Navigointi ja sisältö

Rajoitettu vastuu rahdista

Suojaa merilogistiikan lähetykset vaurioilta, katoamiselta tai varkaudelta


Vaikka rahtia käsiteltäisiin erittäin varovasti, huolinnan asiantuntijat tietävät, että merilogistiikassa voi tapahtua odottamattomia asioita. Tavarat voivat vaurioitua tai kadota, tai ne voidaan varastaa. Kun mihin tahansa kuljetussopimukseen sisältyy rajoitettu vastuu rahdista, lähettäjät ja vastaanottaja olettavat virheellisesti, että vastuu rahdista suojaa rahdin arvon, ja ohittavat usein tiukat vastuurajoitukset. Lue, miksi seuraavan lähetyksesi arvo on syytä suojata.

Mitä rahtivakuutus kattaa ja ei kata?


Rahtivakuutus sisältyy kaikkiin kuljetussopimuksiin. Meriliikenteen lähettäjät ja vastaanottajat ovat silti kiinnostuneita hankkimaan tavaroiden arvolle lisäsuojaa, koska korvausvaatimusten yhteydessä rahtivakuutuksen korvaukset perustuvat yleensä painoon, eivät rahdin arvoon, mikä on haitaksi tulokselle.

Lisäksi tämä osittainen korvaus voi toteutua vain, jos rahdin omistaja pystyy todistamaan liikennöitsijän laiminlyönnin – pelkästään tämä prosessi kestää useita kuukausia, mikä vaikuttaa tulokseen. Tämä laiminlyönnin todistamisvelvollisuus sulkee loogisesti pois kaikki luonnonkatastrofit ja laivan uppoamisen.

Mitä säännöt ovat, ja mitä niissä määrätään?


Rahtivakuutuksia koskevat säännöt luotiin vuonna 1926 Haagin sopimuksilla. Nykyään useimmat lähetykset ovat Haagin–Visbyn säännön (vuoden 1968 versio edellisestä), Hampurin säännön (1978) tai vuonna 2009 hyväksytyn Rotterdamin säännön piirissä. Käytettävä sääntö määräytyy kuljetussopimuksen allekirjoitusmaan ja liikekumppanin mukaan. Kaikki kolme säännöstöä sisältävät kuitenkin yleisesti samankaltaisia ehtoja, etenkin liikennöitsijän velvollisuuksien osalta.

Mistä liikennöitsijä vastaa ja milloin?

Kaikissa kolmessa säännössä määrätään yleisesti, että liikennöitsijä on vastuussa laivan valmistelusta merimatkaa varten, sen miehittämisestä riittävällä määrällä työntekijöitä ja rahdin käsittelystä kohtuullisella huolellisuudella. Tämä sisältää lastauksen ja purkamisen.

Vastuuajan pituutta rajoitetaan seuraavasti:

 • Haagin–Visbyn ja Hampurin sääntöjen perusteella tavaroiden lastauksen ja purkamisen välinen aika
 • Rotterdamin säännön perusteella aika on yksinkertaisesti hetki, jona vastuu rahdista siirtyy liikennöitsijälle.

Rahtivakuutus kattaa rahtisi vain silloin, kun se on liikennöitsijöiden hallussa – lähetyksestäsi poiketen rahtivakuutus ei ulotu ovelta ovelle!

Todistamisvelvollisuus koskee molempia osapuolia. Korvauksen hakeminen edellyttää, että rahdin omistaja todistaa liikennöitsijän laiminlyöneen velvollisuutensa kyseisenä ajanjaksona. Liikennöitsijän on todistettava, että niin ei käynyt.

Mistä liikennöitsijä ei vastaa ja milloin?

