper hela Amerika. Han började arbeta på DHL 2002 och har haft olika befattningar, bland annat ordförande för konsument- och LSH-verksamhetsenheterna och SVP för drift. Innan dess var han operativ chef i Amerika. Scott har tidigare arbetat på US Foodservice i 14 år, bl.a. som vice ordförande för drift i sydvästra USA. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi.

Yin Zou, vd för DHL Supply Chain i Kina

Yin har fler än 4 000 medarbetare, ett expanderande transportnät och mer än 900 000 m² lagringsutrymme. Han har arbetat på DHL i mer än 14 år och har under den tiden haft ledningsroller i Europa, USA och Kina inom kommersiell verksamhet, strategi, delade tjänster och drift.  Yin har över tio års erfarenhet av den kinesiska logistikbranschen. Han har arbetat med tillverkningsplanering inom halvledarindustrin, transportverksamhet, drift av distributionscentraler och kommersiell utveckling med stora kunder.

Yin Zou har en examen med dubbla huvudämnen, kemi och ekonomi, och ett underämne, juridik, från Pekinguniversitetet. Han har dessutom en MBA-examen från Oxfords universitet.

Insights om Supply Chain

Håll koll på trenderna genom artiklar från experter med innovativa tankar.

    Kontakta oss & håll dig uppdaterad

    För mer information om våra lösningar eller för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Supply Chain Insights: