Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

CARBON OFFSETTING

Offset Your Supply Chain Emissions

With GoGreen climate neutral service we can help you offset your greenhouse gas logistics emissions through investments in internationally recognized climate protection projects, including our very own independent project in Lesotho.

We insist on high standards and select climate protection projects based on both their environmental and social benefits. All projects must generate at least "VER Gold Standard" credits. The Lesotho project has also been certified under the new Fairtrade Climate StandardFairtrade climate and development projects since 2016 and it is the first of its kind to meet this standard. 

The emission calculation and offsetting of greenhouse gas emissions are verified by the Swiss-based auditor Société Générale de Surveillance SA (SGS). This happens in accordance with the global, cross-industry “GHG Protocol for Products” standard, the European Standard EN 16258 and ISO 14064 standards.

Businesses who use our GoGreen Climate Neutral service receive a certificate once a year, which can be used along with the DHL GoGreen logo to share their commitment to the environment.

Learn more about our climate protection projects

GoGreen Climate Neutral Shipping Service for Parcels, Mail & Letters

  • National Parcels: all parcel deliveries within Germany are offset automatically at no extra cost 
  • International Parcels: for a small fee climate neutral shipping can be added
 • For the following products, carbon emissions are offset automatically at no extra cost:

  • DHL Express Envelope

  Climate neutral is available as an optional service for domestic and international parcel shipments for the following products:

  • Express Time and Day Definite Products
  • DHL Parcel Connect
  • DHL Paket
  • DHL Retoured & Euromarkets 
  • Paketmarke
  • DHL Europaket
  • Weltpaket

Kontaktujte našich odborníkov na ekologickú logistiku

Spojte sa s nami ešte dnes a zistite, ako vám môže DHL pomôcť znížiť dopad vášho dodávateľského reťazca na životné prostredie

Prípadové štúdie a osvedčené postupy

 • Zákazník z technologického priemyslu v Číne chcel zvýšiť transparentnosť svojej uhlíkovej stopy, a tak začal pracovať na znižovaní emisií. Výzvou bola integrácia údajov tretích strán do procesu. Vyvinuli sme riešenie na monitorovanie uhlíka pomocou nášho uhlíkového informačného panela, ktorý sleduje údaje od DHL, ako aj od ďalších piatich poskytovateľov logistických služieb. Výsledná transparentnosť umožnila zákazníkovi porovnávať a stanovovať ciele, ako aj identifikovať prispievateľov uhlíka a rozvíjať stratégie znižovania.

 • Spoločnosť DHL ponúkla zákazníkovi zo sektora finančných služieb globálne služby v oblasti neutrálnych klimatických zmien. Firme, v ktorej tieto zásadné jednodňové expresné zásielky vedú k významným emisiám. Cieľom bolo dosiahnuť, aby 95% medzinárodných kuriérskych služieb banky bolo neutrálnych z hľadiska klímy, a výsledkom boli významné ročné úspory emisií uhlíka, nehovoriac o vylepšenom imidži značky. Navyše, uhlíkové kredity nakúpené na kompenzáciu emisií nemali žiadny vplyv na operácie banky, zatiaľ čo projekty na ochranu podnebia financované z týchto kreditov mali obrovský vplyv na miestne obyvateľstvo.

 • V Spojených štátoch chcel zákazník pracujúci vo viacerých odvetviach vybudovať udržateľné distribučné centrum s rozlohou 250 000 štvorcových stôp s ekologicky zodpovednými dizajnovými prvkami a účinnými operačnými systémami. Výzvou bolo navrhnúť zariadenie s energeticky účinným osvetlením, strešnými svetlíkmi, inštaláciami s nízkym prietokom, systémom bielej strechy, zadržiavaním odtokov dažďovej vody a programom recyklácie. Úzka koordinácia s miestnymi orgánmi a nadáciou miestneho rozvoja prispela ku komplexite práce. Nové distribučné centrum napokon zabezpečí zdravšie prostredie pre obyvateľov, pracovníkov a miestnu komunitu prostredníctvom minimalizovania spotreby energie a vody, znížených emisií skleníkových plynov a znížených nákladov. Centrum okrem toho získalo certifikáciu Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) od Rady pre ekologické budovy v USA

 • Britská letecká spoločnosť chcela navrhnúť inovatívne stravovacie a odpadové riešenie počas letu a požiadala DHL o pomoc. Stanovili sme mieru odpadu a navrhli sme plán na minimalizáciu odpadu na skládku, ktorý zahŕňal inštaláciu sušičiek potravín, čo je krok, ktorým sa znížil objem potravín o 70%. Nulový odpad na skládku sa dosiahol spolu so 70% znížením nákladov na prepravu potravinového odpadu, významnou pridanou hodnotou zo zhodnoteného odpadu, značným recyklačným výnosom a odstránením daní zo skládok.

 • Zákazník v Spojených štátoch, ktorý prepravuje približne 170 000 balíkov ročne, obsahujúc viac než 1 milión produktových položiek, začal s DHL projekt na vyhodnotenie balenia zásielok správnej veľkosti ako odpoveď na otázku „Prečo je v každom balíku toľko voľného miesta? ". Implementované riešenie umožňuje komplexnému kartonizačnému systému na stránke vybrať krabicu správnej veľkosti vzhľadom na produktové položky zásielok, zvýšiť percento plnenia a znížiť celkový počet zásielok. Prínosy pre zákazníka a životné prostredie sú hmatateľné:

  • Položky zbalené na odchádzajúcu zásielku sa zvýšili z 5,9 na 8,52 a „vzduch / dutina“ v krabici klesla na <10%
  • Intenzita odchádzajúcich prívesov sa zvýšila o 19%, čím sa znížili potrebné nákladné vozidlá. A tým sa ušetria náklady na prepravu o viac ako 350 000 dolárov ročne.
  • 13% zvýšenie pri spätnej väzbe od zákazníkov s nulovými sťažnosťami
 • Zákazník v maloobchodnom sektore sa snažil znížiť emisie uhlíka vo svojich prepravných operáciách medzi dodávateľmi a distribučnými centrami vo Veľkej Británii. DHL spolupracovala so zákazníkom na vývoji riešenia s trvalými výhodami. Obytný príves v tvare slzy bol vybraný ako ekologické riešenie, aby splnil požiadavky z hľadiska zníženia spotreby paliva a emisií uhlíka, ako aj umožnenia zákazníkovi mať viac prepraveného tovaru na prívese, čím sa znížil počet ciest, ktoré je potrebné vykonať. Unikátny aerodynamický tvar týchto prívesov prináša úspory paliva v objeme cca. 10% a 10% navýšenie kubickej kapacity. Nasadili sme 399 aerodynamicky optimalizovaných prívesných vozíkov v tvare slzy, ktoré každý rok znižujú uhlíkovú stopu zákazníka o viac ako 2 000 ton.

Identify - Optimize

Optimalizujte svoju ekologickú stopu

Riešenia na minimalizáciu alebo zabránenie emisií súvisiacich s logistikou.

Váš Zelený Prednostný Pruh Pre Cestnú Nákladnú Prepravu

Kompenzácia emisií uhlíka sa týka každej Eurapid zásielky bez ďalších poplatkov.