Vaikka Haagin–Visbyn ja Hampurin säännöt sisältävät myös samanlaisia määräyksiä, Rotterdamin säännössä luetellaan selkeämmin kaikki olosuhteet, joissa vastuu rahdista ei koske rahdin omistajia. Näitä ovat erityisesti seuraavat:

 • Luonnonkatastrofit, kuten maanjäristykset tai tsunamit
 • Onnettomuudet merellä, kuten laivan uppoaminen
 • Sota, merirosvous ja terroriteot
 • Varkaudet
 • Karanteenirajoitukset
 • Lakot
 • Tulipalo laivalla
 • Toiminta, jonka katsotaan olevan lähettäjän vastuulla, kuten virheellinen pakkaus tai lastaus

Todistamisvelvollisuus koskee molempia osapuolia. Korvauksen hakeminen edellyttää, että rahdin omistaja todistaa liikennöitsijän laiminlyöneen velvollisuutensa kyseisenä ajanjaksona. Liikennöitsijän on todistettava, että niin ei käynyt.

Haluatko lukea lisää tarinoita rahtikuljetuksista?

Saat joka kuukausi sähköpostiisi viimeisimmät tiedot lento-, meri- ja rautatiekuljetuksista sekä säännöllisesti kutsut webinaareihimme.

Kuinka paljon korvausta rahtivakuutuksesta voi saada?


Kaikissa kolmessa säännössä on myös samanlaiset korvausarvot korvausvaatimusten yhteydessä, koska ne kaikki perustuvat painoon.

Ajatellaan seuraavaa esimerkkiä: lähetät tavaroita, joiden arvo on 70 000 USD ja paino yhteensä 2 850 kg. Rahtiasi kuljettava laiva uppoaa, ja tavarasi menetetään. Seuraavassa ovat arvioidut arvot, jos onnistut todistamaan meriliikennöitsijän olleen vastuussa onnettomuudesta:

 • Jos kuljetussopimus on allekirjoitettu Haagin–Visbyn säännön pohjalta: 8 000 USD
 • Hampurin säännön pohjalta: 10 000 USD
 • Rotterdamin säännön pohjalta: 12 000 USD

Vaikka Rotterdamin sääntö on edullisin, se ei yllä lähellekään rahtisi todellista arvoa.

Lisävakuutus merilähetyksiä varten on olennainen, koska merirahdin vastuuehdoissa on kaikkein alhaisin painon ja arvon suhde. Lähetys, jonka arvo on 8 000 USD Haagin–Visbyn säännön perusteella, on arvoltaan 70 000 USD lentorahdin vastuuehdoissa ja 30 000 USD maantiekuljetuksissa.

Lukujen ymmärtäminen: arvo SDR-yksiköinä

Haagin–Visbyn, Hampurin ja Rotterdamin säännöissä rahdin arvo lasketaan SDR (Special Drawing Rights, erityisnosto-oikeudet) -yksiköinä. IMF (International Monetary Fund, Kansainvälinen valuuttarahasto) otti ne käyttöön vuonna 1969. Kuten valuuttakurssien yhteydessä, tarkka arvo verrattuna muihin valuuttoihin vaihtelee päivittäin.
Otetaan esimerkiksi heinäkuu 2020, jolloin arvo oli keskimäärin hieman alle 1,40 USD:

Korvausarvo / kg rahtia (jos 1 SDR = 1,4 USD)*
Haagin–Visbyn säännöt: 2 SDR / 2,80 USD
Hampurin säännöt: 2,5 SDR / 3,50 USD
Rotterdamin säännöt: 3 SDR / 4,20 USD

Korvausarvo / pakkaus (jos 1 SDR = 1,4 USD)*
Haagin–Visbyn säännöt: 666,67 SDR / 933,34 USD
Hampurin säännöt: 835 SDR / 1 169 USD
Rotterdamin säännöt: 875 SDR / 1 225 USD

*sen mukaan, kumpi on suurempi.

Katso IMF:n verkkosivustolta lisätietoja SDR:stä ja sen reaaliaikaisesta arviosta

Miten valitsen oikean vakuutuksen?


