Navigacija in vsebina

Incoterms®


Pravila o prevozu Incoterms® se pogosto uporabljajo v mednarodnih in domačih pogodbah po vsem svetu, pri čemer urejajo odgovornosti med kupci in prodajalci glede stroškov, tveganj in odgovornosti, povezanih s tovorom, ter skladnosti s predpisi.

Primerjava pravil 2020 in 2010


Ključne spremembe

  • Pravilo DAT (Delivered at Terminal) je preimenovano v Delivered at Place Unloaded (DPU).
  • Pravilo FCA (Free Carrier) sedaj dovoljuje, da se tovorni list izda po natovarjanju.

Druge spremembe

  • Pravili CIF (Cost, Insurance and Freight) in CIP (Carriage and Insurance Paid To) določata nove standardne ureditve zavarovanja, vendar se o višini zavarovanja še naprej pogajata kupec in prodajalec.
  • Razdelitev stroškov, če so navedeni, med kupcem in prodajalcem, je natančneje opredeljena – vsi stroški, za katere sta odgovorna prodajalec in kupec, so navedeni v enem členu.
  • Pravila FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) in DDP (Delivered Duty Paid) zdaj upoštevajo, da kupec in prodajalec sama organizirata prevoz in ne uporabljata tretje osebe.
  • Obveznosti, povezane z varnostjo, so zdaj pomembnejše.
  •  "Pojasnila za uporabnike" za vsak Incoterm® so nadomestila navodila iz izdaje iz leta 2010 in so podana tako, da so za uporabnike enostavnejša.
  • Pravilo CIP zdaj kot privzeto zavarovanje zahteva zavarovalno kritje ICC A ali enakovredno. Pri pravilih Incoterms® 2010 je bilo ICC C. Obvezno zavarovalno kritje v okviru pravila CIF ostaja.

Pravila 2020 za vse načine prevoza


EXW – Ex Works

Ex WORKS (EXW) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu, ko ga da na razpolago kupcu na navedenem kraju (kot je tovarna ali skladišče), pri čemer je ta kraj lahko prodajalčev prostor ali pa ne. Da bi bila dostava opravljena, prodajalcu blaga ni treba natovoriti na nobeno vozilo za prevzem blaga, prav tako pa mu ni treba opraviti carinjenja blaga za izvoz, če je takšno carinjenje potrebno.

FCA – Free Carrier

FREE CARRIER (FCA) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu na enega ali drugega od naslednjih dveh načinov:

  • Prvi način: Če je navedeni kraj prodajalčev prostor, je blago dostavljeno, ko je natovorjeno na prevozno sredstvo, ki ga je zagotovil kupec.
  • Drugi način: Če je navedeni kraj drug kraj, je blago dostavljeno, ko po tem, ko je bilo natovorjeno na prodajalčevo prevozno sredstvo, prispe v naveden drug kraj ter je pripravljeno za raztovarjanje s prodajalčevega prevoznega sredstva in na razpolago prevozniku ali drugi osebi, ki jo določi kupec. 

Ne glede na to, kateri kraj dostave je izbran, ta kraj določa, kje se tveganje prenese na kupca, in čas, v katerem nastanejo stroški za račun kupca.

CPT – Carriage Paid To

CARRIAGE PAID TO (CPT) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu (in s tem prenese tveganje nanj) tako, da ga izroči prevozniku, ki ga je najel prodajalec, ali da dobavi tako dostavljeno blago. Prodajalec lahko to stori tako, da prevozniku izroči blago v fizično posest na način in v kraju, ki ustrezata uporabljenemu prevoznemu sredstvu. Ko je blago kupcu dostavljeno na ta način, prodajalec ne jamči, da bo blago prispelo v namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali da bo sploh prispelo. Tveganje namreč preide s prodajalca na kupca, ko je blago dostavljeno kupcu tako, da je izročeno prevozniku; prodajalec mora kljub temu skleniti pogodbo o prevozu blaga od kraja izročitve do dogovorjenega namembnega kraja.

