Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

Giải pháp Bù đắp Nội bộ: Chuyển sang Nhiên liệu Bền vững để Giảm Lượng khí thải CO₂

Đơn giản hóa logistics bền vững với GoGreen Plus


Giải pháp đền bù cacbon (tức là đền bù gián tiếp lượng khí thải CO₂ liên quan đến hoạt động vận chuyển bên ngoài chuỗi vận chuyển) có thể có ý nghĩa nhưng sẽ không cho phép loại bỏ cacbon hoàn toàn khỏi hoạt động vận chuyển hàng hóa. Giải pháp bù đắp nội bộ thông qua việc sử dụng nhiên liệu bền vững (chẳng hạn như nhiên liệu sinh học), hoặc bổ sung máy bay và tàu biển thân thiện hơn với môi trường vào đội phương tiện, có thể giúp tất cả những người tham gia chuỗi cung ứng đạt được mục tiêu của họ về khí hậu.

Giảm CO₂ thông qua Việc Chuyển sang Nhiên liệu Bền vững


Đơn giản hóa Logistics bền vững với GoGreen Plus

Tiềm năng và Thách thức của Nhiên liệu Bền vững


Nhiên liệu xanh vừa là một yếu tố quan trọng trong lộ trình giảm thiểu lượng khí thải cacbon của DHL Global Forwarding vừa là đòn bẩy chính cho giải pháp bù đắp nội bộ. Nhiên liệu sinh học và nhiên liệu điện tử nói riêng cho thấy tiềm năng lớn trong việc giảm thiểu lượng khí thải cacbon.

Nhiên liệu sinh học luôn có sẵn và ít hoặc không cần phải thay đổi công nghệ động cơ để sử dụng nhiên liệu sinh học, do đó loại nhiên liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, một số địa điểm hiện cho phép thay thế nhiên liệu trên tàu biển hoặc tại sân bay. Hơn nữa, người gửi hàng khó có thể tham gia ngoài phạm vi của dự án thí điểm, cũng như các hãng chuyên chở khó có thể mở rộng quy mô để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng.

Sử dụng Phương pháp Một Bầu khí quyển để Tận dụng Giải pháp Bù đắp Nội bộ


Việc tăng cường bù đắp nội bộ có thể giúp phân bổ nguồn vốn cần thiết để đầu tư vào quy trình sản xuất, cơ sở hạ tầng và sử dụng nhiên liệu bền vững. Phương pháp một bầu khí quyển có thể giúp tận dụng giải pháp bù đắp nội bộ.

Tất cả các tàu container đều phát thải vào cùng một bầu khí quyển. Do đó, việc nhiên liệu sinh học của tàu container được sử dụng thay cho nhiên liệu hóa thạch ở đâu hay ở chỗ nào không phải là vấn đề quan trọng đối với khí hậu của chúng ta – miễn là việc cắt giảm lượng khí thải diễn ra ở khâu nào đó trong ngành này.

Do đó, cần có 2 yếu tố để xây dựng giải pháp bù đắp nội bộ bằng nhiên liệu bền vững, đó là:

  • Tăng tỷ lệ nhiên liệu xanh trong mạng lưới vận chuyển
  • Quy trình kiểm tra và thẩm định rõ ràng. Đây chính là lúc DHL thay mặt cho khách hàng tiên phong dẫn đầu.

Chuyển sang Nhiên liệu Bền vững với DHL Global Forwarding


Bằng cách hợp tác với các đối tác đáng tin cậy, DHL có thể giúp khách hàng không chỉ giảm lượng khí thải mà còn góp phần thúc đẩy việc sản xuất nhiên liệu bền vững cũng như phạm vi cung cấp loại nhiên liệu này trên toàn cầu. Đây là ví dụ về Vận tải Đường biển:

  1.  Theo dự đoán của DHL,  lượng khí thải cacbon sẽ giảm
  2. Lượng nhiên liệu biển bền vững tương ứng được “thu mua” và sử dụng cho một hoặc một số tàu container.
  3. Các hãng vận tải chứa nhiên liệu biển bền vững trong hầm nhưng chỉ cần chi trả chi phí nhiên liệu thông thường. Sự chênh lệch giá giữa nhiên liệu biển thông thường và bền vững là yếu tố quyết định chi phí cho phí nhiên liệu xanh.
  4. Áp dụng phương pháp một bầu khí quyển sẽ giúp việc chuyển đổi nhiên liệu trở nên đơn giản, vì nhiên liệu biển bền vững không nhất thiết phải ở trên cùng tàu với container có lượng khí thải cần giảm

Mặc dù trên lý thuyết, đây là một hoạt động rất đơn giản, nhưng chúng ta cần quản lý chặt chẽ mỗi bước của quy trình để đảm bảo rằng chúng ta có thể thẩm định và xác nhận mức giảm CO₂. Đây chính xác là những gì DHL Global Forwarding đang làm cho các Khách hàng với mô hình Đặt trước và Xác nhận.

Đặt trước và Xác nhận


Với mô hình Đặt trước và Xác nhận, khách hàng có thể yên tâm rằng nhiên liệu sinh học đang được sử dụng thông qua quy trình kiểm tra minh bạch và giám sát liên tục mức độ cung cầu của loại nhiên liệu này. Mức giảm CO₂ cũng như việc chuyển đổi sang nhiên liệu bền vững đã được thẩm định. Khi quá trình này kết thúc, khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được giấy chứng nhận (được một tổ chức độc lập kiểm định), trong đó nêu rõ và xác nhận tác động giảm thiểu cacbon.

Mô hình Đặt trước và Xác nhận là một phần trong danh mục giải pháp GoGreen Plus của chúng tôi. Lượng khí thải trên các tuyến đường vận chuyển chính được giảm thiểu nhờ sự trợ giúp của nhiên liệu xanh, còn lượng khí thải còn lại trong đất liền có thể được đền bù trên tinh thần tự nguyện.

Kể từ tháng 1 năm 2020, tất cả lượng khí thải từ các lô hàng LCL của chúng tôi đều được cắt giảm nhờ sử dụng nhiên liệu biển bền vững mà khách hàng không phải trả thêm chi phí. Dịch vụ này hiện cũng được cung cấp cho các lô hàng FCL (có tính phí) và tất nhiên, DHL Global Forwarding cũng đang thí điểm dịch vụ tương tự cho các khách hàng dùng phương thức Vận chuyển Hàng không.

Vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng chính nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giải pháp GoGreen Plus.

Bạn Gặp Khó khăn Cụ thể trong Vấn đề Vận chuyển mà Bạn Muốn Nhận hỗ trợ?


Các Chuyên gia Vận chuyển của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn