Περιήγηση και Περιεχόμενο

Περιορισμένη ευθύνη μεταφοράς

Προστατεύστε τις θαλάσσιες αποστολές logistics από ζημιά, απώλεια ή κλοπή


Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου τα φορτία έχουν την καλύτερη δυνατή μεταχείριση, οι ειδικοί στις μεταφορές γνωρίζουν πως μπορούν πάντα να προκύψουν αναπάντεχα συμβάντα στις θαλάσσιες υπηρεσίες logistics. Τα αγαθά μπορούν να υποστούν ζημιά, να χαθούν ή να κλαπούν. Η περιορισμένη ευθύνη μεταφοράς περιλαμβάνεται σε κάθε σύμβαση μεταφοράς και οι αποστολείς και ο παραλήπτης υποθέτουν εσφαλμένα πως η ευθύνη μεταφοράς προστατεύει την αξία του φορτίου τους, συχνά αγνοώντας τους περιορισμούς της. Μάθετε γιατί η επόμενη αποστολή σας χρειάζεται προστασία αξίας αποστολής.

Τι καλύπτει η ευθύνη μεταφοράς και τι όχι


Η ευθύνη μεταφοράς περιλαμβάνεται σε κάθε σύμβαση μεταφοράς. Οι αποστολείς και οι παραλήπτες θαλάσσιων μεταφορών θα ενδιαφέρονται, παρόλα αυτά, για πρόσθετη προστασία αξίας αποστολής καθώς σε περίπτωση αξίωσης, οι αποζημιώσεις ευθύνης μεταφοράς θα βασιστούν κατά κανόνα στο βάρος και όχι στην αξία του φορτίου σας, θέτοντας σε κίνδυνο τα καθαρά κέρδη τους.

Επίσης, αυτή η μερική αποζημίωση μπορεί να προκύψει μόνο αν ο κάτοχος του φορτίου καταφέρει να αποδείξει πως η μεταφορική επέδειξε αμέλεια – αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως αρκετούς μήνες, εκθέτοντας τα καθαρά κέρδη. Αυτή η απόδειξη αμέλειας εξαιρεί οποιονδήποτε τύπο φυσικής καταστροφής ή πλοίου που βουλιάζει.

Ποιοι είναι οι κανόνες και τι λένε


Οι κανόνες της ευθύνης μεταφοράς τέθηκαν ισχύ το 1926 με τους διακανονισμούς της Χάγης. Πλέον, οι περισσότερες αποστολές καλύπτονται από τον κανόνα Χάγης/Βίσμπι (μια αναθεώρηση του 1968 του προηγούμενου κανόνα), τον κανόνα του Αμβούργου (1978) ή τον κανόνα του Ρότερνταμ που υπογράφηκε το 2009. Ο κανόνας που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τη χώρα στην οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταφορά σας και από τον εκάστοτε επιχειρηματικό συνεργάτη σας. Οι τρεις κανόνες, ωστόσο, δεν καλύπτουν γενικά παρόμοιους όρους, ειδικά όσον αφορά τις ευθύνες της μεταφορικής.

Για ποιες πτυχές είναι υπεύθυνη η μεταφορική και σε ποιες περιπτώσεις

Οι τρεις κανόνες αναφέρουν, σε γενικές γραμμές, πως οι μεταφορικές εταιρείες είναι υπεύθυνες για να καταστήσουν το πλοίο κατάλληλο για θαλάσσιο ταξίδι, να το επανδρώσουν με αρκετά μέλη πληρώματος και να μεταχειριστούν το φορτίο με εύλογη προσοχή. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τη φόρτωση όσο και την εκφόρτωση.

Το χρονικό διάστημα που φέρουν την ευθύνη είναι περιορισμένο και καθορίζεται ως:

 • Ο χρόνος μεταξύ της φόρτωσης των αγαθών στο πλοίο και της εκκένωσής τους, σύμφωνα με τους κανόνες Χάγης-Βίσμπι και του Αμβούργου
 • Το πεδίο εφαρμογής αναφέρεται απλώς ως οπουδήποτε ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για το φορτίο, σύμφωνα με τον κανόνα του Ρότερνταμ.

Το φορτίο σας καλύπτεται μόνο από την ευθύνη μεταφοράς όταν βρίσκεται στα χέρια των μεταφορέων. Σε αντίθεση με το ταξίδι της αποστολής σας, η ευθύνη της μεταφοράς δεν πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα!

Το καθήκον απόδειξης είναι κοινό: για αξιώσεις ευθύνης, ο κάτοχος του φορτίου θα πρέπει να αποδείξει πως η μεταφορική απέτυχε στα καθήκοντά της κατά διάρκεια της εφαρμοστέας περιόδου, ενώ η μεταφορική πρέπει να αποδείξει πως δεν απέτυχε.

