Navigatie en inhoud

Toeslagen

Toeslagen voor wegtransport


DHL Freight evalueert regelmatig de hoogte van toeslagen voor wegtransport. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over toeslagen. 

 • Brandstoftoeslag in Nederland - 21,50% (februari 2024) 
 • Brandstoftoeslag Europa - 9,50% (februari 2024) 

Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Nederland


Voor wegtransportproducten geldt onderstaande brandstoftoeslagtabel. Dit houdt verband met de gemiddelde Europese verkoopprijs van dieselbrandstof, inclusief heffingen en belastingen (CE/EC/EG EUR 28 (IV)). 

Oliebulletin gepubliceerd door het  directoraat-generaal Energie en vervoer van de Europese Commissie 

2024 

 

2023 

 

2022

 

 

 Januari 

23,00%   Januari  26,00%  Januari 

18,50% 

Februari 

21,50% Februari  23,50%  Februari

18,00% 

Maart 

 

Maart 

24,00% 

Maart 

19,00%
April    April  23,00%

April 

20,50%
Mei 

 

Mei  22,00% Mei  27,50%

Juni 

 

Juni 

21.50% Juni  26,00%
Juli 

 

Juli  19,50% Juli  26,00%
Augustus 

 

Augustus  19,50% Augustus  28,50%
September    September  20,50% September  27,50% 
Oktober    Oktober 23,00% Oktober  25,50%
November 

 

November  24,00% November  26,00%
December 

 

December  24,00% December  27,00% 

Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Europa


2024

 

2023

 

2022

 

Januari 11,00 %   Januari  14,00% Januari  6,50%
Februari  9,50% Februari  11,50% Februari  6,00% 
Maart    Maart  12,00 % Maart  7,00% 
April 

 

April  11,00 % April  8,00%
Mei 

 

Mei  10,00% Mei  15,50%
Juni 

 

Juni  9,00% Juni  14,00 %
Juli 

 

Juli  7,50% Juli 14,00%
Augustus 

 

Augustus  7,50% Augustus  16,50%
September 

 

September
8,00% September  15,50% 
Oktober 

 

Oktober  10,50% Oktober  13,50%
November
 

November 

12,00% 

November  14,00% 
December    December  12,00 % December  15,00% 

Valuta-aanpassingsfactor (CAF) - voor klant gefactureerd in EUR


Op de 15e van elke maand gebruiken we de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoersen om de valuta-aanpassingsfactor voor de daaropvolgende maand vast te stellen.

Om een vreemde valuta vrij ten opzichte van de euro te laten bewegen, past DHL Freight voor bepaalde landen een valuta-aanpassingsfactor toe. 

Deze heeft betrekking op import- en exportzendingen tot 2500 kg (te betalen gewicht). Gemiddeld vindt ongeveer 50% van onze exposure in de lokale valuta plaats, en de rest in euro's. 

 

    

  Feb(2024) 

 Jan(2024) 

   Dec(2023) 

 CH

14,20 %

14,20 %

12,50%

 CZ

6,00%

6,00%

6,00%

 DK

0,00 %

0,00%

0,00%

 NO

0,00%

0,00%

0,00%

 PL

0,00  %

0,00  %

0,00  %

  SE

0,00%

0,00%

0,00%

 RU*

0,00%

 

 

 UK

0,00%

0,00%

0,00%

TR

0,00%

0,00%

0,00%

Kilometerheffing België


Tarieven voor vervoer van en naar Nederland

 • Frankrijk 2,85% 
 • Portugal 2,85% 
 • Spanje 2,85% 
 • Vervoer van en naar België 4,45% 
 • Tarieven voor vervoer binnen België (domestic): +8.80% 

Aangezien dit een overheidsheffing betreft, zullen we deze toeslag apart op de factuur vermelden. 

Vanaf 1 april 2016 voert België een kilometerheffing in voor vrachtvoertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton. 

Deze maatregel zal op snelwegen en bepaalde regionale en plaatselijke wegen worden toegepast. Op basis van een simulatie die door het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) is geleverd, heeft DHL Freight op eigen kosten de gevolgen van deze heffing kunnen berekenen. Bij deze toeslagen is al rekening gehouden met de verdwijning van het Eurovignet in België en een verlaging van de wegenbelasting.

Marpol (zeevervuiling)


EU-RICHTLIJN OVER ZWAVELGEHALTE (2012/33/EU) - DHL heeft de verschillende heffingen per vervoersbedrijf en route voor verzendingen in het SECA-gebied geanalyseerd en heeft de volgende toeslagen vastgesteld:

 • Zweden 2,10%

 • Finland 4,60%

 • Noorwegen 0,75%

 • Estland 2,50%

 • Verenigd Koninkrijk & Ierland 2,00%

De EU-richtlijn over zwavelgehalte 2012/33/EU is van kracht sinds 1 januari 2015. Deze richtlijn, gebaseerd op Annex VI van Marpol (International Maritime Organisation’s Marine Pollution Convention), geeft specifieke regels voor de SECA-zone (Sulphur Emission Control Areas: de zone van de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal).

HU & PL MautDE Maut


Een constante ontwikkeling binnen de transportsector zijn de kosten die vanuit overheden worden opgelegd. Sinds 1 juli 2018 is de Duitse Maut van toepassing op alle federale hoofdwegen van Duitsland. Een uitbreiding van de Duitse Maut op 53,000 kilometer aan hoofd- en snelwegen stelt de Duitse overheid in staat om een verbeterd modern, veilig en efficiënt verkeersnetwerk te financieren. Vanaf 1 januari 2019 zullen de toltarieven stijgen voor voertuigen met een brutogewicht van 7,5 ton of meer, wat een grote impact zal hebben op de kosten van wegtransport. 

Dit heeft invloed op de tarieven die DHL Freight u in rekening brengt. Voor u betekent dit dat wij genoodzaakt zijn de kostenstijging van deze Duitse Maut als toeslag door te belasten. Deze berekening heeft als grondslag de stijging van 1 januari 2019 in vergelijking met de Duitse Maut op 1 juli 2018. 

Peak Season Surcharge


Transportvolumes fluctueren het gehele jaar door. Wij worden constant geconfronteerd met afnemende productiviteit vanwege congestie, alsmede capaciteitsgebrek als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking. Vervoerders brengen ons tijdens zogenaamde piekperiodes toeslagen in rekening om hun aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de kostendruk tot een minimum te beperken, maar afhankelijk van de ontwikkelingen, behoudt DHL Freight zich het recht voor om een Peak Season Surcharge in rekening te brengen.