Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Ekspertise på ingeniørarbeid og produksjon, energi og kjemikalier

Omfanget og erfaringen til å implementere spesialiserte verdikjedeløsninger rundt om i verden


DHL Supply Chain er en leder når det gjelder å levere fleksible, smarte og bærekraftige løsninger for energi-, kjemikalie-, ingeniør- og produksjonsbransjene.

Markedstrender
 • Behovet for å gå over til miljøvennlig energi og redusere CO2-utslipp er presserende
 • Digitalisering i sektoren har vært langsom, men er nå en absolutt fremtidig nødvendighet.
 • Geopolitiske faktorer truer tilgjengelighet av forsyninger og leveringssikkerhet
 • Produktoptimalisering driver frem konkurransefortrinn.
Innvirkning på verdikjeden
 • En miljøvennlig verdikjede er en absolutt nødvendighet
 • En digital verdikjede er nødvendig for å oppnå større forutsigbarhet og synlighet når det gjelder deler og forsyninger
 • Det trengs optimalisering av verdikjeden og kostnadseffektivitet for å kompensere for den økende prisen på råvarer
Vi tilbyr global rekkevidde, ekspertise innen bærekraft og en forpliktelse til innovasjon
 • Vi spesialiserer oss på komplekse operasjoner som strekker seg over flere markeder og kontinenter, ofte i ugjestmilde lokasjoner og under svært utfordrende forhold.

Inngående ekspertise på ingeniørarbeid og produksjon, energi og kjemikalier


Utvikling og produksjon

Utvikling og produksjon-drift for globale markeder krever en global tilnærming og investering i både lokale ferdigheter og ressurser, samtidig som kvalitet, kapasitet og kontroll opprettholdes strengt. Med vår ekspertise innen produksjon og utvikling kan vi hjelpe deg med å strømlinjeforme komplekse operasjoner, redusere risiko og maksimere produktivitet for å holde tritt med behov og innovasjon. 

Operere i disse undersektorene:

 • Gruvedrift som ikke er energirelatert – gruvedrift eller utvinning av mineraler som ikke er energirelatert
 • Luftfart, romfart, marin, havn, tog og jernbane – befrakter OEM flyprodusent, OEM deleprodusent, havner, infrastruktur
 • Byggematerialer og -logistikk (Construction Material and Logistics/CML) – infrastrukturlogistikk, fibermase, papir og byggematerialer.
 • Industrielt byggeutstyr (Industrial Construction Equipment/ICE) – produksjon av verktøy, tungt maskineri, bygging av jernbane og skip, utvikling av maskineri og heiser

Energi

Dagens energimarked er både under modning og ustabilt, karakterisert av økende etterspørsel og varierende forsyninger. Det pågår en stor endring i det konkurransemessige landskapet etter hvert som nye aktører fra produsende land og utviklingsmarkeder med høy vekst blir med i bransjens toppsjikt. Miljøansvar er under stadig utvikling. Vi kan hjelpe deg med å håndtere øke energibehov samtidig som vi driver kostnadsreduksjoner og håndtere helse- og sikkerhetsstandarder og redusere tiden det tar å få produkter på markedet.

Operere i disse undersektorene:

 • Olje og gass oppstrøms
 • Gruvedrift
 • Offentlige forsyninger
 • Kraftproduksjon
 • Fornybar energi
 • Petrokjemiske produkter

Kjemikalier

Sikkerhet, miljøforskrifter og transport av farlig gods er store utfordringer for den kjemiske industrien. Virksomheter må tenke nytt om verdikjedene deres. Vi tar disse utfordringene på strak arm  og samarbeider og kommer opp løsninger i samarbeid med deg.

Operere i disse undersektorene:

 • Petrokjemiske produkter
 • Spesielle kjemikalier

Utforsk våre løsninger


Våre egenskaper og driftsstandarder


Vedlikehold, reparasjon og drift (Maintenance, Repair & Operations/MRO)

MRO muliggjør effektiv verdikjededrift ved å administrere tekniske materialer og deler som brukes til vedlikehold, reparasjoner og drift av både produksjonsfabrikker og drift på feltområder, for å sikre oppetid på utstyr, holde produksjonen i gang og unngå kostbare forsinkelser. 

Helse og sikkerhet

Våre robuste prosesser og verktøy muliggjør trygg jobbing, reduserer risiko og overholder helse- og sikkerhetsforskrifter.  Vi er helt i samsvar når det gjelder håndtering av farlig gods og har ISO90001-serifisering.

Miljømessig og regulatorisk samsvar

Vi er opptatt av å være globale ledere når det gjelder å skape en bærekraftig fremtid for oss alle, og bruker vår ekspertise på logistikk, avfallshåndtering og miljøsamsvar på tvers av verdikjeder for å kontinuerlig redusere kostnader, øke omsetningen og forbedre bærekraftsresultater. Vi oppfyller også strenge lokale forskrifter og spesifikke produktkrav.

Innovasjon

Digitalisering av logistikk gir uendelige muligheter. Vi har en tydelig vei mot lederskap innen digitale verdikjeder for å realisere disses fulle potensial og forbedre effektivitet i energi-, kjemikalie og utvikling og produksjon-bransjene.

La oss opprette kontakt

Har du spørsmål til en ekspert på ingeniørarbeid og produksjon, energi og kjemikalier?


Fortell oss litt mer om organisasjonen din for å komme i gang.