Για ποιες πτυχές δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη η μεταφορική και σε ποιες περιπτώσεις

Παρόλο που τόσο οι κανόνες Χάγης/Βίσμπι όσο και εκείνοι του Αμβούργου καλύπτουν παρόμοιες καταστάσεις, ο κανόνας του Ρότερνταμ παραθέτει με μεγαλύτερη σαφήνεια όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η ευθύνη μεταφοράς δεν καλύπτει τους κατόχους του φορτίου, ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

 • Φυσικές καταστροφές, όπως σεισμό ή τσουνάμι
 • Ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στη θάλασσα, όπως η βύθιση ενός πλοίου
 • Πόλεμος, πειρατεία και τρομοκρατία
 • Κλοπή
 • Περιορισμοί καραντίνας
 • Απεργίες
 • Πυρκαγιά στο πλοίο
 • Οποιαδήποτε πράξη θεωρείται ευθύνη του αποστολέα, όπως κακής ποιότητας συσκευασία ή φόρτωση

Το καθήκον απόδειξης είναι κοινό: για αξιώσεις ευθύνης, ο κάτοχος του φορτίου θα πρέπει να αποδείξει πως η μεταφορική απέτυχε στα καθήκοντά της κατά διάρκεια της εφαρμοστέας περιόδου, ενώ η μεταφορική πρέπει να αποδείξει πως δεν απέτυχε.

Ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης που μπορώ να λάβω με την ευθύνη μεταφοράς;


Οι τρεις κανόνες μοιράζονται κοινές αξίες αποζημίωσης στην περίπτωση αξίωσης ευθύνης, καθώς βασίζονται και οι τρεις στο βάρος.

Λάβετε υπόψη το παρακάτω παράδειγμα: Στέλνετε αγαθά αξίας 70.000 δολαρίων ΗΠΑ, με συνολικό βάρος 2.850 κιλών. Το πλοίο που μεταφέρει το φορτίο σας βυθίζεται και τα αγαθά σας χάνονται. Παρακάτω θα βρείτε τις κατά προσέγγιση εκτιμήσεις που πρέπει να εξετάζετε, αν καταφέρετε να αποδείξετε πως για το ατύχημα έφταιγε η μεταφορική εταιρεία:

 • Αν η σύμβαση της μεταφοράς σας υπογράφηκε σύμφωνα με τον κανόνα της Χάγης/Βίσμπι: 8.000 δολάρια ΗΠΑ
 • Σύμφωνα με τον κανόνα του Αμβούργου: 10.000 δολάρια ΗΠΑ
 • Σύμφωνα με τον κανόνα του Ρότερνταμ: 12.000 δολάρια ΗΠΑ

Παρόλο που ο κανόνας του Ρότερνταμ είναι ο πιο ευνοϊκός, δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματική αξία του φορτίου σας.

Η ασφάλιση της θαλάσσιας αποστολής σας με πρόσθετη κάλυψη είναι πολύ σημαντική, επειδή οι όροι ευθύνης των θαλάσσιων μεταφορών παρέχουν τον χαμηλότερο δείκτη βάρους προς εκτίμηση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μεταφορές. Μια αποστολή που έχει εκτιμηθεί στα 8.000 δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με τον κανόνα της Χάγης/Βίσμπι εκτιμάται στα 70.000 δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με τους όρους ευθύνης αεροπορικών μεταφορών και στα 30.000 δολάρια ΗΠΑ για τους όρους ευθύνης οδικών μεταφορών.

Επεξήγηση των αριθμών: εκτίμηση σε ΕΤΔ

Σύμφωνα με τους κανόνες της Χάγης/Βίσμπι, του Αμβούργου και του Ρότερνταμ, η αξία του φορτίου υπολογίζεται σύμφωνα με τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ), μια απαίτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) από το 1969. Όπως και με οποιαδήποτε ισοτιμία, η ακριβής αξία σε σχέση με άλλα νομίσματα διαφέρει καθημερινά.
Για παράδειγμα, ο μέσος όρος ήταν μόλις 1,40 δολάρια ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2020:

Αξία ευθύνης ανά κιλό φορτίου (αν 1 ΕΤΔ = 1,4 δολάρια ΗΠΑ)*
Χάγη/Βίσμπι: ΕΤΔ 2 / 2,80 δολάρια ΗΠΑ
Αμβούργο: ΕΤΔ 2,5 / 3,50 δολάρια ΗΠΑ
Ρότερνταμ: ΕΤΔ 3 / 4,20 δολάρια ΗΠΑ

Αξία ευθύνης ανά πακέτο (αν 1 ΕΤΔ = 1,4 δολάρια ΗΠΑ)*
Χάγη/Βίσμπι: ΕΤΔ 666,67 / 933,34 δολάρια ΗΠΑ
Αμβούργο: ΕΤΔ 835 / 1.169 δολάρια ΗΠΑ
Ρότερνταμ: ΕΤΔ 875 / 1.225 δολάρια ΗΠΑ

*οποιαδήποτε τιμή είναι μεγαλύτερη.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΔΝΤ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΕΔΤ και την εκτίμησή τους σε πραγματικό χρόνο

Πώς επιλέγω τη σωστή κάλυψη;


Λάβετε υπόψη πως η προστασία αξίας της αποστολής σας δεν είναι σχεδιασμένη για τη διατήρηση της αποστολή σας, καθώς ο σκοπός της είναι η προστασία των καθαρών κερδών σας. Ως αποτέλεσμα, έχουμε προετοιμάσει την ακόλουθη λίστα ελέγχου, την οποία πρέπει να πληροί ο ασφαλιστικός σας πάροχος.

