Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Ekspertise på forbruksvarer 

DHL Supply Chain leverer fleksible, spesialiserte verdikjedeløsninger fra start-til-slutt for over 550 forbrukervareselskaper


Vi tilbyr verdikjedeløsninger for en rekke bransjer, inkludert mat (frossen, avkjølt og romtemperert), media og underholdning og husholdningsvarer. Vår stadig større portefølje av tjenester hjelper deg med å håndtere de mest komplekse og presserende driftsbehovene – fra rådgivning, planlegging og nettverksutforming til pakking og returlogistikk.

Markedstrender
 • Forbrukere samhandler med merker i flere kanaler, spesielt digitale
 • Kunder er på jakt etter merker som matcher verdiene deres, spesielt bærekraft
 • Direkte til kunder-modeller gleder kunder og skaper merkelojalitet
Innvirkning på verdikjeden for forbrukere
 • Motstandsdyktighet gjennom rightshoring er avgjørende for å respondere på variasjoner i etterspørsel
 • Kontrolltårn-egenskaper må muliggjøre start-til-slutt-synlighet, analyse i sanntid og samarbeid
 • Drifts- og verdikjedekompleksiteten må reduseres
Driv frem den svært effektive, smidige og bærekraftige verdikjeden for forbruksvarer
 • Våre integrerte løsninger bygger bro mellom salgsplanlegging og driftsprosesser
 • Vi kan forbedre prognostisering, strømlinje lagerbeholdning og redusere leveringstider
 • Ved å koordinere horisontalt samarbeid mellom ditt økosystem av partnere, vil vi skape høyere nivåer av effektivitet

Inngående ekspertise på forbruksvarer


Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Våre samarbeidende logistikkløsninger leverer fast moving consumer goods til butikker raskere og på en kostnadseffektiv måte.

Ekspertise inkluderer:
 • Optimalisering av produktporteføljer for konkurransemessig fortrinn
 • Implementering av smidig og effektiv drift for å redusere tiden det tar å få produkter ut på markedet
 • Distribusjon i mange kanaler

Konsumentvarer til forbrukermarkedet

Våre forbedrede løsninger passer til å øke etterspørsel og distribusjon av forbruksvarer via nye salgskanaler.

Ekspertise inkluderer:
 • Drive hurtig vekst innen nettsalg og distribusjon direkte til kunder
 • Integrere nye produksjonsfabrikker i lavkostnadsland som en del av logistikkoperasjonene dine

Varer med begrenset holdbarhet

Vår ekspertise utstyrer produsenter av varer med begrenset holdbarhet med logistikkoperasjoner som øker holdbarheten til produkter og reduserer driftskostnader.

Ekspertise inkluderer:
 • Distribusjon av digitale løsninger gjennom smart logistikk
 • Implementering av kjølelager og transport

Media og underholdning

Våre integrerte løsninger gjør det mulig for produsenter av kunst, underholdning og sportsutstyr til å øke effektivitet og innovere med tanke på distribusjon.

Ekspertise inkluderer:
 • Levere høyere effektivitet på tvers av digitale og fysiske verdikjeder
 • Utnytte alternative former for innholdsdistribusjon, inkludert på nett og mobil

Utforsk våre løsninger


Våre egenskaper og driftsstandarder


Globalt fotavtrykk

Våre uovertrufne egenskaper og team av verdikjedeeksperter globalt gir forbruksvarekunder vekstmuligheter i etablerte og fremvoksende økonomier. Vi tilbyr fleksibiliteten til å skalere opp eller ned for å møte komplekse krav eller håndtere tidskritiske forstyrrelser. 

Integrerte start-til-slutt-løsninger

Med en rekke løsninger som strekker seg fra lager og transport til pakking, reduserer vår integrerte tilnærming kostnader, kompleksitet og optimaliserer resultater. Instrumentbordsynlighet og -kontroll gjør det mulig for våre forbruksvarekunder å ta proaktive og informerte avgjørelser. 

Fremragende drift

Vi forbedrer kontinuerlig våre operasjoner og kunnskapen til teamet vårt av logistikkeksperter, samtidig som vi opprettholder helse- og sikkerhetsstandarder, for å levere ekte og vedvarende konkurransefortrinn for våre forbruksvarekunder.

Bærekraft

Vi forstår det økende behovet for å imøtekomme sluttbrukeres krav for mer bærekraftige produkter. Vi gjør det mulig for våre forbruksvarekunder å oppnå sine bærekraftsmål gjennom konkrete Miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (Environmental, Social and Governance/ESG)-prioriteringer på tvers av verdikjedeløsningene våre.

La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en ekspert på forbrukerindustrien?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.