การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

วิธีการขนส่งสินค้า

คู่มือการบรรจุสินค้าเฉพาะ

 


ในบทความสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อสินค้านี้ คุณจะพบวิธีการบรรจุหีบห่อที่แนะนำสำหรับสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักที่ขนส่งบ่อยของเรา คู่มือนี้จะช่วยทำให้สินค้าของคุณปลอดภัยและพร้อมสำหรับการขนส่ง

วิธีการขนส่งกระป๋อง 5 แกลลอน / 20 ลิตร


 • กระป๋องน้ำมันขนาด 5 แกลลอนต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง (กล่องกระดาษไฟเบอร์บอร์ด) แยกกันเพื่อป้องกันการเจาะทะลุหรือรอยขีดข่วน
 • กล่องกระดาษไฟเบอร์บอร์ดควรยึดอยู่กับพาเลทไม้หรือพลาสติกโดยมีฟิล์มใสห่อ และ/หรือปลอกคลุม
 • ปลอกคลุมจะคลุมทั้งพาเลทเพื่อเพิ่มการป้องกันจากการถลอกหรือขีดข่วนมากขึ้น
 • ต้องใช้การรัดแนวตั้ง (2 เส้นในแต่ละแนว) เพื่อรัดปลอกคลุมพาเลทและสินค้า

ถังกลม 55 แกลลอน / 200 ลิตร


 • ถังกลม 55 แกลลอน / 200 ลิตรต้องขนส่งบนพาเลทพลาสติกหรือไม้เนื้อแข็งที่มีช่องห่างระหว่างแผ่นน้อยกว่า 0.8 นิ้ว
 • พาเลทต้องวางบนถังกลม 55 แกลลอน / 200 ลิตรและฐานพาเลทเพื่อป้องกันการขยับและความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • ยึดถังกลมกับพาเลทโดยใช้สายรัดโลหะหรือพลาสติกที่ไม่แตกหักสองเส้น ใช้หลักยึดมุม/ที่ป้องกันสายรัดระหว่างถังกลมและสายรัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสายรัดระหว่างขนส่ง
 • เมื่อขนส่งถังกลมหลายใบ ให้รัดถังกลมเข้าด้วยกันก่อนยึดกับฐานพาเลท
 • โดยจะรับได้สูงสุดสามพาเลทและน้ำหนักรวมของชิปเมนท์ต้องไม่เกินหนึ่งตัน
 • ต้องใช้ปลอกคลุมเพื่อคลุมทั้งพาเลท โดยจะปกป้องถังกลมจากรอยและการขีดข่วนระหว่างขนส่ง ควรใช้กระดาษแข็ง 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น

ถุง/กระสอบ


 • ถุง / กระสอบต้องจัดส่งบนพาเลทพลาสติกหรือพาเลทไม้ที่มีช่องห่างน้อยกว่า 0.8 นิ้ว
 • เพื่อป้องกันการเคลื่อนหรือไหลระหว่างขนส่ง ถุง / กระสอบควรอยู่ในถาดกระดาษลูกฟูกและห่อด้วยฟิล์มใส 70 เกจ
 • ต้องใช้ปลอกคลุมเพื่อคลุมทั้งพาเลท ซึ่งจะป้องกันถุงจากรอยและการขีดข่วน หากใช้กระดาษแข็ง ควรใช้กับทั้ง 4 ด้านและด้านบนรวมทั้งหุ้มด้วยฟิล์มใส
 • ต้องใช้การรัดแนวตั้ง (2 เส้นในแต่ละแนว) เพื่อรัดปลอกคลุมพาเลทและสินค้า ซึ่งจะช่วยป้องกันการขยับด้วย

ม้วนสายเคเบิลและแกน


 • ม้วนสายเคเบิลไม่เหมาะสำหรับการขนส่งแบบไม่มีการมัด และต้องบรรจุบนพาเลท
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บเงินเพิ่ม ให้โหลดม้วนสายเคเบิลในแนวนอนบนพาเลทที่ขนาดเหมาะสมเพื่อให้วางซ้อนสินค้าด้านบนได้อย่างปลอดภัย
 • ม้วนที่มีน้ำหนักมากต้องยึดไว้กับพาเลทด้วยบล็อกไม้ (มากกว่า 110 ปอนด์ / 50 กก.)
 • จากนั้นต้องยึดม้วนและบล็อกกับพาเลทให้แน่นหนาด้วยสายรัดโลหะหรือพลาสติกที่ไม่แตกหัก 2 เส้นในแนวขวาง และ 2 เส้นในแนวตั้ง
 • หากสายเคเบิลที่พันรอบม้วนมีความละเอียดอ่อน เราขอแนะนำให้นำม้วนใส่ลังและคลุมด้วยกล่องลูกฟูก