Η σωστή κάλυψη:

 • Καλύπτει την πλήρη αξία των αγαθών σας
 • Καλύπτει το κόστος μεταφοράς
 • Καλύπτει την αποστολή σας από όλους τους κινδύνους
 • Καλύπτει τα εμπορεύματα υψηλού κινδύνου
 • Καλύπτει όλες τις τοποθεσίες του ταξιδιού της αποστολή σας, από πόρτα σε πόρτα
 • Δεν περιέχει εκπιπτόμενα ή πλεονασμούς από την ασφάλιση, δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι σε περίπτωση απώλειας
 • Παρέχει υποστήριξη για τον διακανονισμό αξιώσεων στη γλώσσα σας
 • Πραγματοποιεί τον διακανονισμό αξιώσεων στο νόμισμά σας
 • Πραγματοποιεί τον διακανονισμό αξιώσεων γρήγορα. Παρόλο που οι διακανονισμοί των τυπικών διαδικασιών ευθύνης φορτίου διαρκούν αρκετούς μήνες, η DHL Global Forwarding έχει ως στόχο τον διακανονισμό της αξίωσής σας εντός 30 ημερών.

Τι συμβαίνει με τους όρους Incoterms;

Όπως έχετε πιθανόν διαβάσει στο Άρθρο μας με τις Βασικές πληροφορίες των όρων Incoterms, οι όροι Incoterms κατανέμουν τα κόστη και τους κινδύνους που ενέχουν οι θαλάσσιες μεταφορές. Παρόλο που οι όροι «Μεταφορά και Ασφάλεια Πληρωμένη μέχρι» υποχρεώνουν τον πωλητή στη σύναψη μιας πολιτικής ασφάλισης από την προέλευση μέχρι τον προορισμό, οι όροι «Αξία, ασφάλιση και Ναύλος» υποχρεώνουν τον πωλητή να ασφαλίσει μόνο το θαλάσσιο σκάφος, ενώ δεν προβλέπεται κάποια άλλη ενέργεια από τα υπόλοιπα μέρη.

Ως αποστολέας ή παραλήπτης, καλό είναι να ελέγξετε ενδελεχώς πότε οι κίνδυνοι μεταφέρονται σε εσάς (η μεταφορά των κινδύνων δεν συμβαίνει πάντα ταυτόχρονα με το κόστος αποστολής). Η γνώση των ευθυνών σας και των ευθυνών του επιχειρηματικού σας συνεργάτη είναι σημαντική, καθώς η διεκπεραίωση των υποχρεώσεων ενός εκ των δύο μερών δεν σημαίνει πως ολόκληρη η αποστολή είναι καλυμμένη.

Ποιος μπορεί να μου παρέχει ασφάλιση για το φορτίο μου;

Συνήθως μπορείτε να ασφαλίσετε τα αγαθά σας από τη μεταφορική σας εταιρεία ή από ξεχωριστό πάροχο ασφάλισης.

Τα οφέλη χρήσης της μεταφορικής σας ως ασφαλιστικού φορέα έγκεινται στο γεγονός πως η μεταφορική έχει ήδη στην κατοχή της τα έγγραφα που χρειάζεστε για να κάνετε μια αξίωση και να την υποβάλει εκ μέρους σας.

Μπορείτε να κάνετε την ασφάλισή σας ξεχωριστά. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση είστε υπεύθυνοι για τη συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων από όλους τους παρόχους που έχουν λάβει μέρος στην αποστολή σας (μεταφορική εταιρεία, εκτελωνιστής, θαλάσσιος μεταφορέας κ.λπ.) πριν υποβάλετε μια αξίωση.

Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασφαλίσω την αποστολή μου;

Εξαρτάται από τη συχνότητα που αποστέλλετε αγαθά. Αν αποστέλλετε λίγες αποστολές φορτίου ανά χρόνο, μπορείτε να κάνετε την ασφάλιση ταυτόχρονα με την αποστολή.

Αν αποστέλλετε τακτικά (για παράδειγμα, περισσότερες από 5 αποστολές ετησίως), πιθανότατα σας συμφέρει η ετήσια ασφάλιση, η οποία καλύπτει όλες τις αποστολές σας σε χαμηλότερο κόστος.

Λήψη πληροφοριακών γραφημάτων


Ίσως σας ενδιαφέρουν επίσης τα εξής


Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόκληση αποστολής για την οποία επιθυμείτε βοήθεια;


Οι ειδικοί μας στην Αποστολή φορτίων και δεμάτων είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν