Navigatie en inhoud

Gevaarlijke goederen en verboden artikelen


DHL Freight is een gevestigd vervoerder van gevaarlijke goederen en kan oplossingen bieden voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en per spoor.

Het vervoer van gevaarlijke goederen wordt geregeld door internationale en nationale voorschriften, afhankelijk van de respectieve vervoerswijze. Deze regels zijn bedoeld om ongevallen te voorkomen die letsel of schade aan eigendommen of het milieu kunnen veroorzaken. De regelgeving omvat zaken als verpakkingsvereisten, de maximumhoeveelheden die mogen worden vervoerd en de soorten goederen die al dan niet in dezelfde transporteenheid mogen worden vervoerd.

Teneinde de samenhang tussen al deze verordeningen te waarborgen, zijn mechanismen voor de harmonisatie van de criteria voor gevarenclassificatie en de instrumenten voor gevarencommunicatie, alsmede voor de vervoersvoorwaarden voor alle vervoerswijzen vastgesteld.

Meer informatie over de classificatie van gevaarlijke goederen vindt u op de website van de UNECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).

Wegvervoer van gevaarlijke stoffen


DHL Freight vervoert gevaarlijke goederen over de weg in overeenstemming met de nationale en internationale ADR-voorschriften (de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg). Deze regels zijn van toepassing in alle landen die het ADR-verdrag hebben opgenomen in hun wetgeving. Daarnaast zijn ook de EU-richtlijnen voor het transport van gevaarlijke goederen van kracht in Europa.

De overeenkomst wordt elke 2 jaar verlengd door de UNECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties).

Voorschriften

Het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt gereguleerd door het internationale ADR-verdrag. ADR = Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Voor landen die door een zee worden gescheiden van continentaal Europa, is ook de IMDG-code inzake internationale zeetransporten van toepassing.

De IMDG-code (internationale code voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee) wordt aanvaard als internationale richtlijn voor veilig vervoer van gevaarlijke goederen of materialen over zee. Voor meer informatie over de IMDG gaat u naar IMO – de Internationale Maritieme Organisatie.

Voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor zijn de regels van het internationale RID (reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor) van toepassing. Ga naar de website van de OTIF (intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer) voor meer informatie. OTIF: Intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer.

Vereiste documenten

De volgende documenten zijn vereist voor het vervoer van gevaarlijke goederen:

 • Multimodal Dangerous Goods Form, vereist voor het vervoer over zee (landen die door een zee worden gescheiden van continentaal Europa)
 • Vrachtbrief (CMR) met de toepasselijke ADR-classificatie in de officiële lokale taal en in het Engels, Duits of Frans

Verplichte informatie over gevaarlijke goederen

Vereist (in deze volgorde):

 • UN-nummer (UN plus nummer van vier cijfers ter identificatie van gevaarlijke goederen en artikelen in de context van internationale transporten)
 • Technische naam (in overeenstemming met de huidige ADR/RID/IMDG-specificaties)
 • Nummers van de ADR/RID/IMDG-gevarenlabels
 • Verpakkingsgroep (indien van toepassing)
 • Code voor tunnelbeperking (voor ADR/RID)

Niet vereist (in deze volgorde):
 • Brutogewicht/liter
 • Nettogewicht/liter
 • Informatie over goederen met beperkte of vrijgestelde hoeveelheden (indien van toepassing)
 • Aantal en soort verpakkingen
 • Naam en adres van ontvanger
 • Naam en adres van verzender
 • Vlampunt in graden Celsius (alleen IMDG)
 • De informatie over gevaarlijke goederen moet worden afgedrukt op het enkelvoudige transportorderformulier en op de CMR.

De vereiste informatie en documenten voor het vervoer van gevaarlijke goederen moeten bij de order worden aangeleverd aan DHL Freight.

DHL Freight waarborgt dat alle transportapparatuur wordt verstrekt met de wettelijk vereiste documentatie en certificaten (waaronder de 'Schriftelijke instructies volgens ADR') in de vereiste talen.

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn altijd speciale regelingen vereist, wat betekent dat het transportschema altijd afzonderlijk moet worden afgesproken.

Uitgesloten goederen voor DHL Freight


Let op: DHL Freight vervoert niet alle soorten goederen via haar netwerk. Bekijk voor meer informatie voor wat is uitgesloten, zie sectie 1 en sectie 7 in onze DHL Freight Algemene voorwaarden.

Toeslagen voor gevaarlijke goederen


Voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn aanvullende maatregelen vereist, zoals het markeren van de transporteenheden, aangiftes bij de bevoegde instanties en verzendbedrijven, afhandeling van documenten, enzovoort. Voor het transport van gevaarlijke goederen moeten altijd lokale en/of nationale DGR-kosten worden betaald; deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. Op het transport van gevaarlijke goederen zijn altijd extra toeslagen van toepassing.

Neem contact op met de klantenservice van DHL Freight voor meer informatie over lokale kosten en regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen.

Handige links
medewerkers-zijn-in-gesprek

Kunnen wij u helpen met uw transport uitdagingen?


Onze specialisten staan voor u klaar