ยางรถยนต์และพาหนะอื่นๆ


 • ยางรถยนต์และพาหนะอื่นๆ ต้องพันด้วยฟิล์มใสไว้กับพาเลทมาตรฐาน จากนั้นยึดโดยใช้สายรัดโลหะหรือพลาสติกที่ไม่แตกหัก 
 • ต้องวางกระดานป้องกันกระดาษแข็ง ไม้ หรือพลาสติกที่ด้านบนของแก้มยางเพื่อป้องกันความเสียหายต่อยางและชิปเมนท์อื่นๆ
 • หากใช้ลังใส่ยางรถยนต์แบบพิเศษ ควรใช้ลังที่เหมาะกับน้ำหนักของยาง และมีขอบเรียบไม่กลม 
 • DHL จะไม่ขนส่งยางที่ไม่ได้ยึดไว้

ม้วนพรมและสิ่งทอ


 • ม้วนพรม/ผ้าตามแนวที่สั้นที่สุด
 • เพื่อป้องกันการงอ ควรพันสิ่งทอและพรมรอบท่อกระดาษแข็งที่เป็นวงก้นหอยแข็งแรงเพื่อการรองรับ
 • ต้องป้องกันปลายม้วนจากความเสียหายด้วยกระดาษแข็งทนทาน
 • วางม้วนลงในถุงพลาสติกหนา หรือห่อม้วนด้วยแผ่นพลาสติกแข็งแรงหลายๆ ชั้น ปิดผนึกส่วนปลายและรอยต่อด้วยเทปใสหรือสายรัดเคเบิล
 • สำหรับชิ้นที่หนัก <66 ปอนด์และ/หรือยาว <48 นิ้ว ให้วางถุงที่พันแล้วลงในกล่องลูกฟูกผนังสองชั้นที่เหมาะสำหรับการวางซ้อน ทำตามวิธีพันเทปแบบ H ที่อธิบายในคู่มือการบรรจุทั่วไปของ DHL ที่ dhl.com
 • สำหรับชิ้นที่หนัก >66 ปอนด์ หากสินค้ายาวกว่า 48 นิ้วหรือหนักกว่า 66 ปอนด์ ให้พิจารณาบรรจุใส่ลังหรือบนฐานที่ยกด้วยรถยกได้
 • อย่ารวมม้วนพรมและสิ่งทอหลายม้วนไว้ด้วยกัน แต่ให้วางแต่ละม้วนไว้ภายในลังพิเศษหรือบรรจุแต่ละม้วนในกล่องกระดาษ
 • ม้วนพรมและสิ่งทอสามารถวางซ้อนบาพาเลทได้ แต่ควรทำตามรูปแบบการวางซ้อนสลับ (อ้างอิงกับรูปภาพที่แสดงด้านบน) รวมทั้งต้องรัดและพันฟิล์มใสเพื่อความมั่นคง

เครื่องยนต์และชิ้นส่วนพาหนะอื่นๆ


 • เครื่องยนต์และชิ้นส่วนพาหนะอื่นๆ ต้องขนส่งในลัง หรือมัดกับพาเลทอย่างปลอดภัยรวมทั้งคลุมด้วยกระดาษแข็งเสริมและที่ป้องกันขอบให้พอดี
 • ต้องดูดของเหลว / เชื้อเพลิงทั้งหมดออกจากเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนก่อนการขนส่ง
 • ชิ้นส่วนต้องไม่ล้นออกจากพาเลท เนื่องจากเสี่ยงต่อความเสียหายระหว่างขนส่ง หากชิ้นส่วนไม่พอดีกับพาเลท ควรวางชิ้นส่วนในลังหรือบนฐานที่ยกด้วยรถยกได้ที่มีขนาดเหมาะสม

ถัง IBC/ย่าม


 • ถัง IBC/ย่ามคืออุปกรณ์บรรจุที่ทำจากพลาสติกซึ่งวางอยู่ในโครงท่ออลูมิเนียมที่ใช้เพื่อขนส่งของเหลว
 • ปลอกคลุมจะคลุมทั้งพาเลทเพื่อเพิ่มการป้องกันถุงจากการถลอกหรือขีดข่วนมากขึ้น
 • ต้องใช้การรัดแนวตั้ง (2 เส้นในแต่ละแนว) เพื่อรัดปลอกคลุมพาเลทและสินค้า

