Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Innovasjoner

Vi tilbyr den beste blandingen av mekanisert automatisering, samarbeidende roboter og menneskelig arbeidskraft for å fremme effektivitet i verdikjeden


Med økende behov for kjapp tilpasning til markedsforhold og behovene til forbrukere, kombinert med arbeidskraftsmangel, har vi mer enn noensinne fokus på å føre frem verdikjedeinnovasjoner og viktige teknologier for å fremme effektivitet i en rekke verdikjedeoperasjoner. 

Opplev innovasjon


Møt vårt toppmoderne DHL Supply Chains multiklient-teknologicampus i Beringe

Akselere farten på transformasjon


Økningen i krav fra ehandel (raskere levering, flere SKU-er reduserte ordrekøer), kombinert med arbeidskraftsmangel på tvers av regioner og sektorer, betyr at rask ibruktakelse av teknologi og verdikjede-innovasjon er mer nødvendig enn noensinne.

Effektivitet i verdikjeden gjennom innovasjon


Automatiseringen av en rekke repetitive arbeidskrevende og administrative oppgaver, på tvers av sentrale logistikkprosesser – fra mottak/utsending til materialhåndtering (lagring, plukking og pakking) til levering – fører til et tryggere, mindre slitsomt og mer tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Innvirkning på kunde


Transparent og handlingsbar informasjon


Det fysiske miljøet optimaliseres ved hjelp av data fra våre lager- og transportstyringssystemer (Warehouse and Transport Management Systems/WMS og TMS). Verdikjede-innovasjoner innen verktøy for programvareoptimalisering for å sikre at alle verdikjededata som samles inn kan gjøres om til handlingsbar innsikt.

Tilgjengelige tjenester:
  • Spor og overvåk
  • Fremtidsplanlegging