Navigatie en inhoud

Toeslagen

Toeslagen voor wegtransport


DHL Freight evalueert regelmatig de hoogte van toeslagen voor wegtransport. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over toeslagen. 

 • Brandstoftoeslag in Nederland - december 2023 24,00% 
 • Brandstoftoeslag Europa - december 2023 12,00% 

Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Nederland


Voor wegtransportproducten geldt onderstaande brandstoftoeslagtabel. Dit houdt verband met de gemiddelde Europese verkoopprijs van dieselbrandstof, inclusief heffingen en belastingen (CE/EC/EG EUR 28 (IV)). 

Oliebulletin gepubliceerd door het  directoraat-generaal Energie en vervoer van de Europese Commissie 

2023 

 

 2022 

 

 2021 

 

 

 Januari 

 26,00%  Januari  18,50%  Januari 

10,50% 

Februari 

23,50%  Februari  18,00%  Februari 

11,00% 

Maart 

24,00%

Maart 

19,00% 

Maart 

12,50% 
April  23,00% April  20,50% 

April 

13,00% 
Mei 

22,00%

Mei  27,50%  Mei  14,00% 

Juni 

21.50%

Juni 

26,00%  Juni  14,00 % 
Juli 

19,50%

Juli  26,00%  Juli  14,50% 
Augustus 

19,50%

Augustus  28,50%  Augustus  15,00% 
September  20,50% September  27,50%  September  15,50% 
Oktober  23,00% Oktober 25,50%  Oktober  15,50% 
November 

24,00%

November  26,00%  November  16,00% 
December 

24,00%

December  27,00%  December  18,00%  

Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Europa


2023

 

2022 

 

2021

 

Januari 14,00%  Januari  6,50%  Januari  0,00% 
Februari  11,50%  Februari  6,00%  Februari  0,00% 
Maart  12,00 % Maart  7,00%  Maart  0,50% 
April 

11,00 %

April  8,00%  April  1,00% 
Mei 

10,00%

Mei  15,50%  Mei  2,00% 
Juni 

9,00%

Juni  14,00%  Juni  2,00% 
Juli 

7,50%

Juli  14,00%  Juli  2,50% 
Augustus 

7,50%

Augustus  16,50%  Augustus  3,00 % 
September 

8,00%

September
15,50%  September  3,50% 
Oktober 

10,50%

Oktober  13,50%  Oktober  3,50% 
November
12,00 %

November 

 14,00% 

November  4,00% 
December  12,00 % December  15,00%  December  5,50% 

Valuta-aanpassingsfactor (CAF) - voor klant gefactureerd in EUR


Op de 15e van elke maand gebruiken we de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoersen om de valuta-aanpassingsfactor voor de daaropvolgende maand vast te stellen.

Om een vreemde valuta vrij ten opzichte van de euro te laten bewegen, past DHL Freight voor bepaalde landen een valuta-aanpassingsfactor toe. 

Deze heeft betrekking op import- en exportzendingen tot 2500 kg (te betalen gewicht). Gemiddeld vindt ongeveer 50% van onze exposure in de lokale valuta plaats, en de rest in euro's. 

 

           

  Dec(2023) 

  Nov(2023) 

  Okt(2023) 

 CH

12,50%

12,50%

12,50%

 CZ

6,00%

6,00%

6,00%

 DK

0,00 %

0,00%

0,00%

 NO

0,00%

0,00%

0,00%

 PL

0,00  %

0,00  %

0,00  %

  SE

0,00%

0,00%

0,00%

 RU

0,00%

0,00%

0,00%

 Verenigd Koninkrijk

0,00%

0,00%

0,00%

Kilometerheffing België


Tarieven voor vervoer van en naar Nederland

 • Frankrijk 2,85% 
 • Portugal 2,85% 
 • Spanje 2,85% 
 • Vervoer van en naar België 4,45% 
 • Tarieven voor vervoer binnen België (domestic): +80,80% 

Aangezien dit een overheidsheffing betreft, zullen we deze toeslag apart op de factuur vermelden. 

Vanaf 1 april 2016 voert België een kilometerheffing in voor vrachtvoertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton. 

Deze maatregel zal op snelwegen en bepaalde regionale en plaatselijke wegen worden toegepast. Op basis van een simulatie die door het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) is geleverd, heeft DHL Freight op eigen kosten de gevolgen van deze heffing kunnen berekenen. Bij deze toeslagen is al rekening gehouden met de verdwijning van het Eurovignet in België en een verlaging van de wegenbelasting.

Marpol (zeevervuiling)


EU-RICHTLIJN OVER ZWAVELGEHALTE (2012/33/EU) - DHL heeft de verschillende heffingen per vervoersbedrijf en route voor verzendingen in het SECA-gebied geanalyseerd en heeft de volgende toeslagen vastgesteld:

 • Zweden 2,10%

 • Finland 4,60%

 • Noorwegen 0,75%

 • Estland 2,50%

 • Verenigd Koninkrijk & Ierland 2,00%

De EU-richtlijn over zwavelgehalte 2012/33/EU is van kracht sinds 1 januari 2015. Deze richtlijn, gebaseerd op Annex VI van Marpol (International Maritime Organisation’s Marine Pollution Convention), geeft specifieke regels voor de SECA-zone (Sulphur Emission Control Areas: de zone van de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal).

HU & PL MautDE Maut


Een constante ontwikkeling binnen de transportsector zijn de kosten die vanuit overheden worden opgelegd. Sinds 1 juli 2018 is de Duitse Maut van toepassing op alle federale hoofdwegen van Duitsland. Een uitbreiding van de Duitse Maut op 53,000 kilometer aan hoofd- en snelwegen stelt de Duitse overheid in staat om een verbeterd modern, veilig en efficiënt verkeersnetwerk te financieren. Vanaf 1 januari 2019 zullen de toltarieven stijgen voor voertuigen met een brutogewicht van 7,5 ton of meer, wat een grote impact zal hebben op de kosten van wegtransport. 

Dit heeft invloed op de tarieven die DHL Freight u in rekening brengt. Voor u betekent dit dat wij genoodzaakt zijn de kostenstijging van deze Duitse Maut als toeslag door te belasten. Deze berekening heeft als grondslag de stijging van 1 januari 2019 in vergelijking met de Duitse Maut op 1 juli 2018. 

Peak Season Surcharge


Transportvolumes fluctueren het gehele jaar door. Wij worden constant geconfronteerd met afnemende productiviteit vanwege congestie, alsmede capaciteitsgebrek als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking. Vervoerders brengen ons tijdens zogenaamde piekperiodes toeslagen in rekening om hun aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de kostendruk tot een minimum te beperken, maar afhankelijk van de ontwikkelingen, behoudt DHL Freight zich het recht voor om een Peak Season Surcharge in rekening te brengen.