TRANSPORT- OG DISTRIBUSJONSLØSNINGER

For små og mellomstore bedrifter

Våre transportløsninger  hjelper din bedrift med å ivareta høye nivåer av service og pålitelighet, og få full synlighet i produktbevegelser. Samtidig reduseres dine transportkostnader og CO2-utslipp.

 

Velg en transport- og distribusjonsløsning
Interkontinental multimodal
Pan European
Velg en interkontinental multimodal løsning
DHL SeAir Multimodal fly- og sjøfrakt
DHL Door-to-More Direkte distribusjonsløsninger

DHL SeAir

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Door-to-More

Våre kollegaer i  DHL Global Forwarding tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

Velg en Pan European-løsning
DHL Freight Euronet European Managed Ground Transport
DHL Freight Special Transports Europeisk overdimensjonert eller tung last

DHL Freight Euronet

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.

DHL Freight Special Transports

Våre kollegaer i  DHL Freight tar kontakt etter at du har sendt inn skjemaet.