SPRÁVAME SA ZODPOVEDNE

Naším poslaním poprednej svetovej logistickej spoločnosti je spájať ľudí a zlepšovať ich život. Vzhľadom na našu veľkosť a náš význam pre globálny trh nesieme osobitnú zodpovednosť. Voči našim zamestnancom, spoločnosti a životnému prostrediu.

Preto v našej Stratégii 2020 zohráva v rámci celkovej obchodnej stratégii kľúčovú úlohu podniková zodpovednosť. Nazývame náš prístup „Správame sa zodpovedne“. Je to náš prístup k vytváraniu ekonomických, sociálnych a ekologických hodnôt pre zainteresované strany a planétu. A vedie nás to k nášmu cieľu stať sa štandardom pre zodpovedné firemné praktiky. Náš záväzok voči tejto vízii sa odráža v troch kľúčových pilieroch uvedených nižšie.

 

2 MIL

Preprava zásielok klimaticky neutrálne

22,508

Technológie zvyšujúce účinnosť v našom vozovom parku

62%

Elektrina z obnoviteľných zdrojov

Naša snaha o zodpovednosť

Zaviazali sme sa vykonávať aktivity v oblasti firemného občianstva, aplikovať zodpovedné firemné praktiky a všade presadzovať naše zdieľané hodnoty. Preto sme predstavili náš program ochrany životného prostredia GoGreen. A naše aktivity sa tým nekončia.

Vďaka nášmu globálnemu dosahu a prítomnosti v takmer každej krajine máme jedinečnú pozíciu na pomoc v oblasti spoločenských potrieb. V rámci nášho programu GoTeach spolupracujeme s poprednými medzinárodnými organizáciami na zlepšovaní vzdelávania detí a mládeže. Prostredníctvom programu GoHelp podporujeme aktivity OSN v oblasti riadenia katastrof pomocou komplexných preventívnych opatrení. Prostredníctvom programu GARD pomáhame pripravovať letiská na prírodné katastrofy. Okrem toho ponúkame rýchlu a efektívnu logistickú podporu v prípade katastrofy.

GoGreen

Naším cieľom je pomocou programu GoGreen smerovať k ekologickejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

GoHelp

Prostredníctvom programu GoHelp poskytujeme OSN kvalifikovanú a efektívnu podporu pri riadení katastrof.

GoTeach

Spolu s uznávanými partnermi sa snažíme zlepšovať vzdelávanie a budúce príležitosti pre mladých ľudí.

Dr. Frank Appel, CEO skupiny Deutsche Post DHL

Misia 2050

Do roku 2050 máme veľmi ambiciózny cieľ – chceme znížiť všetky emisie súvisiace s logistikou na nulu. Na tento účel sme si stanovili štyri predbežné ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2025.

Program GoGreen

Zaviazali sme sa minimalizovať náš i váš vplyv na životné prostredie. Ako odborníci na ekologickú logistiku sa snažíme zabrániť znečisťovaniu pri všetkých našich aktivitách na celom svete a pomáhame vám hľadať spôsoby, ako prevádzkovať ekologickejšie a udržateľnejšie podnikanie. Zistite, ako prevádzkujeme ekologicky udržateľnú a efektívnu logistickú sieť a prečo sú naše riešenia GoGreen dobré pre životné prostredie aj pre podnikanie.

Nástroj DHL Carbon Calculator

Uhlíková stopa je dôležitým ukazovateľom nášho vplyvu na životné prostredie. Pomocou našej kalkulačky emisií môžete jednoducho vypočítať svoje vlastné emisie súvisiace s dopravou. Je úplne zadarmo a rýchlo vám ukáže emisie skleníkových plynov (GHG), ktoré produkujú vaše zásielky.

Naša uhlíková stopa

Základy našich aktivít

Zodpovedné firemné praktiky

Na ceste pri naplňovaní cieľa predstavovať štandard pre zodpovedné firemné praktiky sa snažíme, aby naša spoločnosť fungovala v súlade s platnými zákonmi, etickými normami a medzinárodnými smernicami.


Firemné občianstvo

Cieľom nášho programu firemného občianstva je pozitívne prispievať k rozvoju spoločnosti a životného prostredia na základe hlavných zručností našej spoločnosti a odbornosti našich zamestnancov.

Zdieľané hodnoty

Záväzok voči naši zdieľaným hodnotám riadi všetky naše aktivity zlepšovania spoločnosti a životného prostredia a zároveň prispieva k úspechu našej spoločnosti.

Firemné občianstvo: Medzinárodný deň dobrovoľníkov

Globálny deň dobrovoľníkov organizujeme s cieľom povzbudiť zamestnancov, aby venovali čas a úsilie pozitívnym aktivitám vo svojich komunitách. V roku 2015 si viac ako 110 000 zamestnancov DPDHL vyhrnulo rukávy a strávili viac ako 260 000 hodín dobrovoľnou prácou.

Zodpovedné firemné praktiky: Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

Ochranu a bezpečnosť našich zamestnancov kladieme na prvé miesto. Preto sme zaviedli novú stratégiu s názvom „Zdravie, bezpečnosť & pohoda“. Pretože každá pracovná nehoda je zbytočná.

Zdieľané hodnoty: Bonn – model doručovania bez emisií uhlíka

V Bonne a okolitých regiónoch prechádzame na doručovanie prostredníctvom elektrických vozidiel. Pomocou 141 vozidiel bez emisií uhlíka plánujeme znížiť emisie CO2 o 500 ton za rok.

Kontaktujte nás

Potrebujete hodnotenie vašej spoločnosti alebo obchodného stretnutia?