Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Ekspertise på auto-mobility

DHL Supply Chain, en ledende auto-mobility kontraktslogistikkleverandør med virksomhet på 230 steder rundt om på kloden


Med over 15 000 verdikjedeeksperter på bilindustrien som samarbeider med kundene våre, utvikler vi fleksible, effektive løsninger som øker produktiviteten og fremmer effektivitet. Vår ekspertise strekker seg fra produksjon og distribusjon av auto-mobility, fra passasjer- og nyttekjøretøy til komponentprodusenter og dekk.

Markedstrender
 • Nedgangen i etterspørsel i 2020 har tatt seg kraftig opp igjen
 • Mangelen på halvledere har redusert produksjonen av kjøretøy – med så mye som 40 %
 • Utfordringer med tilgang på brikker vil sannsynligvis svekke sektoren i ett til to år
Innvirkning på verdikjeden for bilindustrien
 • Siden tilførselen av komponenter ikke lenger er garantert, må man igjen se på strømlinjeformet produksjon / JIT-strategi
 • Verdikjeder må nå fokusere på leveringssikkerhet og innkjøpssamarbeid
 • Må finne innovative utsettelsesmetoder for å støtte brukerdrevet tilpasning
Optimaliser anskaffelsesstrategien din og utnytt vår globale skala
 • Planlegg, kontroller og finjuster produksjon kjapt med støtte for På vei til produksjon som er best i klassen
 • Utnytt etablert praksis for kontinuerlig forbedring og fremragende drift

Inngående ekspertise på auto-mobility


Passasjerkjøretøy

For å oppfylle kundekrav om personlig tilpasning, tilkoblede kjøretøy og nye drivstoffteknologier, i tillegg til konkurransedyktige priser, høy kvalitet og pålitelige tjenester, tilbyr vi verdiøkende tjenester, inkludert pakking og kitting, styring av den samlede verdikjeden din som din ledende logistikkpartner, samt optimalisering av verdikjeden for bilindustrien og logistikk for ferdige kjøretøy.

Ekspertise inkluderer:
 • På vei til produksjon-løsninger støtter en fleksibel og dynamisk produksjon, og tilpasser leveransene etter en etterspørsel som er i kontinuerlig endring.
 • Leveringer for innkommende varer akkurat i tide og i riktig rekkefølge
 • Effektivt driftsnettverk for å sikre rask levering av reservedeler
 • Global styring av ferdige kjøretøy

Kommersielle kjøretøy

Miljøhensyn, et krav om å forbedre drivstoffeffektivitet og sikkerhet, samt overholde kjøretøytregulering og sertifiseringer, er nøkkelfaktorer som former fremtidige forretningsavgjørelser. Med vår kunnskap om kjøretøy tilbyr vi logistikkveiledning og -utforming for å hjelpe deg med å møte disse vanskelige utfordringene.

Ekspertise inkluderer:
 • Global styring av ferdige kjøretøy
 • Leverandørparker for å håndtere innkommende partnere
 • Pakke- og kitting-tjenester

Komponentprodusenter

DHL Inbound to Manufacturing-tjenesten gir nærhet til produksjonslinjer, samtidig som den møter behovet for kostnadsreduksjon og høy grad av tilgang til deler. Ekstra verdiøkende tjenester, inkludert in-plant logistics, sekvensering og levering akkurat i tide hjelper virksomheten din med å gå knirkefritt.

Ekspertise inkluderer:
 • Logistikk for batterier
 • Støtte for kjapp tilpasning som er påkrevd for å møte disse markedsutfordringene
 • •Økt synlighet og kostnadskontroll, separering av kostnader mellom logistikk og deler

Ettermarked

Våre dedikerte- eller flerbrukertjenester og løsninger for reservedeler håndterer de unike utfordringene i auto-mobility-sektoren: komplekse etterspørselskjeder, økende konkurranse, krav om høy service og lav kostnad. Våre lager- og transportløsninger forbedrer effektiviteten i lagerbeholdningen og gjør at du kan reagere raskere på endrede kundekrav.

Ekspertise inkluderer:
 • Alternativer som går fra økonomisk oversikt til same-day-levering.
 • Synlighet og kontroll i sanntid
 • Start-til-slutt-nettverk for elbilbatterier, inkludert omvendt logistikksløyfe

Dekk

Det er blitt åpnet nye kanaler etter hvert som dekkprodusenter er blitt mindre avhengige av engrosdistributører og driver direkte-til-marked-modeller. Etterspørselen etter dekk kan variere enormt, men kunder forventer rask tilgjengelighet av det riktige produktet. Våre spesialiserte lager- og distribusjonsløsninger garanterer levering over natten for å hjelpe deg med å tilfredsstille kundekrav, uten uønsket investering i varelager hos forhandlere.

Ekspertise inkluderer:
 • Løsninger for innkommende varer – råvarer til produksjon
 • Lagring av ferdige varer i distribusjonssentre
 • Leveringsløsninger for nettverk
 • Etterspørselsbasert levering samme og neste dag
 • Tilpassede systemer for styring av dekklagre

Utforsk våre løsninger


Våre egenskaper og driftsstandarder


Forenkling og optimalisering

Vår styrke er evnen til å fjerne kompleksiteten fra driften din.  Med noen av verdens beste logistikkplanleggere og -konsulenter finjusterer teamet vårt driften din, fra forsyning av komponenter til produksjon, til levering av kjøretøy og ettermarkedstjenester som lever støtte til forbrukere.

Effektivitet

For optimal utnyttelse, sørger vi for at råvarene og kompentene som trengs er tilgjengelige for fabrikken i tett koordinasjon med produksjonsplanen. Utviklingen av «build-to-order» eller «akkurat i tide»-systemer krever også et mer fleksibelt produksjonsmiljø og mer responsive verdikjeder.

Kundeopplevelse

Vi tilbyr full synlighet av bestillinger og holder forhandlernettverk forsynt med ettermarkedskomponenter, i tillegg til svar same-day og over natten for hastesaker. Når det kreves tilbakekalling eller inspeksjon, kan vi støtte nettverket ditt og sørge for levering til riktig tid.

Innovasjon

Innovasjon er i sentrum for alt vi gjør, og vi driver frem kontinuerlig forbedring og leverer innovative løsninger som gjør det mulig for deg å holde deg foran konkurrentene dine. Vi jobber tett med kunder for å utvikle banebrytende løsninger, som for eksempel gjenbrukbar emballasje som kan tilpasses og logistikk for litiumionbatterier. 

Fremragende drift

Våre standarder for fremragende drift er tilpasset bransjeledende praksiser og ISO-krav for å levere prosjektutførelse i toppklasse. Vi investerer i omfattende opplæring for å unngå forretningsavbrudd ved å oppfylle høye standarder innen helse og sikkerhet.

Bærekraft

Transport utgjør ca. en femtedel av globale karbondioksid (CO2)-utslipp, så vi forstår at dette er et tema av stor interesse. Som det første logistikkselskapet til å opprette mål for karboneffektivitet, er vi i fremste linje innen miljøvennlig innovasjon og har som mål å oppnå nullutslipp innen 2050.

Hva kunder sier


La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en ekspert på Auto-Mobility-bransjen?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.