CIP – Carriage and Insurance Paid To

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu (in s tem prenese tveganje nanj) tako, da ga izroči prevozniku, ki ga je najel prodajalec, ali da dobavi tako dostavljeno blago.  Prodajalec lahko to stori tako, da prevozniku izroči blago v fizično posest na način in v kraju, ki ustrezata uporabljenemu prevoznemu sredstvu. Ko je blago kupcu dostavljeno na ta način, prodajalec ne jamči, da bo blago prispelo v namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali da bo sploh prispelo. Tveganje namreč preide s prodajalca na kupca, ko je blago dostavljeno kupcu tako, da je izročeno prevozniku; prodajalec mora kljub temu skleniti pogodbo o prevozu blaga od kraja izročitve do dogovorjenega namembnega kraja.

DAP – Delivered at Place

DELIVERED AT PLACE (DAP) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu (in s tem prenese tveganje nanj), ko je blago dano na razpolago kupcu na prihajajočem prevoznem sredstvu in je pripravljeno za raztovarjanje v navedenem namembnem kraju ali na dogovorjeni točki v tem kraju, če je takšna točka dogovorjena. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga v naveden namembni kraj ali na dogovorjeno točko v tem kraju. V tem pravilu Incoterms sta torej dostava in prihod v namembni kraj enaka.

DPU – Delivered at Place Unloaded

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu (in s tem prenese tveganje nanj), ko je blago po raztovarjanju s prispelega prevoznega sredstva dano na razpolago kupcu v navedenem namembnem kraju ali na dogovorjeni točki v tem kraju, če je takšna točka dogovorjena. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga v naveden namembni kraj in njegovim raztovarjanjem v tem kraju. V tem pravilu Incoterms sta torej dostava in prihod v namembni kraj enaka. DPU je edino pravilo Incoterms, ki od prodajalca zahteva, da blago raztovori v namembnem kraju. Zato mora prodajalec zagotoviti, da lahko organizira raztovarjanje v navedenem kraju. Če pogodbenici nameravata, da prodajalec ne nosi tveganja in stroškov raztovarjanja, se je treba izogniti pravilu DPU in namesto tega uporabiti pravilo DAP.

DDP – Delivered Duty Paid

DELIVERED DUTY PAID (DDP) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu, ko je blago dano na razpolago kupcu tako, da je carinjeno za uvoz, na prihajajočem prevoznem sredstvu in pripravljeno za raztovarjanje v navedenem namembnem kraju ali na dogovorjeni točki v tem kraju, če je takšna točka dogovorjena. Prodajalec nosi vsa tveganja, povezana s prevozom blaga v naveden namembni kraj ali na dogovorjeno točko v tem kraju. V tem pravilu Incoterms sta torej dostava in prihod v namembni kraj enaka.

Pravila 2020 za prevoz po morju in celinskih vodnih poteh


FAS – Free Alongside Ship

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu, ko je blago postavljeno ob ladjo (npr. na pomol ali baržo), ki jo določi kupec, v navedenem odpremnem pristanišču ali ko prodajalec nabavi že tako dostavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago ob ladji, in od tega trenutka dalje nosi vse stroške kupec.

FOB – Free on Board

FREE ON BOARD (FOB) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu na krovu plovila, ki ga določi kupec, v navedenem odpremnem pristanišču ali da dobavi že tako dostavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, in od tega trenutka dalje nosi vse stroške kupec.

CFR – Cost and Freight

COST AND FREIGHT (CFR) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu na krovu plovila ali da nabavi že tako dostavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, tako da se šteje, da je prodajalec izpolnil svojo obveznost dostave blaga ne glede na to, ali blago dejansko prispe v namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali pa sploh prispe tja. Pri pravilu CFR prodajalec kupca ne zavezuje k nakupu zavarovalnega kritja, zato je priporočljivo, da kupec za zavarovalno kritje poskrbi sam.

CIF – Cost, Insurance and Freight

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) pomeni, da prodajalec dostavi blago kupcu na krovu plovila ali da nabavi že tako dostavljeno blago. Tveganje izgube ali poškodbe blaga se prenese, ko je blago na krovu plovila, tako da se šteje, da je prodajalec izpolnil svojo obveznost dostave blaga ne glede na to, ali blago dejansko prispe v namembni kraj v dobrem stanju, v navedeni količini ali pa sploh prispe tja.

Prenos brošur s pravili


Usposabljanje prek ICC


Več o pravilih Incoterms® lahko preberete na uradnem spletnem mestu Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), kjer lahko tudi naročite publikacijo "Incoterms® 2020".

Prijavite se na spletno usposabljanje o pravilih Incoterms® 2020 na spletnem mestu icc.academy.

Morda vas zanima tudi …