Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Kravskjema for DHL Freight


Vær oppmerksom på at skjemaet kun skal brukes hvis du vil rapportere om en skade eller manko. Hvis du har spørsmål angående forsinkelser eller tap, kan du kontakte DHL Freight kundeservice.

Når vi har mottatt ditt krav, sender vi en bekreftelse til din e-postadresse. Hvis vi trenger ytterligere informasjon, vil vi komme tilbake til deg. For å lette prosessen ber vi deg fotografere skaden.

Vær oppmerksom på:

  • Skjulte skader skal rapporteres til DHL så snart som mulig, men senest syv (7) dager etter mottak av varene
  • Eventuell synlig skade, manko eller tap skal rapporteres umiddelbart etter mottak av varene, og noteres på transportdokumentet eller i et annet dokument
  • En kravfaktura som er mottatt før saken er godkjent, vil bli bestridt og returnert

De fleste felt er påkrevd

Forsendelsesinformasjon

Fyll ut sendingsnummer

Angi reklamasjonsdatoen.

Dine opplysninger

Skriv inn navnet ditt.

Oppgi telefonnummeret ditt.

Oppgi e-postadressen din.

Du sender inn dette kravet som:*

Oppgi om du sender inn dette kravet som et firma eller en privatperson.

Oppgi om du sender inn dette kravet som et firma eller en privatperson.

Oppgi om du er mottaker, avsender, fraktbetaler eller annet.

Informasjon om krav

Oppgi antall skadde/manglende deler.

Oppgi bruttovekten (i kg) av skadde varer.

Oppgi hvilken varegruppe de skadde/manglende varene faller inn under.

Beskriv varen

Oppgi hvilke av produktene som gikk tapt / ble skadet.

Velg Ja, Nei eller Ikke relevant.

Synlig skade: Synlig skade på innpakning eller varene ved levering.

Skjult skade: Ingen synlig skade på innpakningen eller varene ved levering. Skaden ble oppdaget ved utpakking. Erstatning må kreves senest syv (7) kalenderdager etter leveringsdatoen.

Velg den ytre innpakningen til varene ved mottak.

Beskriv den ytre innpakningen

Velg hva slags innvendig innpakning varene hadde ved mottak.

Beskriv den innvendige innpakningen

Beskriv varene og skaden eller tapet.

Vennligst beskriv skader så detaljert som mulig

Velg omfanget av skaden på varene dine.

Oppgi verdien for kravet i norske kroner.

Dokumentasjon og bilder

Legg ved alle bilder og dokumenter i én fil (maks. 10 MB).

Last opp

Legg ved alle bilder og dokumenter i én fil.

Hvis du vil lære mer om hvordan DHL bruker personopplysningene dine, les vår personvernerklæring.

Forms Summary