อุปกรณ์อุตสาหกรรม


 • อุปกรณ์อุตสาหกรรมต้องขนส่งในลัง หรือมัดกับพาเลทอย่างปลอดภัยรวมทั้งคลุมด้วยกระดาษแข็งเสริมและ&ที่ป้องกันขอบให้พอดี
 • ต้องดูดของเหลว / เชื้อเพลิงทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ก่อนการขนส่ง
 • ควรโหลดสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากบนฐานกว้างเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงระหว่างขนส่ง
 • ชิปเมนท์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้อย่างปลอดภัยจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษ

อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่


 • ใช้ตัวเสริมช่องว่างใส่ลงในลังให้เต็มพื้นที่ว่างเมื่อใช้บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ผลิต
 • หากบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตไม่มีผนังสองชั้น ให้บรรจุทีวีในกล่องกระดาษแข็งที่มีผนังสองชั้น
 • เมื่อขนส่งทีวีหลายเครื่อง ให้วางชิปเมนท์บนพาเลทที่ขนาดใหญ่พอเพื่อไม่ให้ล้นออก ยึดทีวีกับพาเลทโดยใช้สายรัดพลาสติกที่ไม่แตกหักแล้วพันฟิล์มใส เพื่อให้โหลดได้อย่างปลอดภัย ให้วางวัสดุกันกระแทกที่ด้านบนของกล่องโดยใช้กระดาษแข็งคลุมทุกด้าน

ท่อ/ท่อนำส่ง/ห่วงยาว


 • ไม่สามารถขนส่งท่อและท่อนำส่งที่ยาวกว่า 118 นิ้ว ท่อที่ยาวกว่า 48 นิ้วจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • กล่องกระดาษสี่เหลี่ยมยาวมีโครงสร้างอ่อนแอและเสียหายง่าย
 • เมื่อขนส่งสินค้าขนาดยาว ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ทรงสามเหลี่ยม หรือหากจำเป็นท่อม้วนก้นหอยภายในกล่องสี่เหลี่ยมชั้นนอก กล่องชั้นนอกจะป้องกันไม่ให้สินค้าหมุนระหว่างขนส่งและเกิดความเสียหาย
 • ท่อที่วางซ้อนไม่ได้ รวมทั้งที่อ่อนเกินกว่าจะวางซ้อนจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ส่งสินค้าที่มีความยาวซึ่งหนักเกินกว่า 66 ปอนด์ภายในลังที่ยกด้วยรถยกได้
 • อย่าปล่อยให้ท่อยื่นออกมาเหนือพาเลท พาเลทหรือลังต้องคลุมความยาวสินค้าทั้งหมดก่อนจัดส่ง
 • ยึดท่อนำส่งกับพาเลทด้วยสายรัดโลหะหรือพลาสติกที่ไม่แตกหัก และใช้บล็อกพลาสติกหรือไม้ที่ส่วนปลายพาเลทเพื่อให้สินค้าไม่ขยับระหว่างขนส่ง

แผงกระจก/กระจกหน้ารถ


 • ต้องบรรจุแผงกระจก/กระจกหน้ารถภายในกล่องหรือลังไม้เสมอเพื่อป้องกันจากแรงบิด กล่องอื่นๆ และอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับวัสดุที่ใช้ระหว่างการจัดการทั่วไป
 • ใช้โฟมล้อมแผงหรือขอบกระจกและคลุมด้วยฟิล์มห่อหุ้ม
 • ควรวางโฟมที่พิมพ์มาเป็นพิเศษที่ใส่ลงในกล่องชั้นนอกได้พอดีขนาดทุกด้านของกระจกหรือแผง
 • จากนั้นต้องวางแผงและพิมพ์แทรกภายในกล่องลูกฟูกสองชั้นด้านนอก
 • โฟมจะป้องกันไม่ให้แผงหรือกระจกขยับภายในกล่อง และรักษาระยะห่างต่ำสุด 2.36 นิ้วจากผนังกล่องชั้นนอก
 • ติดป้ายกำกับ ‘GLASS’ บนกล่องทุกด้าน

คุณมีอุปสรรคทางการขนส่งที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่


ผู้ชำนาญการด้านการขนส่งของเราพร้อมช่วยเหลือ