การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

ศูนย์เอกสาร


คุณจะพบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายหลักและข้อตกลงบริการ รวมทั้งดาวน์โหลดเอกสารการขนส่ง

ดาวน์โหลดเอกสารข้อตกลง เงื่อนไข และเอกสารการขนส่ง


เมื่อกฎหมายอนุญาต DHL จะช่วยคุณในการเตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อขนส่งชิปเมนท์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านเอกสารการส่งออกที่ใช้บ่อยที่สุดของเรา

คุณยังสามารถดาวน์โหลดเงื่อนไขข้อตกลงสำคัญทั้งหมดของเราได้ด้านล่าง

ชิปเมนท์สินค้าอันตราย/วัตถุอันตราย


DHL Global Forwarding คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอันตรายที่มีประสบการณ์ และในฐานะบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำ DHL ยึดตามกฎระเบียบต่อไปนี้:

  • ATA สำหรับการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีผลภายในประเทศทั้งหมดที่ทำงานภายใต้กฎระเบียบ ICAO และสายการบินภายใต้กฎระเบียบ IATA
  • ADR สำหรับการขนส่งทางถนน แนวทาง EU ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย มีผลภายในประเทศทั้งหมดที่มีใช้ข้อตกลง ADR ในระบบกฎของตนเอง และนอกจากนี้ภายในยุโรป

ผู้ส่งเป็นผู้รับผิดชอบในการยืนยันว่าชิปเมนท์สินค้าอันตรายของตนจะถูกส่งไปยังจุดหมายโดยทางอากาศหรือทางถนน และเตรียมชิปเมนท์ให้เป็นไปตามนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ

เว็บไซต์ IATA มีข้อมูลมากมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจหากคุณต้องการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ แหล่งข้อมูลรวมถึงการฝึกอบรม คู่มือ และฟอรัมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย และอื่นๆ

การขนส่งวัตถุอันตรายทางทะเล

มองหาวิธีที่ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางทะเลอยู่ใช่หรือไม่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล

ความปลอดภัยของชีวิตในทะเล (SOLAS)


คอนเทนเนอร์ขนส่งทางทะเลเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีหลังได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางทะเลและบนชายฝั่งสำหรับอุตสาหกรรมนี้จากคอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าเต็มที่ซึ่งรายงานน้ำหนักไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ร่วมมือกับตัวแทนอุตสาหกรรมได้ปรับใช้กฎบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญา SOLAS (ความปลอดภัยของชีวิตในทะเล) รวมทั้งเอกสารรับรองน้ำหนักสินค้า (VGM)

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนด VGM คือเพื่อให้ทราบน้ำหนักรวมที่แม่นยำของคอนเทนเนอร์ที่บรรทุกเต็ม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบนเรือและที่เทอร์มินัลเตรียมแผนการบรรจุในเรือก่อนโหลดสินค้าขึ้นเรือได้ ข้อกำหนดจะปกป้องผู้ปฏิบัติงานและสินทรัพย์บนเรือและที่เทอร์มินัล รวมทั้งสินค้าของผู้ส่ง หรือถนน และเตรียมการชิปเมนท์ตามข้อมูล

มีอะไรเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2016

ผลกระทบที่้เกิดขึ้นทันทีสำหรับผู้ส่งก็คือนับจากกรกฎาคม 2016 ผู้ให้บริการต้องได้รับข้อมูลน้ำหนักรวมที่ยืนยัน (VGM) ของทุกคอนเทนเนอร์ก่อนการตัดรายการโหลด

นอกจากนี้ ผู้ส่งมีหน้าที่ในการรับรองว่าได้ให้ข้อมูลน้ำหนักที่แม่นยำ หากไม่ได้ให้น้ำหนักรวมที่ยืนยัน คอนเทนเนอร์จะไม่ถูกโหลดเข้าสู่เรือ

สองวิธีที่เป็นไปได้ในการชั่งน้ำหนัก:

  • วิธีที่ 1: ชั่งน้ำหนักคอนเทนเนอร์ที่บรรทุกเต็มแล้ว
  • วิธีที่ 2: ชั่งน้ำหนักสินค้าและสิ่งของอื่นๆ แล้วรวมกับน้ำหนักของคอนเทนเนอร์

DHL จะช่วยคุณในการจัดการและปฏิบัติตามข้อตกลงใหม่นี้่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการส่ง หรือติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย DHL Global Forwarding หรือฝ่ายบริการลูกค้าท้องถิ่น