Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Pakkeløsninger 

Skap et konkurransefortrinn med smidige, fleksible og bærekraftige pakkeløsninger drevet av DHL Supply Chain 


Reduser kompleksitet og risiko ved å konsolidere pakking og lager under ett tak, og utnytt våre etiske og kvalitetsmessige standarder, kjøpekraft og kunnskap om innkjøp.

Med anerkjent fremragende drift og pakketjenester tilgjengelig over hele verden, er DHL Supply Chain partneren du kan ha tillit til vil oppfylle endrende markedsbehov. Med erfarne pakkespesialister og teknologi for å øke synlighet kan vi hjelpe deg med å styrke din verdikjedestrategi fra start til slutt nå og inn i fremtiden.

Smidighet og respons

Fleksibilitet og skala for å hjelpe din virksomhet med å fortsette å lykkes i en forbrukerdrevet verden. Vi sørger for hastighet til markedet ved å muliggjøre behovsbasert fulfillment. Vi gjør våre operasjoner fleksible for å møte travle produksjonsperioder og utsetter pakkeavgjørelsene dine til siste øyeblikk.

Verdi, synlighet og kontroll

Å forstå pakkeoperasjonene dine fullt ut hjelper deg med å ta driftsbeslutninger for å maksimere verdi. Vi driver frem trinnvis effektivitet gjennom en integrert tjenestemodell, en dyktig arbeidsstyrke og digital synlighet og kontroll.

 

Reduser kompleksitet og risiko

Å utnytte pakkekunnskapen til en pålitelig partner vil bidra til fremragende drift. Vi tilbyr konsekvente, etiske og kvalitetsmessige standarder, robust kjøpekraft og omfattende kunnskap om innkjøp.

 

Bærekraftige pakkeoperasjoner

Vi kan redusere miljøavtrykket ditt og transformere virksomheten din med bærekraftige teknologier og materialer som kan forbedre informasjonsflyt, redusere avfall og drive frem kontinuerlig driftsmessig effektivitet.

Spesifikke tjenester og egenskaper

Designteknikk
 • Pakketeknikk
 • Valg, oppsett og vedlikehold av utstyr
 • Oppsett av produksjonslinje
 • Bærekraftige pakkeløsninger
Materialhåndtering
 • Planlegging og prognostisering av etterspørsel
 • BOM, rasjonalisering av deler og datavask
 • Lagerstyring 
Innkjøp og anskaffelser
 • Strategiske innkjøp, leverandørhåndteringsnettverk, SRM
 • Samlet kostnadsstyring
 • Innkjøpsoperasjoner/forbruksanalyser
Utførelse av pakking
 • Utsettelse av pakking, tilpassing, kitting og montering
 • Styring, optimalisering og vedlikehold av utstyr
 • Administrasjon av arbeidsstyrken 
 • Integrering med lager- og transportstyringsprosess
 • Fulfillment-tjenester, in-DC-pakkemodell

Ta en titt på pakkeløsninger


Globale pakkeløsninger

Hva kunder sier


Ta et dypdykk i pakkeløsninger


Fra pakketrender til massetilpasning – vår Kunnskapshub for pakking kombinerer videoer, case-studier og artikler om de nyeste og mest relevante emnene for pakketjenester, inkludert:

La oss opprette kontakt 

Har du spørsmål til en ekspert på pakkeløsninger?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.