INFORMOVANOSŤ V SÚVISLOSTI S PODVODMI

Podvodné používanie značky DHL

Vyskytli sa pokusy podviesť kupujúcich na internete neoprávneným používaním názvu a značky DHL prostredníctvom emailovej komunikácie a grafiky, pri ktorých sa na prvý pohľad zdalo, že pochádzajú od DHL.

Vo väčšine prípadov sa komunikácia týka predaja spotrebiteľského tovaru cez internet, keď je možné požadovať platbu pred dodaním tovaru.

Vezmite prosím na vedomie, že DHL takýto spôsob platby nepožaduje. DHL prijíma peniaze len za oficiálne súvisiace prepravné výdavky DHL.

Týmto bezpečnostným oznámením nie je dotknutá povinnosť príjemcu uhradiť prepravné poplatky, clá, DPH alebo podobné poplatky, ktoré sú riadne splatné v čase dodania.

DHL neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vynaložené náklady a uhradené poplatky alebo platby, ktoré vznikli bez riadneho dôvodu v dôsledku podvodnej činnosti.

Webové stránky

Pokiaľ máte pochybnosti, pokiaľ ide o integritu webovej stránky, ktorá používa značku DHL, vždy prosím pristupujte na webové stránky DHL cez našu globálnu webovú stránku.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku DHL Global

Hlásenie podvodov

Prosím nahláste Zákazníckej službe DHL prijatie podvodných alebo podozrivých emailov DHL.

Pre viac informácií nás kontaktuje

Spam a vírusy

Vezmite prosím na vedomie, že v prípade, ak ste dostali email, v ktorom sa uvádza, že DHL sa pokúša doručiť balík, pričom sa od Vás požaduje, aby ste otvorili prílohu emailu s cieľom ovplyvniť dodanie, tento email je podvodný, balík neexistuje a príloha môže obsahovať počítačový vírus.

Neotvárajte prosím prílohu. Tento email a príloha nepochádzajú od DHL.

 • Názov DHL sa použil v rade podvodných emailov, ktoré sa bežne označujú ako "Phishing". V jednom takomto emaily sa uvádzalo, že DHL sa pokúša doručiť balík, pričom sa v ňom od príjemcu požadovalo, aby otvoril prílohu emailu s cieľom ovplyvniť dodanie. Tieto emaily nepochádzajú od DHL – ich autori v nich len používajú názov DHL s cieľom získať pozornosť používateľa a dať týmto emailom zdanie legitimity.

  DHL odporúča neotvárať emaily, pokiaľ sú identifikované ako emaily "od" DHL a pokiaľ je naplnený aspoň jeden z týchto predpokladov:

  • email ste dostali bez čísla pre sledovanie zásielky a neobchodujete s DHL
  • email má prílohu a nie ste si vedomý toho, že by ste s DHL obchodovali
  • email obsahuje pokyn na otvorenie prílohy pre získanie čísla pre sledovanie zásielky

  Príjemca pochybného emailu obsahujúceho číslo pre sledovanie zásielky môže overiť, či je číslo pre sledovanie zásielky platné, a to jeho vložením do políčka s názvom "Číslo pre sledovanie zásielky (Tracking Number)". Ak sa nezobrazia žiadne výsledky týkajúce sa sledovania zásielky, nejde o platné číslo pre sledovanie zásielky a email, v ktorom sa odkazuje na číslo pre sledovanie zásielky, neposlalo DHL.