Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Tập trung vào Phát triển bền vững

Hãy tin tưởng và để chuyên gia của DHL Global Forwarding giải thích các khái niệm chính và thuật ngữ về phát triển bền vững


Nếu tất cả các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến việc chuyển sang phương thức vận chuyển hàng hóa bền vững khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, thì chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn. Từ sách trắng đến bảng thuật ngữ của DHL về phát triển bền vững, chúng tôi phân tích chi tiết các yếu tố chính cần xem xét khi đề cập đến việc giảm tác động từ hoạt động vận chuyển của bạn đến môi trường.

Sách Trắng


Nắm bắt thông tin chuyên sâu mới nhất về báo cáo lượng khí thải cacbon, các phương pháp cắt giảm lượng khí thải cũng như các xu hướng chống biến đổi khí hậu. Đăng ký nhận Bản tin của DHL về Phát triển bền vững. 

Thuật ngữ về Phát triển bền vững


Khí thải Cacbon

Khí thải cacbon điôxit (CO2e) là loại khí phổ biến phát thải trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Hàm lượng cacbon trong nhiên liệu hóa thạch càng cao hoặc quá trình đốt cháy càng kém hiệu quả thì lượng CO2e được tạo ra càng nhiều.

 

CDP

CDP (trước đây có tên là Dự án Tiết lộ Carbon) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, cung cấp hệ thống toàn cầu duy nhất cho các công ty và thành phố để đo lường, tiết lộ, quản lý và chia sẻ thông tin quan trọng về môi trường. Nền tảng trực tuyến này cho phép các công ty tiết lộ thông tin về lượng khí thải cacbon của họ cho mục đích sử dụng công khai, chẳng hạn như các nhà phân tích thị trường tài chính.

 

EN 16258:2012

EN 16258:2012 là phương pháp tính toán và tuyên bố mức tiêu thụ năng lượng theo Tiêu chuẩn Kiểm kê và Báo cáo Vòng đời Sản phẩm của Nghị định thư về Khí Nhà kính. Đây là tiêu chuẩn được chấp nhận nhiều nhất trên toàn cầu.

 

Hệ số Phát thải

Hệ số phát thải là một chỉ số cho phép chúng ta chuyển đổi hoạt động vận tải thành lượng phát thải. Đây là tỷ lệ phát thải trung bình của một nguồn nhất định. Dưới đây là các hệ số phát thải của nguồn mà chúng tôi sử dụng cho

GLEC

Việc theo dõi lượng khí thải nhà kính của một công ty có thể là một thách thức bởi có rất nhiều phương pháp và định dạng báo cáo mà các khách hàng, quốc gia và chương trình khác nhau yêu cầu sử dụng. Để xây dựng cách tính chung cho lượng khí thải từ hoạt động logistics, Trung tâm Vận chuyển Hàng hóa Thông minh (SFC) đã thành lập Hội đồng Phát thải Hậu cần Toàn cầu, hay còn gọi là GLEC. GLEC là một nhóm bao gồm các công ty, hiệp hội ngành và chương trình được các chuyên gia hàng đầu, chính phủ và các bên liên quan khác hỗ trợ để giúp hoạt động kiểm kê cacbon mang lại lợi ích cho ngành logistics, đồng thời tạo ra một phương pháp tiếp cận hài hòa trong số tất cả các phương pháp và tiêu chuẩn tính lượng khí thải cacbon hiện đang được áp dụng.

Tiêu chuẩn Vàng

Tiêu chuẩn Vàng là một chương trình chứng nhận được thiết kế để đảm bảo rằng tín dụng carbon là có thật và có thể kiểm định, cũng như đảm bảo rằng các dự án mang lại những đóng góp có thể đo lường cho sự phát triển bền vững.

Tìm hiểu Thêm về Tiêu chuẩn Vàng 

VERs

Giảm Phát thải Tự nguyện hay Giảm Phát thải Đã thẩm định (VER) là một loại đền bù cacbon được trao đổi trên thị trường tự nguyện hoặc thị trường phi tập trung để đổi lấy tín dụng cacbon.

Giải pháp và Dịch vụ GoGreen


DHL Global Forwarding có thể giúp bạn giảm lượng khí thải cacbon và tăng hiệu quả hoạt động. Từ chế độ báo cáo đến phương án đền bù cacbon, hãy khám phá tất cả các giải pháp của chúng tôi.