Navigacija in vsebina

Center za dokumentacijo


Tu lahko najdete vse podrobnosti o ključnih pravilih in pogojih storitve ter prenesete dokumente za pošiljanje.

Pogoji in dokumenti za mednarodno pošiljanje Prenosi


Družba DHL vam bo pomagala pri pripravi vseh dokumentov za hiter in učinkovit prenos pošiljk, če to dovoljuje zakonodaja. Na voljo je dostop do nekaterih najpogosteje uporabljenih izvoznih dokumentov.

Spodaj si lahko prenesete tudi vse naše ključne pogoje pošiljanja.

Pošiljke nevarnega blaga/nevarnih snovi


DHL Global Forwarding je uveljavljen prevoznik nevarnega blaga in kot vodilno prevozno in logistično podjetje upošteva naslednje predpise:

  • ATA za zračni promet, ki se uporablja v vseh državah, ki delujejo v skladu s predpisi ICAO, in pri vseh letalskih družbah v skladu s predpisi IATA.
  • ADR za cestni promet, direktive EU o prevozu nevarnega blaga, ki se uporabljajo v vseh državah, ki so v svojo zakonodajo sprejele konvencijo ADR, in tudi v Evropi.

Pošiljatelji morajo preveriti, ali bodo njihove pošiljke nevarnega blaga v namembni kraj prispele po zraku ali cesti, in pošiljko ustrezno pripraviti.

Preberite več o

Pošiljanje nevarnih snovi po zraku

Na spletnem mestu IATA je na voljo veliko virov, ki so bistvenega pomena za vaše poslovanje, če želite nevarno blago pošiljati po zraku. Viri vključujejo usposabljanje o nevarnem blagu, priročnike in forume ter še veliko drugega.

Pošiljanje nevarnih snovi po morju

Iščete varen način pošiljanja blaga po oceanu? Mednarodna pomorska organizacija (IMO) zagotavlja informacije o prevozu nevarnega blaga po oceanu.

Varnost človeškega življenja na morju (SOLAS)


Prevoz zabojnikov je precej varen posel. Vendar je bilo v zadnjih letih v panogi na morju in na kopnem nekaj večjih incidentov, ki so jih povzročili zapakirani zabojniki z nepravilno navedbo teže. Da bi to preprečila, je Mednarodna pomorska organizacija (IMO) v sodelovanju s predstavniki industrije sprejela posebna pravila v okviru Konvencije SOLAS (Varnost človeškega življenja na morju), vključno s preverjeno bruto maso (VGM).

Namen zahteve VGM je pridobiti natančno bruto težo zapakiranih zabojnikov, da lahko upravljavci plovil in terminalov pred natovarjanjem tovora na ladje pripravijo načrte za razporeditev tovora na plovila. Zahteva bo zaščitila ljudi in sredstva upravljavcev plovil in terminalov ter tovor pošiljateljev.ali cesto in pošiljko ustrezno pripravila.

Kaj se je spremenilo od 1. julija 2016?

Neposredne posledice za pošiljatelja so, da mora od julija 2016 dalje pred iztekom roka za oddajo tovornega lista prevozniku predložiti preverjeno bruto maso (VGM) vsakega zabojnika.

Poleg tega je pošiljatelj odgovoren za zagotavljanje točne teže. Če ni predložena preverjena bruto masa, zabojnik ne bo naložen na plovilo.

Dve dovoljeni metodi tehtanja:

  • Metoda 1: Stehtajte zapakirano posodo.
  • Metoda 2: Stehtajte tovor in drugo vsebino ter dodajte tara maso zabojnika.

DHL vam pomaga pri upravljanju in izpolnjevanju te nove konvencije. Za več informacij prenesite dokumente z navodili za pošiljanje ali se obrnite na lokalnega predstavnika DHL Global Forwarding za prodajo ali službo za pomoč strankam.