Beste bezoeker,

U bezoekt deze pagina met Internet Explorer. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring.

U kunt doorgaan, maar wij adviseren u gebruik te maken van Edge, Firefox of Chrome.

TOESLAGEN VOOR WEGTRANSPORT

Bekijk de actuele toeslagen

DHL Freight evalueert regelmatig de hoogte van toeslagen voor wegtransport. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over toeslagen.

 • Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Nederland

  De volgende Fuel Surcharge-tabel is van toepassing op Road Freight-producten. Dit houdt verband met de gemiddelde Europese verkoopprijs van dieselbrandstof, inclusief heffingen en belastingen (CE/EC/EG EUR 28 (IV)). 

  Oliebulletin gepubliceerd door het  directoraat-generaal Energie en vervoer van de Europese Commissie

   2021

   

   2020

   

   2019

   

   Januari

   10,50 %

   Januari

   15,00%

   Januari

   16,50%

   Februari

   11,00 %

   Februari

   15,00%

   Februari

   15,00%

   Maart

   12,50%

   Maart

   15,50%

   Maart

   14,00%

   April

   13,00%

   April

   14,00%

   April

   14,50%

   Mei

   14,00 %

   Mei

   12,50%

   Mei

   15,00%

   Juni

   14,00 %

   Juni

   10,50 %

   Juni

   15,50%

   Juli

   14,50%

   Juli

   9,50%

   Juli

   16,00%

   Augustus

   15,00%

   Augustus

   10,50 %

   Augustus

   15,00%

   September

   

   September

   11,00 %

   September

   15,00%

   Oktober

   

   Oktober

   11,00 %

   Oktober

   14,50%

   November

   

   November 

   10,50 %

   November

   15,00%

   December

   

   December

   10,00%

   December

   15,00%

 • Ontwikkeling van de brandstoftoeslag in Europa

   2021

   

   2020

   

   2019

   

   Januari

   0,00 %

   Januari

   3,00 %

   Januari

   4,50%

   Februari

   0,00 %

   Februari

   3,00 %

   Februari

   3,00 %

   Maart

   0,50 %

   Maart

   3,50%

   Maart

   2,00 %

   April

   1,00 %

   April

   2,00 %

   April

   2,50%

   Mei

   2,00 %

   Mei

   0,50 %

   Mei

   3,00 %

   Juni

   2,00 %

   Juni

   0,00 %

   Juni

   3,50%

   Juli

   2,50%

   Juli

   0,00 %

   Juli

   3,50%

   Augustus

   3,00%

   Augustus

   0,00 %

   Augustus

   3,00 %

   September

   

   September

   0,00 %

   September

   3,00 %

   Oktober

   

   Oktober

   0,00 %

   Oktober

   2,50%

   November

   

   November

   0,00 %

   November

   3,00 %

   December

   

   December

   0,00 %

   December

   3,00 %

 • Voor klanten gefactureerd in EUR

  Op de 15e van elke maand gebruiken we de door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoersen om de valuta-aanpassingsfactor voor de daaropvolgende maand vast te stellen.

  Om een vreemde valuta vrij ten opzichte van de euro te laten bewegen, past DHL Freight voor bepaalde landen een valuta-aanpassingsfactor toe.

  Deze heeft betrekking op import- en exportzendingen tot 2500 kg (te betalen gewicht) Gemiddeld vindt ongeveer 50% van onze exposure in de lokale valuta plaats, en de rest in euro's.

   

   Augustus (2021)

      Juli     (2021)

   Juni (2021)

   CH

   6,30 %

   4,80 %

   4,80 %

   CZ

   4,60 %

   4,60 %

   4,60 %

   DK

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

   NO

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

   PL

   0,00  %

    0,00 %

   0,00 %

   SE

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

   RU

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

   Verenigd Koninkrijk

   0,00 %

   0,00 %

   0,00 %

 • Tarieven voor vervoer van en naar Nederland

  • Frankrijk +2,85 %
  • Portugal +2,85 %
  • Spanje 2,85
  • Vervoer van en naar België 4,45 %
  • Tarieven voor vervoer binnen België (domestic): +8.80%

  Aangezien dit een overheidsheffing betreft, zullen we deze toeslag apart op de factuur vermelden.

  Vanaf 1 april 2016 voert België een kilometerheffing in voor vrachtvoertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton.

  Deze maatregel zal op snelwegen en bepaalde regionale en plaatselijke wegen worden toegepast. Op basis van een simulatie die door het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) is geleverd, heeft DHL Freight op eigen kosten de gevolgen van deze heffing kunnen berekenen. Met deze toeslagen is al rekening gehouden met de verdwijning van het Eurovignet in België en een verlaging van de wegenbelasting.

 • EU-RICHTLIJN OVER ZWAVELGEHALTE (2012/33/EU)

  DHL heeft de verschillende heffingen per vervoersbedrijf en route voor verzendingen in het SECA-gebied geanalyseerd en heeft de volgende toeslagen vastgesteld:

  • Zweden 2,10 %
  • Finland 4,60 %
  • Noorwegen 0,75 %
  • Estland 2,50 %
  • Verenigd Koninkrijk & Ierland 2,00 %

  De EU-richtlijn over zwavelgehalte 2012/33/EU is van kracht sinds 1 januari 2015. Deze richtlijn, gebaseerd op Annex VI van Marpol (International Maritime Organisation’s Marine Pollution Convention), geeft specifieke regels voor de SECA-zone (Sulphur Emission Control Areas: de zone van de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal). 

 • Een constante ontwikkeling binnen de transportbranche zijn de kosten die vanuit overheden worden opgelegd. Sinds 1 juli 2018 is de Duitse Maut van toepassing op alle federale hoofdwegen van Duitsland. Een uitbreiding van de Duitse Maut op 53,000 kilometer aan hoofd- en snelwegen stelt de Duitse overheid in staat om een verbeterd modern, veilig en efficiënt verkeersnetwerk te financieren. Vanaf 1 januari 2019 zullen de toltarieven stijgen voor voertuigen met een brutogewicht van 7,5 ton of meer, wat een grote impact zal hebben op de kosten van wegtransport.

  Dit heeft invloed op de tarieven die DHL Freight u in rekening brengt. Voor u betekent dit dat wij genoodzaakt zijn de kostenstijging van deze Duitse Maut als toeslag door te belasten. Deze berekening heeft als grondslag de stijging van 1 januari 2019 in vergelijking met de Duitse Maut op 1 juli 2018.  

 • Transportvolumes fluctueren het gehele jaar door. Wij worden constant geconfronteerd met afnemende productiviteit vanwege congestie, alsmede capaciteitsgebrek als gevolg van een vergrijzende beroepsbevolking. Vervoerders brengen ons tijdens zogenaamde piekperiodes toeslagen in rekening om hun aanbod te kunnen garanderen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de kostendruk tot een minimum te beperken, maar afhankelijk van de ontwikkelingen, behoudt DHL Freight zich het recht voor om een Peak Season Surcharge in rekening te brengen.

Niet gevonden wat u zoekt?

Neem vandaag contact op met een van onze DHL Freight-experts!

Freight connections

Ontdek hier het laatste nieuws over wegtransport en douane services.