Muista, että lähetyksesi arvon suojausta ei ole tarkoitettu lähetyksen säilyttämiseen, vaan taloudellisen tuloksen suojaamiseen. Tämän vuoksi olemme laatineet seuraavan tarkistuslistan – ja vakuutusyhtiösi tulisi täyttää kaikki kohdat.

Oikea vakuutus:

 • Kattaa tavaroidesi koko arvon
 • Kattaa lisäksi rahtikustannukset
 • Kattaa lähetyksesi kaikkien riskien osalta
 • Kattaa myös suuren riskin tavarat
 • Kattaa kaikki sijainnit lähetyksen reitillä ovelta ovelle
 • Ei sisällä vähennyksiä ja ylimäärää, joten et joudu maksamaan mitään menetyksen yhteydessä
 • Sisältää korvausvaatimusten käsittelytuen omalla kielelläsi
 • Sisältää korvausvaatimusten käsittelyn omassa valuutassasi
 • Varmistaa korvausvaatimusten nopean käsittelyn. Vaikka perinteinen rahtia koskeva korvausvastuuprosessi kestää useita kuukausia, DHL Global Forwarding pyrkii käsittelemään vaatimuksesi 30 päivän kuluessa.

Entä Incoterms-toimituslausekkeet?

Kuten olet ehkä lukenut Incoterms-toimituslausekkeiden perusteet -artikkelistamme, Incoterms-toimituslausekkeilla jaetaan kustannukset, mutta myös merikuljetuksiin liittyvät riskit. Vaikka Kuljetus ja vakuutus maksettuina (CIP) -ehdot velvoittavat myyjän hankkimaan vakuutuksen lähtöpaikasta määränpäähän asti, Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina (CIF) -ehdot velvoittavat myyjän vakuuttamaan vain merikuljetusosuuden – muissa toimituslausekkeissa ei määrätä asiasta mitään.

Lähettäjänä tai vastaanottajana kannattaa tarkistaa huolellisesti, milloin riskit siirtyvät sinulle (se ei tapahdu aina samaan aikaan kuin lähetyskustannusten siirtyminen). Omien velvollisuuksiesi ja liikekumppanisi velvollisuuksien tunteminen on ratkaisevan tärkeää, koska vaikka jompikumpi osapuoli vakuuttaisi oman osuutensa matkasta, se ei aina tarkoita koko lähetystä koskevaa vakuutusta.

Kuka voi tarjota vakuutuksen rahdilleni?

Yleensä voit vakuuttaa tavarat huolitsijan tai erillisen vakuutusyhtiön kautta.

Vakuutuksen hankkiminen huolitsijalta kannattaa, sillä huolitsijalla on jo suurin osa korvausvaatimuksen laatimiseen tarvittavista asiakirjoista.

Voit myös hankkia vakuutuksen erikseen. Silloin on kuitenkin omalla vastuullasi kerätä kaikki tarvittavat asiakirjat toimijoilta, jotka osallistuivat lähetyksesi käsittelyyn (huolitsija, meriliikennöitsijä jne.), ennen kuin laadit korvausvaatimuksen itse.

Milloin on oikea aika hankkia vakuutus?

Ajankohta määräytyy sen mukaan, kuinka usein lähetät tavaroita. Jos lähetät rahtia muutaman kerran vuodessa, voit hankkia vakuutuksen samaan aikaan kuin kuljetuksen.

Jos lähetät tavaraa säännöllisesti (esimerkiksi yli viisi kertaa vuodessa), hyödyt todennäköisesti vuosittaisesta vakuutuksesta, joka kattaa kaikki lähetyksesi alennettuun hintaan.

Lataa infografiikka


Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista:


Logistiikan ajankohtaiset aiheet sähköpostiisi


Tilaa kuukausittaiset markkinakatsauksemme ja kutsut asiakaswebinaareihimme, joissa alan asiantuntijamme vastaavat kaikkiin maailmankauppaa koskeviin kysymyksiisi.